Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Budowanie współpracy na rzecz edukacji
 
W pierwszym projekcie polsko-ukraińskim "Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim", realizowanym od maja do grudnia 2008 r. przy wsparciu ekspertów holenderskich, dzieliliśmy się z kolegami z Ukrainy naszymi doświadczeniami zdobytymi w programach "Mała Szkoła" i "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".
2 misie
 

Projekt był odpowiedzią na potrzeby oświaty wiejskiej na Ukrainie, zwłaszcza te wynikające z problemów demograficznych (nasz sąsiad w jeszcze większym stopniu niż Polska zmaga się z problemem malejącej liczby uczniów) i wysokich kosztów utrzymania małych szkół.

Więcej…
 
Samorząd dla edukacji wiejskiej
 

Celem drugiego projektu polsko-ukraińskiego – "Samorząd dla edukacji wiejskiej", realizowanego od maja do grudnia 2009 r. było wsparcie reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez wzmocnienie współpracy gmin ze społecznościami wiejskimi w dziedzinie edukacji. Pomocne okazały się polskie doświadczenia programu "Mała Szkoła".

 

W programie "Mała Szkoła" stowarzyszenia rozwoju wsi zakładały szkoły w miejsce likwidowanych placówek samorządowych. Takie szkoły stają się centrami rozwoju społeczności wiejskich, a stowarzyszenia realizują zadania ważne dla mieszkańców wsi – m. in. z zakresu kultury, sportu, przedsiębiorczości, edukacji dorosłych. Mieszkańcy wsi, działając w stowarzyszeniach, stają się współgospodarzami tych placówek.

Intencją projektu "Samorząd dla edukacji wiejskiej" było zainspirowanie ukraińskich społeczności lokalnych do zakładania stowarzyszeń i współpracy z gminami na rzecz swoich wsi.

Więcej…