Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Bałagan w stołówkach
środa, 20 lutego 2008 20:34

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 20.02.2008

Wojewodowie kwestionują uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych. Zamieszanie powstało po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Od nowego roku obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 7 września 2007 r.
marchew
 

Zgodnie z nowymi przepisami, korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, a zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę – w praktyce rada gminy lub powiatu.

Samorządy od początku protestowały przeciw nowej regulacji. – Pomysł jest absurdalny – podkreślał Jarosław Sadowski zastępca wójta Michałowic.

- Może ceny obiadów w szkole w miejscowości Wólka Mała powinien uchwalać Sejm RP? Kwestia odpłatności za obiady w stołówce, podobnie jak kwestia zwolnień uczniów z opłat powinna należeć do wyłącznych kompetencji dyrektora szkoły – przekonywał.

Część organów stanowiących była tego samego zdania i w uchwałach próbowała scedować obowiązki kształtowania zasad i płatności za korzystanie ze stołówek właśnie na dyrektorów. Zareagowały jednak organy nadzoru.

Wojewoda podlaski zakwestionował fragment uchwały rady powiatu w Siemiatyczach, który powierzał "dyrektorom szkół coroczne ustalanie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiadów w stołówkach, w konsultacji z organem prowadzącym".

Wojewoda łódzki postąpiła podobnie, gdy wykonanie uchwały w sprawie zasad korzystanie ze stołówek szkolnych rada gminy Zadzim powierzyła dyrektorom szkół. W obu przypadkach argumenty były podobne.

"Art. 67a ustawy o systemie oświaty jak i żaden inny przepis nie upoważnia organu prowadzącego szkołę do scedowania uprawnienia do ustalenia cen i opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych na inne podmioty (w tym dyrektorów szkół)" – przekonywali wojewodowie.

Uregulowania w sposób jednoznaczny wskazują na wójta jako jedynie uprawnionego podmiotu do wykonywania uchwał rady i nie dają kompetencji radzie do powierzenia wykonywania uchwał innej osobie niż wójt – dodawano.

Daniel Pawluczuk