Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

IV Forum (1999)
 

Uczmy się szkoły

IV Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa/Łuków 26–28 czerwca 1999 r.

4 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Forum poświęciliśmy problemom oświaty na wsi. Podjęliśmy trudne wyzwanie, jakim było przeniesienie spotkania po pierwszym dniu z Sejmu do wiejskiej gminy – Łukowa. Pragnęliśmy w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na to, co dzieje się na wsi. Mówiliśmy o negatywnych konsekwencjach zamykania małych szkół wiejskich. Uwagi i postulaty zgłoszone podczas tego spotkania zapoczątkowały program "Mała Szkoła".

 

Konferencja "Komputer w edukacji"

IV Forum poprzedziła konferencja "Komputer w edukacji" z udziałem ok. 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki, działaczy oświatowych i biznesu. Informacja i związane z nią technologie informacyjne stały się w krajach rozwiniętych podstawą działania i rozwoju jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych. Erę uprzemysłowienia zastępuje era społeczeństwa informacji.

Zebrani wyrazili poparcie dla podejmowanych przez Sejm i MEN wysiłków służących udostępnianiu młodzieży szkolnych pracowni komputerowych oraz dostępu do sieci internetowych w ramach akcji "Pracownia internetowa w każdej gminie". Niezmiernie ważnym zadaniem jest umożliwienie nauczycielom kształcenia w dziedzinie technologii informacyjnej i jej zastosowań w pracy zawodowej oraz możliwości preferencyjnego zakupu komputerów. Nie mniej ważnym zadaniem jest udostępnienie szkołom dobrej jakości oprogramowania komputerowego, programów komputerowych, a także zorganizowanie sieci szkolnych serwerów edukacyjnych.

 

Internetowe Gimnazjum Powszechne

Efetem nawiązania współpracy z firmami informatycznymi było powołanie Internetowego Gimnazjum Powszechnego, mającego służyć wymianie informacji i tworzeniu stron dyskusyjnych.

Uczestnicy Forum podjęli uchwałę o powołaniu Internetowego Gimnazjum Powszechnego. Ma ono służyć wymianie informacji, tworzeniu stron dyskusyjnych, realizować projekty badawcze z udziałem młodzieży szkolnej. Zebrani podzielają zaniepokojenie powtarzającymi się aktami brutalności w życiu szkoły i sugestiami wiążącymi te wypadki z dostępnością do niektórych brutalnych gier komputerowych. Udzielono poparcia dla wprowadzenia w Polsce specjalnego oznakowania gier i programów komputerowych uwzglądniającego wiek odbiorców.

Skupieni w Forum nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządowych zaapelowali do sejmowej Komisji Edukacji i rządu, w tym MEN, o przygotowanie "Programu edukacji dla społeczeństwa informacyjnego". Zdaniem uczestników Forum konieczne jest m.in. wyposażenie każdego gimnazjum w pracownie komputerowe, dokształcenie nauczycieli, umożliwienie im preferencyjnego zakupu komputerów (pod warunkiem, że przeszkolą się w stosowaniu technologii informacyjnej w nauczaniu). Podstawą szkolnego internetu, opłacanego przez podatników, powinny być szkolne serwery, certyfikowane przez MEN, co będzie gwarantowało właściwe wykorzystanie dostępu do sieci.

Wicepremier Leszek Balcerowicz na IV Forum Inicjatyw Oświatowych

Wicepremier Leszek Balcerowicz, który spotkał się z uczestnikami Forum, wyraził aprobatę dla projektu IGP. Podkreślając znaczenie edukacji zwłaszcza dla terenów wiejskich, Balcerowicz zapowiedział, że rząd przeznaczy w 2000 r. 100 milionów złotych na stypendia dla dzieci wiejskich. Rozważane jest też wprowadzenie przez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa systemu poręczeń dla studentów wiejskich, którzy będą ubiegali się o kredyty na studia. Wicepremier obiecał również, że rząd w ramach środków budżetowych zapewni dowożenie dzieci do większych szkół, bo w małych – jak stwierdził – trudno dobrze uczyć.

Członek Rady Programowej Forum prof. Andrzej Janowski namawiał natomiast do poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla małych szkół, które – jego zdaniem – nie powinny być likwidowane. Taka szkoła mogłaby stać się szansą dla środowisk zapóźnionych, pełniąc funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Mogłaby też stać się centrum pracy socjalnej i kształcenia ustawicznego dla wszystkich mieszkańców.

 

Tekst pobrano z serwera www.rzeczpospolita.com.pl (sygnatura: Rzeczpospolita 28.06.99 Nr 148)

 

ikonka pobierzProgram Forum (PDF - 46 KB)