Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Rzeczpospolita Internetowa
 
Federacja Inicjatyw Oświatowych współpracowała przy realizacji pierwszej edycji "Rzeczpospolitej Internetowej" – programu grantowego adresowanego do gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację i aktywizacja mieszkańców polskiej wsi.
Rzeczpospolita Internetowa - logo
 

W pierwszej edycji konkursu (2006) granty otrzymało 70 gmin. Wnioski o dotacje złożyły 644 gminy wiejskie (spośród blisko 1600 istniejących). Najaktywniejsze okazały się Warmia i Mazury – o granty wystąpiło 2/3 gmin z tego województwa.

Najmniej wniosków wplywnęło z województw: opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Warunkiem uzyskania dotacji było:

  • założenie Lokalnej Grupy Działania (osoby i instytucje wspierające projekt)
  • przygotowanie ciekawego programu w jednej z trzech kategorii tematycznych (edukacja i rozwój, nasz region, integracja i tolerancja)
  • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych przy jego realizacji.

Lokalne Grupy Działania najczęściej powstawały wokół szkół i stowarzyszeń. Największą popularnością cieszyła się kategoria "Edukacja i rozwój", najmniejszą – "Integracja i tolerancja". Wnioski dotyczyły najczęściej tworzenia świetlic z dostępem do Internetu w szkołach, bibliotekach czy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej, a także promowania poprzez sieć lokalnych atrakcji i usług turystycznych.

 

Warszawa, lipiec 2006

Szanowni Prezesi i Członkowie Zarządów Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, Dyrektorzy Małych Szkół!

Gorąco zachęcam do składania wniosków o granty w programie Rzeczpospolita Internetowa. W bieżącym numerze pisma Mała Szkoła piszemy więcej o tym bardzo ważnym programie i o tym, jakie projekty można przygotować. Na pewno najlepiej jeśli sami wymyślicie projekt. Ale jeśli ktoś jeszcze nigdy nie pisał wniosku, ma wiele obaw i zupełnie nie ma pomysłu jaki projekt przygotować, to może zainspirować się projektem na wycieczki Małych Szkół pt. "(Nazwa wsi) – Wieś Internetowa", który załączam.

Nie mamy gwarancji, że Wasz projekt wygra, ale nie można zmarnować okazji, by nauczyć się pisać wnioski, a może zdobyć pieniądze na działanie w Małej Szkole. Koniecznie spróbujcie. Wypełnijcie wniosek w internecie na stronie www.rp-internetowa.pl, w prostych słowach opisując działania, jakie chcecie zrealizować. Możecie wykorzystać poniższy przykład lub wpisać własny pomysł, związany z problemem lokalnym, ważne abyście nie wyszli poza regulamin konkursu. Jeśli macie trudności z obsługą komputera i internetu, to poproście o pomoc młodzież. Oni na pewno dadzą sobie z tym radę.

Jeśli będziecie mieli pytania można się kontaktować z Biurem Programu pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 201 201 lub ze mną pod numer telefonu komórkowego 0 600 411 349 (to połączenie jest płatne).

Trzymam kciuki!

(-) Alina Kozińska-Bałdyga

Po wypełnieniu wniosku w internecie należy koniecznie wysłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie 14 lipca, papierową wersję wniosku i następujące dokumenty:

  • deklaracja wójta gminy o wsparciu realizacji projektu
  • listy intencyjne podpisane przez partnerów
  • akt mianowania dyrektora (w przypadku szkół); szkoły niepubliczne dodatkowo: wypis z ewidencji szkół niepublicznych i statut;
  • kopia aktu nadania szkole numeru REGON (w przypadku szkół)
  • statut i nie starszy niż 6 miesięcy wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku stowarzyszeń / fundacji)

ikonka pobierzPrzykładowy wniosek (PDF - 69 KB)