Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FAQ (2): O Lokalnej Grupie Działania
wtorek, 25 lipca 2006 05:30

Lokalna Grupa Działania liczy od 5 do 30 osób działających na terenie jednej gminy wiejskiej dla wspólnego dobra jej społeczności. Grupa powinna angażować lokalnych partnerów: samorząd, szkoły, organizacje pozarządowe, parafie, przedsiębiorców, media, lub inne działające na terenie gminy instytucje, np.: biblioteki, świetlice, koła zainteresowań, muzea.

Wystarczy, jeśli grupa osób zbierze się i postanowi zrobić wspólnie coś potrzebnego i pożytecznego dla lokalnej społeczności. Osoby te mogą zwrócić się o pomoc w organizacji przedsięwzięcia dla wymienionych wyżej partnerów i każdemu z nich przypisać jakąś rolę w realizowanym projekcie. Grupa musi również uzyskać zgodę jednego z partnerów - szkoły, fundacji lub stowarzyszenia, na udostępnienie swojego konta i rozliczenie projektu, o ile grupa wygra konkurs grantowy. Potwierdzeniem udziału w Grupie Działania jest list intencyjny napisany przez każdego z członków tej grupy, czyli oświadczenie woli współpracy w tworzeniu i realizacji projektu.

Rejestracja organizacji trwa zbyt długo by nowo powołana Grupa Działania zdołała zakończyć wszystkie formalności i zgłosić projekt do 14 lipca. Może mieć ona nieformalny charakter. Późniejsze przekształcenie jej np. w Stowarzyszenie i dalsze prowadzenie działalności na rzecz swojej gminy, będzie na pewno wartościowym efektem projektu, nie jest jednak wymogiem!

Nie wpłynie to na ocenę Komisji Grantowej, o ile nadal skład i podział zadań będzie zgodny z regulaminem.

Tak, ale sam nauczyciel nie wystarczy.

W skład grupy mogą wchodzić osoby prywatne, firmy i instytucje działające na wsi oraz młodzież szkolna, a także każda osoba zainteresowana poprawą funkcjonowania lokalnej społeczności.

Tak, Grupa Działania powinna liczyć od 5 do 30 osób.

Nie ma takiego wymogu.

Nie, bo Grupa musi liczyć co najmniej 5 osób. Dodatkowo należy pamiętać, że projekt musi być zaakceptowany przez wójta gminy, dlatego należy go poinformować o podejmowanych działaniach.

Jedynie szkoła, fundacja lub stowarzyszenie działające na terenie danej gminy.

Tak.

Tak, jednak mogą koordynować i rozliczać jeden projekt na terenie jednej gminy wiejskiej, a mieszkańcy tej gminy stanowią Grupę Działania i to oni realizują projekt.

 

Materiał Fundacji TP