Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Budowanie współpracy na rzecz edukacji
 
W pierwszym projekcie polsko-ukraińskim "Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim", realizowanym od maja do grudnia 2008 r. przy wsparciu ekspertów holenderskich, dzieliliśmy się z kolegami z Ukrainy naszymi doświadczeniami zdobytymi w programach "Mała Szkoła" i "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".
2 misie
 

Projekt był odpowiedzią na potrzeby oświaty wiejskiej na Ukrainie, zwłaszcza te wynikające z problemów demograficznych (nasz sąsiad w jeszcze większym stopniu niż Polska zmaga się z problemem malejącej liczby uczniów) i wysokich kosztów utrzymania małych szkół.

Więcej…
 
Samorząd dla edukacji wiejskiej
 

Celem drugiego projektu polsko-ukraińskiego – "Samorząd dla edukacji wiejskiej", realizowanego od maja do grudnia 2009 r. było wsparcie reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez wzmocnienie współpracy gmin ze społecznościami wiejskimi w dziedzinie edukacji. Pomocne okazały się polskie doświadczenia programu "Mała Szkoła".

 

W programie "Mała Szkoła" stowarzyszenia rozwoju wsi zakładały szkoły w miejsce likwidowanych placówek samorządowych. Takie szkoły stają się centrami rozwoju społeczności wiejskich, a stowarzyszenia realizują zadania ważne dla mieszkańców wsi – m. in. z zakresu kultury, sportu, przedsiębiorczości, edukacji dorosłych. Mieszkańcy wsi, działając w stowarzyszeniach, stają się współgospodarzami tych placówek.

Intencją projektu "Samorząd dla edukacji wiejskiej" było zainspirowanie ukraińskich społeczności lokalnych do zakładania stowarzyszeń i współpracy z gminami na rzecz swoich wsi.

Więcej…