Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

V Forum (1999)
 

Zmieniamy naszą szkołę

V Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 6–7 listopada 1999 r.

5 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Głównymi tematami Forum były: dziecko niepełnosprawne w szkole, szanse rozwoju dla małych wiejskich szkół, programy szkolne iInternetowe Gimnazjum Powszechne.

 

ikonka pobierzProgram Forum (PDF - 45 KB)

ikonka pobierzZ listu organizatorów do uczestników (PDF - 39 KB)

 

Uczestnicy Forum stwierdzili, że proces reformowania oświaty wyzwolił aktywność społeczną, zwłaszcza na wsi w sytuacjach konfliktowych, związanych z wprowadzeniem nowej siatki szkół. Uznali, że, powinna ona zostać wykorzystana np. przez tworzenie w miejsce zamykanych placówek wiejskich szkół niepublicznych prowadzonych przez stowarzyszenia. Takie rozwiązanie – zdaniem uczestników – jest realne, jeśli dotacje (art. 90) dla szkół niepublicznych zostaną zwiększone z 50 do 100 proc.

 

Warsztaty - materiały

Dzieci niepełnosprawne
 1. Problemy legislacyjne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych (prowadzenie: Małgorzata Rupar)

  ikonka pobierzPDF - 57 KB

 2. Jak przygotować szkołę do przyjęcia ucznia z niepełnosprawnością (prowadzenie: Beata Karlińska)

  ikonka pobierzPDF - 60 KB

 3. Praca w środowisku lokalnym – integracja pozaszkolna (prowadzenie: Ewa Kosińska, Danuta Łagan - Integracyjny Klub Radości IKAR przy Szkole Podstawowej nr 149, Kraków)

  ikonka pobierzPDF - 40 KB

 4. Rodzice dzieci niepełnosprawnych – inicjatorzy zmiany roli rodziców w szkole (prowadzenie: Anna Florek – Społeczne Integracyjne Przedszkole i Szkoła – STO)
 5. Trudne dziecko w szkole (prowadzenie: Agnieszka Żarnecka i Krystyna Lauk – Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA")

 

Szkoła na wsi
 1. Konflikty wokół zamykania szkół – interwencja socjologiczna (prowadzenie: Marcin Frybes, Jarosław Chojecki, Dominik Wasilewski)
 2. Budynek likwidowanej szkoły szansą podejmowania działalności na rzecz lokalnej społeczności (prowadzenie: Maciej Żywno – Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Turystyki w Wasilkowie, Ewa Smuk-Stratenwerth – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno)

  ikonka linkPrzeczytaj całość

 3. Przejmowanie prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie (prowadzenie: Ligia Krajewska – Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej; współpraca: Renata Nguyen i Jacek Zwierz – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Dłużewie)

  ikonka pobierzPDF - 46 KB

 4. Młodzież - liderzy rozwoju społeczności wiejskich (prowadzenie: Przemysław Radwan – Stowarzyszenie Szkoła Liderów)

  ikonka pobierzPDF - 39 KB

 5. Internet w szkole oknem na świat lokalnej społeczności (prowadzenie: Agnieszka Wojciechowska – InfoViDE)

  ikonka pobierzPDF - 40 KB

Programy dla szkół
 1. Jak budować program szkoły. Miejsce programu nauczania w programie szkoły (Ewa i Jarosław Pytlak – XXIV Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Społeczne w Warszawie)
 2. Przeciwdziałanie patologiom (Magdalena Fijałkowska – Fundacja Bene Vobis, Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny)
 3. Wychowanie dla innych – wychowaniem dla siebie (Marcin Wojtalik – Polska Akcja Humanitarna)
 4. Szkoła jako ośrodek zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej (ekorozwoju) (Honorata Waszkiewicz – Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej EKO-OKO)
 5. Wiejskie ośrodki edukacji i centra aktywności lokalnej (Ewa Smuk-Stratenwerth – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, Bogdan Skrzypczak – CAL, Maciej Żywno – Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Turystyki w Wasilkowie)
 6. Czy jest możliwe by rodzice byli motorem zmian w szkole? (Krystyna Starczewska – program "Rodzice w szkole" Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Hanna Rylke - Fundacja Bene Vobis, Stowarzyszenie Edukacja Inaczej z Aptynt)
 7. Programy edukacyjne dostępne przez Internet (Marek Sawicki – Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów)
 8. "Elementarz kultury" – przygoda z archeologią, historią i antropologią (Przemysław Wielowiejski – Archeologia Żywa, Aleksander Pawlicki, Barbara Pasamonik – Stowarzyszenie Słuchaczy i Absolwentów Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN)

