Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

O prawie

 

Słowniczek pojęć prawnych

Na stronach archiwalnych wydawanego przez FIO do roku 2007 miesięcznika "Mała Szkoła" można znaleźć obszerny słowniczek terminów ustrojowych i prawnych, pojęć, z którymi spotykamy się na przykład w urzędach i krótkie opisy najważniejszych instytucji rządowych, samorządowych i międzynarodowych.

Zachęcamy również do korzystania z materiałów publikowanych na portalu Codziennik prawny, który powstał z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Podstawowe akty prawne

ikonka pdfUstawa o systemie oświaty (PDF - 532 KB)
Tekst ujednolicony z 15.02.20111). Źródło: Kancelaria Sejmu

ikonka pdfUstawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (PDF - 191 KB)
Tekst ujednolicony z 31.01.20112). Źródło: Kancelaria Sejmu

ikonka pdfUstawa - Prawo o stowarzyszeniach (PDF - 104 KB)
Tekst ujednolicony z 11.07.20073). Źródło: Kancelaria Sejmu

ikonka pdfUstawa o samorządzie gminnym (PDF - 210 KB)
Tekst ujednolicony z 14.02.2011. Źródło: Kancelaria Sejmu

 

1) Tekst ujednolicony nie zawiera nowelizacji z 16 października 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857) i nowelizacji z 1 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1241).

2) Tekst jednolity nie obejmuje art. 51 i 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst ujednolicony nie zawiera nowelizacji z 1 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654).

3) Tekst ujednolicony nie zawiera nowelizacji z 1 lipca 2011r. (Dz.U. z 2011r., nr 112, poz. 654).

Zaktualizowano: 30 czerwca 2011

 

Więcej aktów prawnych

Więcej aktów prawnych, a także wzory dokumentów i inne materiały związane z działalnością stowarzyszeń rozwoju wsi, znajdą Państwo na innych naszych stronach:

ikonka linkStowarzyszenia Rozwoju Wsi

ikonka linkMonitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli organizacjom pozarządowym

 

Obszerne bazy aktów prawnych są dostępne między innymi na portalach:

ikonka linkPortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

ikonka linkKancelaria Sejmu Internetowy System Aktów Prawnych

ikonka linkMinisterstwo Edukacji Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej