Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

V Forum (1999)
 

Zmieniamy naszą szkołę

V Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 6–7 listopada 1999 r.

5 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Głównymi tematami Forum były: dziecko niepełnosprawne w szkole, szanse rozwoju dla małych wiejskich szkół, programy szkolne iInternetowe Gimnazjum Powszechne.

 

ikonka pobierzProgram Forum (PDF - 45 KB)

ikonka pobierzZ listu organizatorów do uczestników (PDF - 39 KB)

 

Uczestnicy Forum stwierdzili, że proces reformowania oświaty wyzwolił aktywność społeczną, zwłaszcza na wsi w sytuacjach konfliktowych, związanych z wprowadzeniem nowej siatki szkół. Uznali, że, powinna ona zostać wykorzystana np. przez tworzenie w miejsce zamykanych placówek wiejskich szkół niepublicznych prowadzonych przez stowarzyszenia. Takie rozwiązanie – zdaniem uczestników – jest realne, jeśli dotacje (art. 90) dla szkół niepublicznych zostaną zwiększone z 50 do 100 proc.

 

Warsztaty - materiały

Dzieci niepełnosprawne
 1. Problemy legislacyjne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych (prowadzenie: Małgorzata Rupar)

  ikonka pobierzPDF - 57 KB

 2. Jak przygotować szkołę do przyjęcia ucznia z niepełnosprawnością (prowadzenie: Beata Karlińska)

  ikonka pobierzPDF - 60 KB

 3. Praca w środowisku lokalnym – integracja pozaszkolna (prowadzenie: Ewa Kosińska, Danuta Łagan - Integracyjny Klub Radości IKAR przy Szkole Podstawowej nr 149, Kraków)

  ikonka pobierzPDF - 40 KB

 4. Rodzice dzieci niepełnosprawnych – inicjatorzy zmiany roli rodziców w szkole (prowadzenie: Anna Florek – Społeczne Integracyjne Przedszkole i Szkoła – STO)
 5. Trudne dziecko w szkole (prowadzenie: Agnieszka Żarnecka i Krystyna Lauk – Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA")

 

Szkoła na wsi
 1. Konflikty wokół zamykania szkół – interwencja socjologiczna (prowadzenie: Marcin Frybes, Jarosław Chojecki, Dominik Wasilewski)
 2. Budynek likwidowanej szkoły szansą podejmowania działalności na rzecz lokalnej społeczności (prowadzenie: Maciej Żywno – Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Turystyki w Wasilkowie, Ewa Smuk-Stratenwerth – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno)

  ikonka linkPrzeczytaj całość

 3. Przejmowanie prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie (prowadzenie: Ligia Krajewska – Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej; współpraca: Renata Nguyen i Jacek Zwierz – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Dłużewie)

  ikonka pobierzPDF - 46 KB

 4. Młodzież - liderzy rozwoju społeczności wiejskich (prowadzenie: Przemysław Radwan – Stowarzyszenie Szkoła Liderów)

  ikonka pobierzPDF - 39 KB

 5. Internet w szkole oknem na świat lokalnej społeczności (prowadzenie: Agnieszka Wojciechowska – InfoViDE)

  ikonka pobierzPDF - 40 KB

Programy dla szkół
 1. Jak budować program szkoły. Miejsce programu nauczania w programie szkoły (Ewa i Jarosław Pytlak – XXIV Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Społeczne w Warszawie)
 2. Przeciwdziałanie patologiom (Magdalena Fijałkowska – Fundacja Bene Vobis, Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny)
 3. Wychowanie dla innych – wychowaniem dla siebie (Marcin Wojtalik – Polska Akcja Humanitarna)
 4. Szkoła jako ośrodek zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej (ekorozwoju) (Honorata Waszkiewicz – Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej EKO-OKO)
 5. Wiejskie ośrodki edukacji i centra aktywności lokalnej (Ewa Smuk-Stratenwerth – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, Bogdan Skrzypczak – CAL, Maciej Żywno – Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Turystyki w Wasilkowie)
 6. Czy jest możliwe by rodzice byli motorem zmian w szkole? (Krystyna Starczewska – program "Rodzice w szkole" Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Hanna Rylke - Fundacja Bene Vobis, Stowarzyszenie Edukacja Inaczej z Aptynt)
 7. Programy edukacyjne dostępne przez Internet (Marek Sawicki – Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów)
 8. "Elementarz kultury" – przygoda z archeologią, historią i antropologią (Przemysław Wielowiejski – Archeologia Żywa, Aleksander Pawlicki, Barbara Pasamonik – Stowarzyszenie Słuchaczy i Absolwentów Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN)

