Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Krzywdząca subwencja
wtorek, 29 stycznia 2008 09:57

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 29.01.2008

Likwidację subwencji oświatowej, większy udział dochodów własnych samorządów w podziale dochodów publicznych oraz wprowadzenie odrębnych zasad kształtowania dochodów gmin wiejskich i miast postulują autorzy raportu "Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce".
kalkulator
 

Publikację wydał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wynika z niej, że pomiędzy województwami istnieją znaczące różnice zarówno w jakości usług edukacyjnych i medycznych finansowanych ze środków publicznych, jak i w dostępie do tych usług.

- Najważniejszym problemem pozostają dysproporcje w jakości usług medycznych i edukacyjnych pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi - podkreślają autorzy raportu Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg i Marcin Tomalak. Dysproporcje te widoczne są najwyraźniej w przypadku usług publicznych o najbardziej podstawowym charakterze – w szkolnictwie podstawowym i w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jak podkreślają autorzy raportu, widoczne jest też, że "luka edukacyjna" występująca na poziomie szkół podstawowych wpływa również na szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich na wyższych szczeblach kształcenia.

W latach 2003–2006 subwencje oświatowe stanowiły średnio 78 proc. łącznej kwoty subwencji ogólnej, przekazywanej samorządom z budżetu państwa. Wysokość należnej subwencji oświatowej nie jest zależna od sytuacji finansowej subwencjonowanej jednostki, w tym – od wielkości należnych jednostce innych dochodów publicznych.

- W efekcie subwencja oświatowa nie jest instrumentem efektywnie wspierającym słabsze jednostki, nie przeciwdziała też powstawaniu nadmiernych, nieuzasadnionych ekonomicznie i społecznie różnic w wynikach pracy instytucji oświatowych – czytamy w raporcie.

Jak zaznaczają autorzy raportu, bez daleko idących zmian w systemie finansowym samorządu rozwiązanie problemów omawianych w raporcie nie będzie możliwe. Proponują m.in. zastąpienie części oświatowej subwencji ogólnej przez wyższy udział gmin we wpływach podatkowych i przez wzmocnienie części wyrównawczej tej subwencji.

Zmiany powinny zostać wprowadzone przede wszystkim w największych miastach, ale mogłoby to być korzystne także dla mieszkańców gmin o niskim potencjale dochodowym.

- Część oświatowa subwencji jest dzielona pomiędzy poszczególne jednostki w oparciu o liczbę uczniów i średni stopień awansu zawodowego nauczycieli. Najbiedniejsze gminy są dyskryminowane w tym systemie, gdyż są zmuszone do stosunkowo wysokiego pokrycia wydatków oświatowych innymi dochodami – zauważają autorzy raportu.

Ich zdaniem, należy również rozważyć możliwość stworzenia odrębnego systemu dochodów dla największych miast i zespołów metropolitalnych. /amk/