Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Kto zapłaci przedszkolance?
wtorek, 05 lutego 2008 13:17

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 5.02.2008

ZNP uważa, że środki na prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym na na wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników, powinien zapewnić rząd. Walczą o to również samorządowcy. Właśnie powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który proponuje szereg zmian dotyczących wychowania przedszkolnego.
przedszkolanka
 

Edukacja przedszkolna to zadanie własne samorządów. Oznacza to, że na edukację małych dzieci nie otrzymują one, tak jak w przypadku dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej, pieniędzy od rządu tzw. subwencji oświatowej. Samorządy chcą, aby sposób finansowania przedszkoli się zmienił.

Związek Gmin Wiejskich RP apeluje, aby uczniowie sześcioletni byli "subwencjonowani". Ten postulat popiera Związek Nauczycielstwa Polskiego, który przygotował projekt zmian przepisów oświatowych.

Jak poinformował "Głos Nauczycielski", Marszałek Sejmu w dniu 31 stycznia podpisał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt inicjatywy ZNP zakłada objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3–5 lat, objęcie obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5-letnich, realizację wychowania przedszkolnego wyłącznie w oddziałach przedszkolnych, a nie w oddziałach przy szkołach podstawowych. ZNP chce również, aby zagwarantowano w budżecie państwa środki finansowe na prowadzenie publicznego przedszkola, w tym na wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników.

Aby nad projektem mogli zacząć pracować posłowie, Związek musi zebrać 100 tys. podpisów pod inicjatywą.