 

Internetowe gimnazjum powszechne

IGP zostało powołane przez IV FIO. Podczas V FIO powołaliśmy Kolegium IGP, którego zadaniem jest określanie celów i zadań IGP a także, dzięki osobom w nim zasiadającym, nadanie inicjatywie prestiżu i poparcie jej autorytetem naukowym.

 

Skład Kolegium IGP:
 • prof. Ewa Bartnik
 • prof. Jan Mostowski – dyrektor IGP
 • dr Jan Ciechanowski
 • prof. Piotr Pierański
 • prof. Magdalena Fikus
 • prof. Henryk Samsonowicz
 • prof. Ryszard Gajewski
 • prof. Włodzimierz Siwiński
 • prof. Michał Głowiński
 • dr Krystyna Starczewska – wicedyrektor IGP
 • dr Jacek Górnikiewicz
 • prof. Łukasz A. Turski
 • prof. Andrzej Janowski
 • Andrzej Wajda
 • prof. Jerzy Kłoczkowski
 • Krystyna Zachwatowicz

 

IGP nie jest zastępuje "normalnych" szkół i bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami, ale służy im wsparciem i radą. Bazą dla IGP będzie sieć komputerowa, która istnieje już w kilku tysiącach szkół. Dzięki zeszłorocznej inicjatywie budżetowej, w każdej gminie istnieje przynajmniej jedna odpowiednio wyposażona szkoła. Jednocześnie działają pracownie komputerowe sfinansowane dzięki inicjatywom pozarządowym ("Internet dla szkół" sponsorowany przez Fundację Batorego). Podstawą obecności IGP w internecie będzie serwer ofiarowany przez sponsora. Trwają negocjacje z firmą Intel. Wcześniej IGP musi uzyskać osobowość prawną (postępowanie w toku). Na razie IGP korzysta z adresu szkoły w Olecku.

Dziś nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać IGP. Strony internetowe mają tendencję do "życia własnym życiem" – i tak właśnie powinno się stać w tym przypadku. Są jednak ogólne pomysły, jak serwer ma służyć użytkownikom. Uczniowie znajdą tu odesłania do ciekawych stron zawierających informacje o konkursach, olimpiadach a także do stron o tematyce naukowej, zadania do rozwiązywania. Do uczniów skierowany jest także pierwszy konkurs IGP na najlepszy projekt strony internetowej IGP. Nauczyciele (i inni zainteresowani) będą mogli tu dyskutować o problemach związanych z edukacją.

Poseł Grażyna Staniszewska zachęcała nauczycieli do korzystania z komputerów nie tylko na informatyce, lecz także na innych przedmiotach i do używania programów na CD-romach. Przytoczone przez nią wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu dowodzą, że wykorzystywanie technik multimedialnych w edukacji znacznie podnosi skuteczność nauczania i aktywność uczniów oraz pozwala zaoszczędzić czas.

Podczas warsztatu padł również pomysł utworzenia Internetowej Rady Pedagogicznej – projekt taki, z prośbą o sfinansowanie, został skierowany przez Towarzystwo Przyjaciół Pierwszego SLO do Fundacji im. S. Batorego.

 

IEARN – międzynarodowa sieć pomysłów edukacyjnych
Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów (założenia programowe)

Celem Stowarzyszenia Nauczycieli Internautów jest propagowanie nowych sposobów nauczania z wykorzystaniem komputera i powszechnego dostępu do internetu. Stowarzyszenie zamierza pomóc polskim nauczycielom poprzez sieć usług szkoleniowych, by komputer stał się dla nich normalnym narzędziem dydaktycznym. Głównym mottem Stowarzyszenia jest: Każdy nauczyciel – Internautą.

 

Uzasadnienie

Rozwój najnowszych technologii informatycznych nie może pozostać poza zainteresowaniem polskiej edukacji. Dostęp do internetu jest w Polsce koniecznością chwili. Pierwszym krokiem poczynionym przez państwo była akcja "Internet w każdej gminie". Stowarzyszenie zamierza propagować nowe metody dydaktyczne, wykorzystując istniejące i powstające w tej akcji pracownie internetowe.

