Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Budowanie współpracy na rzecz edukacji
 
W pierwszym projekcie polsko-ukraińskim "Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim", realizowanym od maja do grudnia 2008 r. przy wsparciu ekspertów holenderskich, dzieliliśmy się z kolegami z Ukrainy naszymi doświadczeniami zdobytymi w programach "Mała Szkoła" i "Małe Przedszkole w Każdej Wsi"
2 misie
 

Projekt był odpowiedzią na potrzeby oświaty wiejskiej na Ukrainie, zwłaszcza te wynikające z problemów demograficznych (nasz sąsiad w jeszcze większym stopniu niż Polska zmaga się z problemem malejącej liczby uczniów) i wysokich kosztów utrzymania małych szkół.

Edukacja może być najważniejszym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, jeśli jest realizowana w procesie nastawionym na uspołecznienie szkoły. Uspołeczniona szkoła może stać się centrum rozwoju społeczności wiejskiej w różnych dziedzinach ważnych dla mieszkańców wsi. Może pełnić funkcje lokalnego centrum kultury, przedsiębiorczości, sportu czy edukacji dorosłych, jeśli mieszkańcy wsi staną się jej współgospodarzami – tak jak dzieje się to w polskich Małych Szkołach i Małych Przedszkolach.

Z jednej strony chroni to szkoły przed zamknięciem i pozwala na ich lepsze wykorzystanie, z drugiej – uczy społeczności wiejskie aktywności, samoorganizowania się i wpływu na zarządzanie szkołą. Zarówno w Polsce, jak i w Holandii, szkoły lepiej uczą i wychowują, gdy rodzice mają większy wpływ na ich funkcjonowanie. Rozbudzona aktywność mieszkańców wsi zaczyna służyć nie tylko szkole i edukacji, ale staje się podwaliną budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Głównym celem projektu było wsparcie oświaty wiejskiej na Ukrainie przez aktywizację społeczności lokalnych na rzecz tworzenia w szkołach Centrów Rozwoju Wsi.

Cele bezpośrednie:

 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy i przedstawienie doświadczeń polskich i holenderskich w zmienianiu systemu oświaty;
 • przygotowanie urzędników oświatowych do wprowadzania zmiany polegającej na uspołecznieniu wiejskich szkół i przedszkoli w wybranych wsiach czterech obwodów (obłasti): połtawskiego, rownieńskiego, lwowskiego i chersońskiego;
 • zapoznanie ukraińskich władz oświatowych z dwoma modelami uspołeczniania oświaty: holenderskim i polskim oraz doświadczeniami z ich wprowadzania;
 • przygotowanie pilotażowych projektów zwiększania aktywności lokalnej i uspołecznienia szkół w wybranych wsiach wymienionych obwodów.

 • zainteresowanie ukraińskich władz – urzędników oświatowych i przedstawicieli samorządów wspieraniem aktywności lokalnej w zakresie rozwijania i uspołeczniania oświaty wiejskiej;
 • poznanie modelu polskich Małych Szkół i Małych Przedszkoli jako Centrów Edukacyjnych Wsi;
 • przygotowanie opisów czterech projektów pilotażowych dotyczących zwiększenia aktywności lokalnej i uspołecznienia szkół i przedszkoli na Ukrainie;
 • przygotowanie kolejnych projektów finansowanych ze środków polskich i holenderskich, wspierających wdrożenie zaplanowanych zmian na Ukrainie.

Federacja Inicjatyw Oświatowych (Warszawa)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koordynatorka: Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Centrum Inicjatyw Oświatowych (Lwów)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koordynatorka: Olena Shynarovska

Centrum Inicjatyw Oświatowych powstało w 1996 r. z inicjatywy lwowskich pedagogów, którzy pragnęli stworzyć organizację, która pomagałaby wprowadzać innowacyjne idee do szkół średnich. Od tego czasu Centrum Inicjatyw Oświatowych przeszło kilka etapów w rozwoju – od organizacji, która skupiała swoją działalność wyłącznie na uczniach i nauczycielach szkoły średniej, do ośrodka, wokół którego grupują się obywatele, realizujący swe idee w sferach oświaty, nauki i kultury.

Misją CIO jest wspieranie aktywnych społecznie postaw, poprzez wprowadzanie różnych inicjatyw w sferze oświaty, nauki i kultury. W ostatnich latach działalność programowa CIO skupia się na:

 • budowaniu współpracy państwowych, obywatelskich i biznesowych struktur dla rozwoju lokalnych inicjatyw,
 • wsparciu innowacji pedagogicznych i obywatelskich w szkołach średnich,
 • rozwoju wolontariatu.

Współpraca

Kolegium Nauczycielskie Fontys, Holandia (Fontys Teacher University of Proffesional Education, Eindhoven, Holland)

Eksperci:

 • Jan Bejiers
 • Arnold van Hulten
 • John Scholtes

 

Projekt obejmował następujące działania:

 

maj 2008

Spotkanie zespołu zarządzającego projektem oraz ekspertów polskich i holenderskich z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, w celu omówienia programu działań w ramach projektu i dalszej współpracy w dziedzinie edukacji wiejskiej.

przed kancelarią prezydenta Ukrainy

ikonka linkRelacja i zdjęcia

 

lipiec 2008

Seminarium przygotowawcze dla przedstawicieli władz oświatowych centralnych i regionalnych, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych we Lwowie. Przekazanie materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki projektu.

Seminarium we Lwowie

ikonka linkRelacja i zdjęcia

 

wrzesień 2008

Wizyta studyjna w Polsce ukraińskich uczestników seminarium pt. „Polskie doświadczenia w aktywizacji środowisk wiejskich i uspołecznienie oświaty”.

wizyta w Lanckoronie

ikonka linkRelacja i zdjęcia

 

październik 2008

Przygotowanie opisów pilotażowych projektów wprowadzania zmian w czterech regionach Ukrainy

 

listopad 2008

Konferencje prezentujące efekty programu we Lwowie, Chersoniu, Równym i Połtawie

 

grudzień 2008

Ewaluacja projektu – jego efektów w postaci projektów pilotażowych zmian w czterech obwodach, zaprojektowana i realizowana przez dr Joannę Konieczną z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ikonka fotoGaleria zdjęć (Facebook)