Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FAQ (3): O procedurze aplikacyjnej
wtorek, 25 lipca 2006 05:31

Do godz. 24:00, 14 lipca 2006 r.

Należy wypełnić go elektronicznie na stronie internetowej programu oraz przesłać wersję papierową wraz załącznikami na adres Biura Programu (ul. Rakowiecka 39a/14, 02-532 Warszawa) decyduje data otrzymania przez Biuro Programu kompletu podpisanych dokumentów. Akceptujemy tylko wersję wydruku z systemu.

Nie ma takiej możliwości. Wnioski będą sprawdzane przez Komisję elektronicznie, zatem musi zostać poprawnie wypełniony formularz na stronie.

Nie. Ze względu na konieczność formalnego potwierdzenia statutu wnioskującego (musi być to: fundacja, stowarzyszenie lub szkoła) oraz uzyskania podpisów na wydrukowanym wniosku - konieczne jest przesłanie wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami.

Decydująca jest data wpłynięcia wniosku w wersji papierowej do biura programu.

Wymagane załączniki to:

  • deklaracja Wójta Gminy o wsparciu realizacji projektu,
  • listy intencyjne podpisane przez partnerów,
  • akt mianowania dyrektora (w przypadku szkół); szkoły niepubliczne dodatkowo: wypis z ewidencji szkół niepublicznych i statut;
  • kopia aktu nadania szkole numeru REGON (w przypadku szkół)
  • statut i nie starszy niż 6 miesięcy wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku stowarzyszeń / fundacji)

Tak, jest konieczna, gdyż z każdej gminy wiejskiej można złożyć tylko jeden wniosek.

Należy rozważyć połączenie tych inicjatyw, by stworzyć jedną Grupę Działania. Jeśli natomiast takie porozumienie będzie niemożliwe, o grant będzie mogła się starać tylko ta Grupa Działania, która zdobędzie akceptację wójta.

Nie.

Taki projekt nie może wziąć udziału w programie Rzeczpospolita Internetowa.

Nie, należy ją wypełnić elektronicznie na stronie, a następnie przesłać pod adresem biura programu (ul. Rakowiecka 39a/14,02-532 Warszawa).

Program Rzeczpospolita Internetowa to program grantowy. Nie ma możliwości ubiegania się o sprzęt multimedialny bez napisania ciekawego projektu.

Tak.

Społeczna wartość i przydatność projektów dla lokalnej społeczności, następnie zaangażowanie i podział zadań między lokalnych partnerów w ramach Grupy Działania, wykorzystanie Internetu oraz promocja przedsięwzięcia.

Tak. Każdy dowód aktywności Lokalnej Grupy Działania będzie dodatkowym atutem. Można go będzie zaprezentować jednak dopiero w drugim etapie konkursu grantowego.

 

Materiał Fundacji TP