 

Internetowe gimnazjum powszechne

IGP zostało powołane przez IV FIO. Podczas V FIO powołaliśmy Kolegium IGP, którego zadaniem jest określanie celów i zadań IGP a także, dzięki osobom w nim zasiadającym, nadanie inicjatywie prestiżu i poparcie jej autorytetem naukowym.

 

Skład Kolegium IGP:
 • prof. Ewa Bartnik
 • prof. Jan Mostowski – dyrektor IGP
 • dr Jan Ciechanowski
 • prof. Piotr Pierański
 • prof. Magdalena Fikus
 • prof. Henryk Samsonowicz
 • prof. Ryszard Gajewski
 • prof. Włodzimierz Siwiński
 • prof. Michał Głowiński
 • dr Krystyna Starczewska – wicedyrektor IGP
 • dr Jacek Górnikiewicz
 • prof. Łukasz A. Turski
 • prof. Andrzej Janowski
 • Andrzej Wajda
 • prof. Jerzy Kłoczkowski
 • Krystyna Zachwatowicz

 

IGP nie jest zastępuje "normalnych" szkół i bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami, ale służy im wsparciem i radą. Bazą dla IGP będzie sieć komputerowa, która istnieje już w kilku tysiącach szkół. Dzięki zeszłorocznej inicjatywie budżetowej, w każdej gminie istnieje przynajmniej jedna odpowiednio wyposażona szkoła. Jednocześnie działają pracownie komputerowe sfinansowane dzięki inicjatywom pozarządowym ("Internet dla szkół" sponsorowany przez Fundację Batorego). Podstawą obecności IGP w internecie będzie serwer ofiarowany przez sponsora. Trwają negocjacje z firmą Intel. Wcześniej IGP musi uzyskać osobowość prawną (postępowanie w toku). Na razie IGP korzysta z adresu szkoły w Olecku.

Dziś nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać IGP. Strony internetowe mają tendencję do "życia własnym życiem" – i tak właśnie powinno się stać w tym przypadku. Są jednak ogólne pomysły, jak serwer ma służyć użytkownikom. Uczniowie znajdą tu odesłania do ciekawych stron zawierających informacje o konkursach, olimpiadach a także do stron o tematyce naukowej, zadania do rozwiązywania. Do uczniów skierowany jest także pierwszy konkurs IGP na najlepszy projekt strony internetowej IGP. Nauczyciele (i inni zainteresowani) będą mogli tu dyskutować o problemach związanych z edukacją.

Poseł Grażyna Staniszewska zachęcała nauczycieli do korzystania z komputerów nie tylko na informatyce, lecz także na innych przedmiotach i do używania programów na CD-romach. Przytoczone przez nią wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu dowodzą, że wykorzystywanie technik multimedialnych w edukacji znacznie podnosi skuteczność nauczania i aktywność uczniów oraz pozwala zaoszczędzić czas.

Podczas warsztatu padł również pomysł utworzenia Internetowej Rady Pedagogicznej – projekt taki, z prośbą o sfinansowanie, został skierowany przez Towarzystwo Przyjaciół Pierwszego SLO do Fundacji im. S. Batorego.

 

IEARN – międzynarodowa sieć pomysłów edukacyjnych
Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów (założenia programowe)

Celem Stowarzyszenia Nauczycieli Internautów jest propagowanie nowych sposobów nauczania z wykorzystaniem komputera i powszechnego dostępu do internetu. Stowarzyszenie zamierza pomóc polskim nauczycielom poprzez sieć usług szkoleniowych, by komputer stał się dla nich normalnym narzędziem dydaktycznym. Głównym mottem Stowarzyszenia jest: Każdy nauczyciel – Internautą.

 

Uzasadnienie

Rozwój najnowszych technologii informatycznych nie może pozostać poza zainteresowaniem polskiej edukacji. Dostęp do internetu jest w Polsce koniecznością chwili. Pierwszym krokiem poczynionym przez państwo była akcja "Internet w każdej gminie". Stowarzyszenie zamierza propagować nowe metody dydaktyczne, wykorzystując istniejące i powstające w tej akcji pracownie internetowe.