Tylko częste korzystanie z komputera i oprogramowania dydaktycznego takiego jak encyklopedie tematyczne, programy do nauczania przedmiotowego oraz przeszukiwanie przez uczniów zasobów internetu w celu poszerzenia, uzupełnienia i pogłębienia wiadomości, daje możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych metod dydaktycznych oferowanych przez komputer i sieć.

Stanie się to możliwe dopiero wtedy, kiedy każdy nauczyciel w szkole będzie traktował komputer tak, jak każdy inny środek dydaktyczny. Jest rzeczą zrozumiałą, że uczniowie bardzo często okazują się bieglejsi w sprawach technicznych, obsługi samego urządzenia i to jest normalne, tej sztuki mogą nauczyciele uczyć się od swoich wychowanków. Uczniowie wprawdzie wiedzą jak posługiwać się sprzętem, lecz wiedza dotycząca wykorzystania technik komputerowych do odpowiedniego przedstawienia właściwych treści dydaktycznych – to domena nauczycieli.

Nauczenie umiejętności redagowania i estetycznej edycji tekstu, właściwego przedstawienia danych w formie wykresów i ich interpretacja, poszukiwania informacji w encyklopedii multimedialnej albo w słowniku, wyrobienie w uczniach umiejętności zadawania odpowiednich pytań w programach przeszukiwających zasoby internetu – to typowe zadania dla nauczycieli.

Drugą grupą zagadnień, w których komputer i sieć komputerowa pełni kluczową rolę, jest komunikacja. Umiejętność przedstawienia siebie, swojej grupy, klasy, szkoły, miejscowości, regionu i kraju może być rozwinięta dzięki sprzęgnięciu intensywnej pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela z techniką, którą oferuje internet. Wdrożenie i nauczenie ucznia dociekliwości poprzez przeszukiwanie zasobów muzeów, instytucji naukowych, szeroka wymiana korespondencji z uczniami innych szkół i krajów tworzy świat bez granic i zacieśnia stosunki międzyludzkie. Niestety, w przeciętnej polskiej szkole bardzo często jedyną osobą (oprócz uczniów) obeznaną z komputerem jest nauczyciel informatyki, co u progu XXI wieku jest anachronizmem.

Generalne założenie, że uczniowie lepiej znają się na technice komputerowej, jest niesłuszne. Ci, którzy dysponują w domu komputerem, najczęściej wykorzystują go do gier rzadko mających walor dydaktyczny. Umiejętność wykorzystywania gotowych, profesjonalnych programów użytkowych jest tu znikoma. Równocześnie wielka grupa uczniów nie ma dostępu do komputera w domu – szkoła stwarza dla nich wielką szansę.

Zapisywanie standardowo lekcji w zeszycie jest nudną i nieobrazową formą nauki. Umysł człowieka najszybciej zapamiętuje obrazy. Taką możliwość daje komputer. Jak ciekawie mogłyby wyglądać wypracowania z języka polskiego albo opracowania z historii czy geografii wzbogacone ilustracjami własnymi lub cytowanymi, opracowanymi komputerowo.

 

Środki potrzebne do realizacji projektu

Przy realizacji programu wykorzystywane będą szkolne pracownie komputerowe połączone z internetem. W celach promocyjnych wydany będzie kolorowy biuletyn propagujący założenia i cele Stowarzyszenia. Biuletyn zostanie rozesłany do wszystkich szkół ujętych w programie "Pracownia internetowa w każdej gminie". Potwierdzeniem udziału szkoły w projekcie będzie przesłanie do Stowarzyszenia ankiety zgłoszeniowej potwierdzonej przez dyrekcję szkoły.

Kadrą instruktorską będą nauczyciele mający doświadczenie w pracy z młodzieżą przy realizacji projektów dydaktycznych w ramach IEARN (Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych). Przeszkolą oni przynajmniej trzech nauczycieli z każdej szkoły wyposażonej w pracownię internetową (informatyk + dwóch nauczycieli przedmiotów). Przeszkoleni nauczyciele stworzą kadrę szkolącą w swoich szkołach, otrzymają dyplom i tytuł "nauczyciela internauty" (odpowiednik "Komputerowego Prawa Jazdy”) oraz pomoc książkową pomagającą w realizacji projektu.

