Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Forum Inicjatyw Oświatowych – podstawowe informacje
 
Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i ponadwyznaniowym ruchem wywodzącym się z Forum Inicjatyw Pozarządowych. W Forach Inicjatyw Oświatowych - organizowanych od 1997 r. ogólnopolskich spotkaniach ruchu obywatelskiego na rzecz edukacji z politykami i samorządowcami - uczestniczą również nauczyciele, naukowcy, dziennikarze.
Forum Inicjatyw Oświatowych
 
Więcej…
 
XVI Forum (2014)
 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi - przełom w oświacie

XVI Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 28-29 czerwca 2014 r.

Na forum dyskutowaliśmy m.in. o zbliżających się wyborach samorządowych, modelu Małej Szkoły i ważnych dla SRW zmianach w prawie oświatowym.

16 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
XV Forum (2012)
 

Współtworzymy dobre prawo dla edukacji

XV Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 23-24 czerwca 2012 r.

Celem XV Forum było przedstawienie złych zapisów prawnych, które powodują trudności w przekazywaniu szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem oraz zakładaniu i prowadzeniu placówek stowarzyszeniowych.

15 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
XIV Forum (2009)
 

Edukacja dla Polski. Edukacja dla rozwoju wsi

XIV Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 10-11 października 2009 r.

Forum poświęcone pracy nad systemem wsparcia stowarzyszeń prowadzących Małe Szkoły, tworzeniu Koalicji na Rzecz Edukacji na Wsi (KRzEW), wypracowaniu modelu szkoły wiejskiej, dostosowanego do potrzeb i wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed polską wsią.

14 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
XIII Forum (2006)
 

Szkoła obywateli - edukacja dla rozwoju wsi

XIII Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 22–23 kwietnia 2006 r.

Forum poświęcone problemom uspołecznienia oświaty i przybliżenia jej obywatelom, zwłaszcza rodzicom, a także wyzwaniom, z jakimi musi się zmierzyć edukacja na wsi.

13 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
XII Forum (2005)
 

Partnerstwo dla edukacji

XII Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 19–20 lutego 2005 r.

Celem XII Forum jest budowanie "partnerstwa dla edukacji" organizacji pozarządowych, rządowych, samorządowych, szkół, firm, środowiska naukowego i całego społeczeństwa.

12 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
XI Forum (2003)
 

Polska szkoła w zjednoczonej Europie

XI Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 21–23 czerwca 2003 r.

Obrady zdominowały dwa tematy: Narodowa Strategia Integracji Społecznej i wynikająca z niej nowa polityka edukacyjna oraz oblicze polskiej szkoły w przededniu przystąpienia do UE.

11 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
X Forum (2002)
 

Szkoła ośrodkiem rozwoju

X Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 22–24 czerwca 2002 r.

Dyskutowaliśmy o możliwościach wykorzystania doświadczeń programu "Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi" jako uniwersalnego doświadczenia określającego pożądany kierunek rozwoju szkoły.

10 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
IX Forum (2002)
 

Mała szkoła ośrodkiem rozwoju wsi

IX Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 23–24 lutego 2002 r.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między Małymi Szkołami i stowarzyszeniami, które je prowadzą, usprawnienie zarządzania i doskonalenie zawodowe nauczycieli Małych Szkół.

9 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
VIII Forum (2001)
 

Młodzież - dziś, jutro, pojutrze

VIII Forum Inicjatyw Oświatowych
Sejm, 6–7 kwietnia 2001 r.

Podczas tego Forum oddaliśmy głos młodzieży, która mówiła o swoich problemach, obawach przed nową maturą, potrzebie komputeryzacji szkół wiejskich, internecie jako źródle informacji.

8 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
VII Forum (2000)
 

Mała szkoła - wielka szansa

VII Forum Inicjatyw Oświatowych
Sejm, 2–3 grudnia 2000 r.

Podczas Forum osoby zainteresowane programem "Mała Szkoła" dowiadywały się, jak prowadzić szkołę, liczyć koszty, podnosić jakość nauczania i jak uczynić ze szkoły ośrodek rozwoju całej wsi.

7 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
VI Forum (2000)
 

Współpraca warunkiem rozwoju

VI Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa/Miętne, 24–26 czerwca 2000 r.

Forum poświęcone współpracy organizacji pozarządowych, samorządów i instytucji państwowych oraz współpracy międzynarodowej (uczestnicy z krajów postkomunistycznych) w dziedzinie oświaty.

6 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
V Forum (1999)
 

Zmieniamy naszą szkołę

V Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 6–7 listopada 1999 r.

Głównymi tematami Forum były: dziecko niepełnosprawne w szkole, szanse rozwoju dla małych wiejskich szkół, programy szkolne i Internetowe Gimnazjum Powszechne.

5 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
IV Forum (1999)
 

Uczmy się szkoły

IV Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa/Łuków 26–28 czerwca 1999 r.

Forum poświęciliśmy problemom oświaty na wsi. Mówiliśmy o negatywnych skutkach zamykania małych szkół wiejskich. Uwagi zgłoszone podczas obrad zapoczątkowały program "Mała Szkoła".

4 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
III Forum (1998)
 

Działania obywatelskie zmieniają polską oświatę

III Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa 7–8 listopada 1998 r.

Forum było poświęcone współpracy organizacji pozarządowych, szkół i samorządu terytorialnego oraz pracom nad Narodowym Programem Edukacji Informatycznej.

3 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
II Forum (1998)
 

Działania obywatelskie szansą polskiej oświaty

II Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa 21–22 czerwca 1998 r.

Sukcesem Forum było umieszczenie w ustawie oświatowej zapisów o roli NGO w systemie edukacji oraz nałożenie na gminy obowiązku dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół.

2 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
I Forum (1997)
 

I Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa 20–22 czerwca 1997 r.

Efektem Forum było m.in. przygotowanie "Informatora o inicjatywach i organizacjach pozarządowych w oświacie" oraz monitoring programów oświatowych partii politycznych.

I Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 
Więcej…
 
Fora ukraińskie
 
I Ukraińskie Forum Inicjatyw Oświatowych - 16–19.12.1999
II Ukraińskie Forum Inicjatyw Oświatowych - 24–27.04.2001

Materiały z Forów zorganizowanych we Lwowie z udziałem ukraińskich działaczy organizacji pozarządowych i szkół, przedstawicieli władz miejskich i państwowych.
Fora ukraińskie - banner
 
Więcej…