Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FAQ (2): O Lokalnej Grupie Działania
wtorek, 25 lipca 2006 05:30

Lokalna Grupa Działania liczy od 5 do 30 osób działających na terenie jednej gminy wiejskiej dla wspólnego dobra jej społeczności. Grupa powinna angażować lokalnych partnerów: samorząd, szkoły, organizacje pozarządowe, parafie, przedsiębiorców, media, lub inne działające na terenie gminy instytucje, np.: biblioteki, świetlice, koła zainteresowań, muzea.

Wystarczy, jeśli grupa osób zbierze się i postanowi zrobić wspólnie coś potrzebnego i pożytecznego dla lokalnej społeczności. Osoby te mogą zwrócić się o pomoc w organizacji przedsięwzięcia dla wymienionych wyżej partnerów i każdemu z nich przypisać jakąś rolę w realizowanym projekcie. Grupa musi również uzyskać zgodę jednego z partnerów - szkoły, fundacji lub stowarzyszenia, na udostępnienie swojego konta i rozliczenie projektu, o ile grupa wygra konkurs grantowy. Potwierdzeniem udziału w Grupie Działania jest list intencyjny napisany przez każdego z członków tej grupy, czyli oświadczenie woli współpracy w tworzeniu i realizacji projektu.

Rejestracja organizacji trwa zbyt długo by nowo powołana Grupa Działania zdołała zakończyć wszystkie formalności i zgłosić projekt do 14 lipca. Może mieć ona nieformalny charakter. Późniejsze przekształcenie jej np. w Stowarzyszenie i dalsze prowadzenie działalności na rzecz swojej gminy, będzie na pewno wartościowym efektem projektu, nie jest jednak wymogiem!

Nie wpłynie to na ocenę Komisji Grantowej, o ile nadal skład i podział zadań będzie zgodny z regulaminem.

Tak, ale sam nauczyciel nie wystarczy.

W skład grupy mogą wchodzić osoby prywatne, firmy i instytucje działające na wsi oraz młodzież szkolna, a także każda osoba zainteresowana poprawą funkcjonowania lokalnej społeczności.

Tak, Grupa Działania powinna liczyć od 5 do 30 osób.

Nie ma takiego wymogu.

Nie, bo Grupa musi liczyć co najmniej 5 osób. Dodatkowo należy pamiętać, że projekt musi być zaakceptowany przez wójta gminy, dlatego należy go poinformować o podejmowanych działaniach.

Jedynie szkoła, fundacja lub stowarzyszenie działające na terenie danej gminy.

Tak.

Tak, jednak mogą koordynować i rozliczać jeden projekt na terenie jednej gminy wiejskiej, a mieszkańcy tej gminy stanowią Grupę Działania i to oni realizują projekt.

 

Materiał Fundacji TP