Tylko częste korzystanie z komputera i oprogramowania dydaktycznego takiego jak encyklopedie tematyczne, programy do nauczania przedmiotowego oraz przeszukiwanie przez uczniów zasobów internetu w celu poszerzenia, uzupełnienia i pogłębienia wiadomości, daje możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych metod dydaktycznych oferowanych przez komputer i sieć.

Stanie się to możliwe dopiero wtedy, kiedy każdy nauczyciel w szkole będzie traktował komputer tak, jak każdy inny środek dydaktyczny. Jest rzeczą zrozumiałą, że uczniowie bardzo często okazują się bieglejsi w sprawach technicznych, obsługi samego urządzenia i to jest normalne, tej sztuki mogą nauczyciele uczyć się od swoich wychowanków. Uczniowie wprawdzie wiedzą jak posługiwać się sprzętem, lecz wiedza dotycząca wykorzystania technik komputerowych do odpowiedniego przedstawienia właściwych treści dydaktycznych – to domena nauczycieli.

Nauczenie umiejętności redagowania i estetycznej edycji tekstu, właściwego przedstawienia danych w formie wykresów i ich interpretacja, poszukiwania informacji w encyklopedii multimedialnej albo w słowniku, wyrobienie w uczniach umiejętności zadawania odpowiednich pytań w programach przeszukiwających zasoby internetu – to typowe zadania dla nauczycieli.

Drugą grupą zagadnień, w których komputer i sieć komputerowa pełni kluczową rolę, jest komunikacja. Umiejętność przedstawienia siebie, swojej grupy, klasy, szkoły, miejscowości, regionu i kraju może być rozwinięta dzięki sprzęgnięciu intensywnej pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela z techniką, którą oferuje internet. Wdrożenie i nauczenie ucznia dociekliwości poprzez przeszukiwanie zasobów muzeów, instytucji naukowych, szeroka wymiana korespondencji z uczniami innych szkół i krajów tworzy świat bez granic i zacieśnia stosunki międzyludzkie. Niestety, w przeciętnej polskiej szkole bardzo często jedyną osobą (oprócz uczniów) obeznaną z komputerem jest nauczyciel informatyki, co u progu XXI wieku jest anachronizmem.

Generalne założenie, że uczniowie lepiej znają się na technice komputerowej, jest niesłuszne. Ci, którzy dysponują w domu komputerem, najczęściej wykorzystują go do gier rzadko mających walor dydaktyczny. Umiejętność wykorzystywania gotowych, profesjonalnych programów użytkowych jest tu znikoma. Równocześnie wielka grupa uczniów nie ma dostępu do komputera w domu – szkoła stwarza dla nich wielką szansę.

Zapisywanie standardowo lekcji w zeszycie jest nudną i nieobrazową formą nauki. Umysł człowieka najszybciej zapamiętuje obrazy. Taką możliwość daje komputer. Jak ciekawie mogłyby wyglądać wypracowania z języka polskiego albo opracowania z historii czy geografii wzbogacone ilustracjami własnymi lub cytowanymi, opracowanymi komputerowo.

 

Środki potrzebne do realizacji projektu

Przy realizacji programu wykorzystywane będą szkolne pracownie komputerowe połączone z internetem. W celach promocyjnych wydany będzie kolorowy biuletyn propagujący założenia i cele Stowarzyszenia. Biuletyn zostanie rozesłany do wszystkich szkół ujętych w programie "Pracownia internetowa w każdej gminie". Potwierdzeniem udziału szkoły w projekcie będzie przesłanie do Stowarzyszenia ankiety zgłoszeniowej potwierdzonej przez dyrekcję szkoły.

Kadrą instruktorską będą nauczyciele mający doświadczenie w pracy z młodzieżą przy realizacji projektów dydaktycznych w ramach IEARN (Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych). Przeszkolą oni przynajmniej trzech nauczycieli z każdej szkoły wyposażonej w pracownię internetową (informatyk + dwóch nauczycieli przedmiotów). Przeszkoleni nauczyciele stworzą kadrę szkolącą w swoich szkołach, otrzymają dyplom i tytuł "nauczyciela internauty" (odpowiednik "Komputerowego Prawa Jazdy”) oraz pomoc książkową pomagającą w realizacji projektu.

