Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Budowanie współpracy na rzecz edukacji
 
W pierwszym projekcie polsko-ukraińskim "Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim", realizowanym od maja do grudnia 2008 r. przy wsparciu ekspertów holenderskich, dzieliliśmy się z kolegami z Ukrainy naszymi doświadczeniami zdobytymi w programach "Mała Szkoła" i "Małe Przedszkole w Każdej Wsi"
2 misie
 

Projekt był odpowiedzią na potrzeby oświaty wiejskiej na Ukrainie, zwłaszcza te wynikające z problemów demograficznych (nasz sąsiad w jeszcze większym stopniu niż Polska zmaga się z problemem malejącej liczby uczniów) i wysokich kosztów utrzymania małych szkół.

Edukacja może być najważniejszym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, jeśli jest realizowana w procesie nastawionym na uspołecznienie szkoły. Uspołeczniona szkoła może stać się centrum rozwoju społeczności wiejskiej w różnych dziedzinach ważnych dla mieszkańców wsi. Może pełnić funkcje lokalnego centrum kultury, przedsiębiorczości, sportu czy edukacji dorosłych, jeśli mieszkańcy wsi staną się jej współgospodarzami – tak jak dzieje się to w polskich Małych Szkołach i Małych Przedszkolach.

Z jednej strony chroni to szkoły przed zamknięciem i pozwala na ich lepsze wykorzystanie, z drugiej – uczy społeczności wiejskie aktywności, samoorganizowania się i wpływu na zarządzanie szkołą. Zarówno w Polsce, jak i w Holandii, szkoły lepiej uczą i wychowują, gdy rodzice mają większy wpływ na ich funkcjonowanie. Rozbudzona aktywność mieszkańców wsi zaczyna służyć nie tylko szkole i edukacji, ale staje się podwaliną budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Głównym celem projektu było wsparcie oświaty wiejskiej na Ukrainie przez aktywizację społeczności lokalnych na rzecz tworzenia w szkołach Centrów Rozwoju Wsi.

Cele bezpośrednie:

 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy i przedstawienie doświadczeń polskich i holenderskich w zmienianiu systemu oświaty;
 • przygotowanie urzędników oświatowych do wprowadzania zmiany polegającej na uspołecznieniu wiejskich szkół i przedszkoli w wybranych wsiach czterech obwodów (obłasti): połtawskiego, rownieńskiego, lwowskiego i chersońskiego;
 • zapoznanie ukraińskich władz oświatowych z dwoma modelami uspołeczniania oświaty: holenderskim i polskim oraz doświadczeniami z ich wprowadzania;
 • przygotowanie pilotażowych projektów zwiększania aktywności lokalnej i uspołecznienia szkół w wybranych wsiach wymienionych obwodów.

 • zainteresowanie ukraińskich władz – urzędników oświatowych i przedstawicieli samorządów wspieraniem aktywności lokalnej w zakresie rozwijania i uspołeczniania oświaty wiejskiej;
 • poznanie modelu polskich Małych Szkół i Małych Przedszkoli jako Centrów Edukacyjnych Wsi;
 • przygotowanie opisów czterech projektów pilotażowych dotyczących zwiększenia aktywności lokalnej i uspołecznienia szkół i przedszkoli na Ukrainie;
 • przygotowanie kolejnych projektów finansowanych ze środków polskich i holenderskich, wspierających wdrożenie zaplanowanych zmian na Ukrainie.

Federacja Inicjatyw Oświatowych (Warszawa)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koordynatorka: Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Centrum Inicjatyw Oświatowych (Lwów)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koordynatorka: Olena Shynarovska

Centrum Inicjatyw Oświatowych powstało w 1996 r. z inicjatywy lwowskich pedagogów, którzy pragnęli stworzyć organizację, która pomagałaby wprowadzać innowacyjne idee do szkół średnich. Od tego czasu Centrum Inicjatyw Oświatowych przeszło kilka etapów w rozwoju – od organizacji, która skupiała swoją działalność wyłącznie na uczniach i nauczycielach szkoły średniej, do ośrodka, wokół którego grupują się obywatele, realizujący swe idee w sferach oświaty, nauki i kultury.

Misją CIO jest wspieranie aktywnych społecznie postaw, poprzez wprowadzanie różnych inicjatyw w sferze oświaty, nauki i kultury. W ostatnich latach działalność programowa CIO skupia się na:

 • budowaniu współpracy państwowych, obywatelskich i biznesowych struktur dla rozwoju lokalnych inicjatyw,
 • wsparciu innowacji pedagogicznych i obywatelskich w szkołach średnich,
 • rozwoju wolontariatu.

Współpraca

Kolegium Nauczycielskie Fontys, Holandia (Fontys Teacher University of Proffesional Education, Eindhoven, Holland)

Eksperci:

 • Jan Bejiers
 • Arnold van Hulten
 • John Scholtes

 

Projekt obejmował następujące działania:

 

maj 2008

Spotkanie zespołu zarządzającego projektem oraz ekspertów polskich i holenderskich z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, w celu omówienia programu działań w ramach projektu i dalszej współpracy w dziedzinie edukacji wiejskiej.

przed kancelarią prezydenta Ukrainy

ikonka linkRelacja i zdjęcia

 

lipiec 2008

Seminarium przygotowawcze dla przedstawicieli władz oświatowych centralnych i regionalnych, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych we Lwowie. Przekazanie materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki projektu.

Seminarium we Lwowie

ikonka linkRelacja i zdjęcia

 

wrzesień 2008

Wizyta studyjna w Polsce ukraińskich uczestników seminarium pt. „Polskie doświadczenia w aktywizacji środowisk wiejskich i uspołecznienie oświaty”.

wizyta w Lanckoronie

ikonka linkRelacja i zdjęcia

 

październik 2008

Przygotowanie opisów pilotażowych projektów wprowadzania zmian w czterech regionach Ukrainy

 

listopad 2008

Konferencje prezentujące efekty programu we Lwowie, Chersoniu, Równym i Połtawie

 

grudzień 2008

Ewaluacja projektu – jego efektów w postaci projektów pilotażowych zmian w czterech obwodach, zaprojektowana i realizowana przez dr Joannę Konieczną z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ikonka fotoGaleria zdjęć (Facebook)