Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FAQ (3): O procedurze aplikacyjnej
wtorek, 25 lipca 2006 05:31

Do godz. 24:00, 14 lipca 2006 r.

Należy wypełnić go elektronicznie na stronie internetowej programu oraz przesłać wersję papierową wraz załącznikami na adres Biura Programu (ul. Rakowiecka 39a/14, 02-532 Warszawa) decyduje data otrzymania przez Biuro Programu kompletu podpisanych dokumentów. Akceptujemy tylko wersję wydruku z systemu.

Nie ma takiej możliwości. Wnioski będą sprawdzane przez Komisję elektronicznie, zatem musi zostać poprawnie wypełniony formularz na stronie.

Nie. Ze względu na konieczność formalnego potwierdzenia statutu wnioskującego (musi być to: fundacja, stowarzyszenie lub szkoła) oraz uzyskania podpisów na wydrukowanym wniosku - konieczne jest przesłanie wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami.

Decydująca jest data wpłynięcia wniosku w wersji papierowej do biura programu.

Wymagane załączniki to:

  • deklaracja Wójta Gminy o wsparciu realizacji projektu,
  • listy intencyjne podpisane przez partnerów,
  • akt mianowania dyrektora (w przypadku szkół); szkoły niepubliczne dodatkowo: wypis z ewidencji szkół niepublicznych i statut;
  • kopia aktu nadania szkole numeru REGON (w przypadku szkół)
  • statut i nie starszy niż 6 miesięcy wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku stowarzyszeń / fundacji)

Tak, jest konieczna, gdyż z każdej gminy wiejskiej można złożyć tylko jeden wniosek.

Należy rozważyć połączenie tych inicjatyw, by stworzyć jedną Grupę Działania. Jeśli natomiast takie porozumienie będzie niemożliwe, o grant będzie mogła się starać tylko ta Grupa Działania, która zdobędzie akceptację wójta.

Nie.

Taki projekt nie może wziąć udziału w programie Rzeczpospolita Internetowa.

Nie, należy ją wypełnić elektronicznie na stronie, a następnie przesłać pod adresem biura programu (ul. Rakowiecka 39a/14,02-532 Warszawa).

Program Rzeczpospolita Internetowa to program grantowy. Nie ma możliwości ubiegania się o sprzęt multimedialny bez napisania ciekawego projektu.

Tak.

Społeczna wartość i przydatność projektów dla lokalnej społeczności, następnie zaangażowanie i podział zadań między lokalnych partnerów w ramach Grupy Działania, wykorzystanie Internetu oraz promocja przedsięwzięcia.

Tak. Każdy dowód aktywności Lokalnej Grupy Działania będzie dodatkowym atutem. Można go będzie zaprezentować jednak dopiero w drugim etapie konkursu grantowego.

 

Materiał Fundacji TP