Oprócz szerokiego dostępu do internetu każda pracownia uzyska dostęp do serwera newsów IEARN (news.igc.apc.org) w USA oraz jego "mirrora" (kopii) w siedzibie Internetu dla Szkół w Warszawie.

Strona www Stowarzyszenia zostanie opracowana i umieszczona na ogólnodostępnym serwerze internetowym. Każdy nauczyciel będzie raz w miesiącu otrzymywał tzw. "Flash News" z informacjami na temat nowych projektów; również sam będzie mógł umieszczać informacje, którymi chciałby się podzielić z innymi uczestnikami projektów IEARN . Najbardziej twórczy i pomysłowi nauczyciele będą mogli tworzyć z młodzieżą nowe tematy projektów, które w zależności od zainteresowania innych szkól mogą stać się projektami krajowymi a nawet międzynarodowymi.

Wymagane będzie dofinansowanie szkół przez instytucje do tego powołane, lokalne władze i sponsorów, którym zależy na wysokim poziomie edukacji. Sponsorzy będą zapraszani na spotkania podsumowujące projekty w kraju jak i za granicą. Dopuszczalne bęzie umieszczanie logo firm sponsorujących w publikacjach i na stronach internetowych.

 

Struktura i organizacja projektu

Szczegółową strukturę Stowarzyszenia opisuje statut, który dopuszcza zarówno możliwość działania Stowarzyszenia w kraju i za granicą, jak również członkostwo nauczycieli z zagranicy (np. Białorusi). Przewidywane jest powoływanie Kół Terenowych z własną osobowością prawną, stosownie do potrzeb nauczycieli z danego regionu. Ma to umożliwić większą gospodarność w regionach i pozyskiwanie lokalnych sponsorów.

Programy IEARN będą stanowić wzorzec merytoryczny w działalności Stowarzyszenia, które nie wyklucza realizacji innych rozpowszechnianych w internecie programów edukacyjnych.

Informacje o programach IEARN można znaleźć odwiedzając stronę główną Internetu dla Szkół: http://www.ids.pl oraz http://www.iearn.org (wersja angielskojęzyczna). Ponadto co roku, na początku roku szkolnego, rozsyłane są drogą elektroniczną informacje do szkół o ofercie edukacyjnej IEARN. Do marca 1999 r. informacje o IEARN nadawane były regularnie przez 2 lata w "Radiu Nastolatków" - stałym programie Radia BIS.

 

Rola Stowarzyszenia Nauczycieli Internautów w koordynowaniu projektu
 • prowadzenie stałej akcji informacyjnej
 • poszukiwanie sponsorów,
 • pozyskiwanie nowych szkół i nauczycieli do programów IEARN
 • stały nadzór nad realizacja projektu
 • stała pomoc nauczycielom realizującym projekty IEARN
 • inicjowanie nowych projektów
 • organizacja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli
 • prowadzenie stałej korespondencji z władzami IEARN
 • reprezentowanie polskiego IEARN na forum międzynarodowym

 

Spodziewane efekty projektu

Systematyczne wprowadzanie do polskich szkół podstawowych i średnich internetu oraz pakietu programów IEARN, a także innych programów edukacyjnych wykorzystujących internet, takich jak: Web for Schools, European School Project, Think Quest, K12, Bionet, Internetowe Gimnazjum Powszechne (in statu nascendi), realizowanych na skalę międzynarodową. Zamierzamy tworzyć i realizować wiele programów polskich w języku ojczystym, o skali ogólnokrajowej i regionalnej. Projekty polskojęzyczne będą również przeznaczone dla Polonii.

Pragniemy przekonać środowisko nauczycielskie o wielkiej użyteczności edukacyjnej i wychowawczej internetu. Programów takie jak IEARN mogą odegrać ważną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród polskiej młodzieży. Materialnymi efektami realizacji projektu będą:

 • broszury i czasopisma
 • kasety wideo (podsumowania poszczególnych projektów)
 • bogatsze zasoby edukacyjne w polskim internecie
 • podręcznik dla nauczycieli IEARN, stale aktualizowany, będzie mógł posłużyć jako wzorzec metodyczny dla innych nauczycieli pragnących twórczo wykorzystywać internet w pracy.