Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Rzeczpospolita Internetowa
 
Federacja Inicjatyw Oświatowych współpracowała przy realizacji pierwszej edycji "Rzeczpospolitej Internetowej" – programu grantowego adresowanego do gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację i aktywizacja mieszkańców polskiej wsi.
Rzeczpospolita Internetowa - logo
 

W pierwszej edycji konkursu (2006) granty otrzymało 70 gmin. Wnioski o dotacje złożyły 644 gminy wiejskie (spośród blisko 1600 istniejących). Najaktywniejsze okazały się Warmia i Mazury – o granty wystąpiło 2/3 gmin z tego województwa.

Najmniej wniosków wplywnęło z województw: opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Warunkiem uzyskania dotacji było:

  • założenie Lokalnej Grupy Działania (osoby i instytucje wspierające projekt)
  • przygotowanie ciekawego programu w jednej z trzech kategorii tematycznych (edukacja i rozwój, nasz region, integracja i tolerancja)
  • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych przy jego realizacji.

Lokalne Grupy Działania najczęściej powstawały wokół szkół i stowarzyszeń. Największą popularnością cieszyła się kategoria "Edukacja i rozwój", najmniejszą – "Integracja i tolerancja". Wnioski dotyczyły najczęściej tworzenia świetlic z dostępem do Internetu w szkołach, bibliotekach czy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej, a także promowania poprzez sieć lokalnych atrakcji i usług turystycznych.

 

Warszawa, lipiec 2006

Szanowni Prezesi i Członkowie Zarządów Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, Dyrektorzy Małych Szkół!

Gorąco zachęcam do składania wniosków o granty w programie Rzeczpospolita Internetowa. W bieżącym numerze pisma Mała Szkoła piszemy więcej o tym bardzo ważnym programie i o tym, jakie projekty można przygotować. Na pewno najlepiej jeśli sami wymyślicie projekt. Ale jeśli ktoś jeszcze nigdy nie pisał wniosku, ma wiele obaw i zupełnie nie ma pomysłu jaki projekt przygotować, to może zainspirować się projektem na wycieczki Małych Szkół pt. "(Nazwa wsi) – Wieś Internetowa", który załączam.

Nie mamy gwarancji, że Wasz projekt wygra, ale nie można zmarnować okazji, by nauczyć się pisać wnioski, a może zdobyć pieniądze na działanie w Małej Szkole. Koniecznie spróbujcie. Wypełnijcie wniosek w internecie na stronie www.rp-internetowa.pl, w prostych słowach opisując działania, jakie chcecie zrealizować. Możecie wykorzystać poniższy przykład lub wpisać własny pomysł, związany z problemem lokalnym, ważne abyście nie wyszli poza regulamin konkursu. Jeśli macie trudności z obsługą komputera i internetu, to poproście o pomoc młodzież. Oni na pewno dadzą sobie z tym radę.

Jeśli będziecie mieli pytania można się kontaktować z Biurem Programu pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 201 201 lub ze mną pod numer telefonu komórkowego 0 600 411 349 (to połączenie jest płatne).

Trzymam kciuki!

(-) Alina Kozińska-Bałdyga

Po wypełnieniu wniosku w internecie należy koniecznie wysłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie 14 lipca, papierową wersję wniosku i następujące dokumenty:

  • deklaracja wójta gminy o wsparciu realizacji projektu
  • listy intencyjne podpisane przez partnerów
  • akt mianowania dyrektora (w przypadku szkół); szkoły niepubliczne dodatkowo: wypis z ewidencji szkół niepublicznych i statut;
  • kopia aktu nadania szkole numeru REGON (w przypadku szkół)
  • statut i nie starszy niż 6 miesięcy wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku stowarzyszeń / fundacji)

ikonka pobierzPrzykładowy wniosek (PDF - 69 KB)