Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ponad 240 mln euro na przedszkola
wtorek, 11 marca 2008 10:02

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 11.03.2008

Ponad 240 mln euro jest do wykorzystania na upowszechnianie edukacji przedszkolnej ze środków unijnych w latach 2007-2013. Gminy mogą pisać projekty dotyczące nie tylko alternatywnych form wychowania przedszkolne ale również tradycyjnych przedszkoli.
banknoty euro
 

W latach 2004-2006 prowadzony był pilotaż innych form wychowania przedszkolnego. Za pieniądze europejskie fundacje i stowarzyszenia przy udziale gmin założyły ponad 800 placówek, w których dzieci w wieku 3–6 lat uczestniczą w zajęciach przedszkolnych.

Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji informuje, że samorządy mogą liczyć w latach 2007–2013 na duży zastrzyk gotówki unijnej na upowszechnianie edukacji przedszkolnej - To nie tylko środki na rozwój alternatywnych form wychowania przedszkolnego, ale także na wsparcie przedszkoli tradycyjnych, np. na wydłużenie czasu pracy, czy na ratowanie tych przedszkoli, które są zagrożone likwidacją – zaznacza wiceminister Szumilas.

Ministerstwo edukacji promuje tworzenie rożnych form wychowania przedszkolnego, w których dzieci będą mogły przebywać co najmniej przez 12 godzin tygodniowo. Chodzi m.in. o to, aby dotrzeć do środowisk wiejskich i defaworyzowanych np. rodzin z biednych dzielnic miast. Badania potwierdzają, że objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci o niższym statucie społecznym i materialnym przyczynia się do wyrównania ich szans edukacyjnych.

Gminy mogą pisać projekty przede wszystkim w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO Kapitał Ludzki.

- Tu kwota 50 tys. zł to najniższa, o jaką można się ubiegać – zaznacza Barbara Szczerbińska, trenerka prowadząca szkolenia z aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w Regionalnym Ośrodku EFS w Białymstoku.

Projekty konkursowe mogą dotyczyć m.in. tworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wsparcia istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu oraz opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Gminy mogą też ubiegać się o środki w ramach podziałania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Jego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Pieniądze na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w regionach znajdują się w dyspozycji Urzędów Marszałkowskich. /amk/