Oprócz szerokiego dostępu do internetu każda pracownia uzyska dostęp do serwera newsów IEARN (news.igc.apc.org) w USA oraz jego "mirrora" (kopii) w siedzibie Internetu dla Szkół w Warszawie.

Strona www Stowarzyszenia zostanie opracowana i umieszczona na ogólnodostępnym serwerze internetowym. Każdy nauczyciel będzie raz w miesiącu otrzymywał tzw. "Flash News" z informacjami na temat nowych projektów; również sam będzie mógł umieszczać informacje, którymi chciałby się podzielić z innymi uczestnikami projektów IEARN . Najbardziej twórczy i pomysłowi nauczyciele będą mogli tworzyć z młodzieżą nowe tematy projektów, które w zależności od zainteresowania innych szkól mogą stać się projektami krajowymi a nawet międzynarodowymi.

Wymagane będzie dofinansowanie szkół przez instytucje do tego powołane, lokalne władze i sponsorów, którym zależy na wysokim poziomie edukacji. Sponsorzy będą zapraszani na spotkania podsumowujące projekty w kraju jak i za granicą. Dopuszczalne bęzie umieszczanie logo firm sponsorujących w publikacjach i na stronach internetowych.

 

Struktura i organizacja projektu

Szczegółową strukturę Stowarzyszenia opisuje statut, który dopuszcza zarówno możliwość działania Stowarzyszenia w kraju i za granicą, jak również członkostwo nauczycieli z zagranicy (np. Białorusi). Przewidywane jest powoływanie Kół Terenowych z własną osobowością prawną, stosownie do potrzeb nauczycieli z danego regionu. Ma to umożliwić większą gospodarność w regionach i pozyskiwanie lokalnych sponsorów.

Programy IEARN będą stanowić wzorzec merytoryczny w działalności Stowarzyszenia, które nie wyklucza realizacji innych rozpowszechnianych w internecie programów edukacyjnych.

Informacje o programach IEARN można znaleźć odwiedzając stronę główną Internetu dla Szkół: http://www.ids.pl oraz http://www.iearn.org (wersja angielskojęzyczna). Ponadto co roku, na początku roku szkolnego, rozsyłane są drogą elektroniczną informacje do szkół o ofercie edukacyjnej IEARN. Do marca 1999 r. informacje o IEARN nadawane były regularnie przez 2 lata w "Radiu Nastolatków" - stałym programie Radia BIS.

 

Rola Stowarzyszenia Nauczycieli Internautów w koordynowaniu projektu
 • prowadzenie stałej akcji informacyjnej
 • poszukiwanie sponsorów,
 • pozyskiwanie nowych szkół i nauczycieli do programów IEARN
 • stały nadzór nad realizacja projektu
 • stała pomoc nauczycielom realizującym projekty IEARN
 • inicjowanie nowych projektów
 • organizacja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli
 • prowadzenie stałej korespondencji z władzami IEARN
 • reprezentowanie polskiego IEARN na forum międzynarodowym

 

Spodziewane efekty projektu

Systematyczne wprowadzanie do polskich szkół podstawowych i średnich internetu oraz pakietu programów IEARN, a także innych programów edukacyjnych wykorzystujących internet, takich jak: Web for Schools, European School Project, Think Quest, K12, Bionet, Internetowe Gimnazjum Powszechne (in statu nascendi), realizowanych na skalę międzynarodową. Zamierzamy tworzyć i realizować wiele programów polskich w języku ojczystym, o skali ogólnokrajowej i regionalnej. Projekty polskojęzyczne będą również przeznaczone dla Polonii.

Pragniemy przekonać środowisko nauczycielskie o wielkiej użyteczności edukacyjnej i wychowawczej internetu. Programów takie jak IEARN mogą odegrać ważną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród polskiej młodzieży. Materialnymi efektami realizacji projektu będą:

 • broszury i czasopisma
 • kasety wideo (podsumowania poszczególnych projektów)
 • bogatsze zasoby edukacyjne w polskim internecie
 • podręcznik dla nauczycieli IEARN, stale aktualizowany, będzie mógł posłużyć jako wzorzec metodyczny dla innych nauczycieli pragnących twórczo wykorzystywać internet w pracy.