Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

O prawie

 

Słowniczek pojęć prawnych

Na stronach archiwalnych wydawanego przez FIO do roku 2007 miesięcznika "Mała Szkoła" można znaleźć obszerny słowniczek terminów ustrojowych i prawnych, pojęć, z którymi spotykamy się na przykład w urzędach i krótkie opisy najważniejszych instytucji rządowych, samorządowych i międzynarodowych.

Zachęcamy również do korzystania z materiałów publikowanych na portalu Codziennik prawny, który powstał z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Podstawowe akty prawne

ikonka pdfUstawa o systemie oświaty (PDF - 532 KB)
Tekst ujednolicony z 15.02.20111). Źródło: Kancelaria Sejmu

ikonka pdfUstawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (PDF - 191 KB)
Tekst ujednolicony z 31.01.20112). Źródło: Kancelaria Sejmu

ikonka pdfUstawa - Prawo o stowarzyszeniach (PDF - 104 KB)
Tekst ujednolicony z 11.07.20073). Źródło: Kancelaria Sejmu

ikonka pdfUstawa o samorządzie gminnym (PDF - 210 KB)
Tekst ujednolicony z 14.02.2011. Źródło: Kancelaria Sejmu

 

1) Tekst ujednolicony nie zawiera nowelizacji z 16 października 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857) i nowelizacji z 1 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1241).

2) Tekst jednolity nie obejmuje art. 51 i 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst ujednolicony nie zawiera nowelizacji z 1 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654).

3) Tekst ujednolicony nie zawiera nowelizacji z 1 lipca 2011r. (Dz.U. z 2011r., nr 112, poz. 654).

Zaktualizowano: 30 czerwca 2011

 

Więcej aktów prawnych

Więcej aktów prawnych, a także wzory dokumentów i inne materiały związane z działalnością stowarzyszeń rozwoju wsi, znajdą Państwo na innych naszych stronach:

ikonka linkStowarzyszenia Rozwoju Wsi

ikonka linkMonitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli organizacjom pozarządowym

 

Obszerne bazy aktów prawnych są dostępne między innymi na portalach:

ikonka linkPortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

ikonka linkKancelaria Sejmu Internetowy System Aktów Prawnych

ikonka linkMinisterstwo Edukacji Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej