Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Edukacja przedszkolna dla wyrównywania szans
środa, 16 stycznia 2008 14:13

Źródło: Aktualności MEN, 16.01.2008

Podsumowanie akcji "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej", realizowanej z funduszy unijnych za lata 2004–2006 odbyło się 15 stycznia w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przedstawiciele samorządów uzyskali też informacje na temat możliwości, jakie dają nowe fundusze unijne na lata 2007–2013.
k przedszkolaki 10 jeziorko
 

Z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Zbigniewa Włodkowskiego odbyło się seminarium na temat alternatywnych form edukacji przedszkolnej. Celem seminarium było przeanalizowanie zarówno sukcesów, jak i trudności związanych z dotychczasową realizacją projektu, aby umożliwić optymalizację działań w nowym okresie programowania. Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały informacje nt. możliwości pozyskania funduszy strukturalnych na okres 2008–2012.

"Nasze seminarium stanowi pierwszy etap upowszechniania doświadczeń podmiotów realizujących program »Alternatywne formy wychowania przedszkolnego«. MEN planuje realizację kolejnych regionalnych seminariów, w których uczestniczyć będą wszystkie podmioty realizujące program na terenie danego województwa, we współpracy z Marszałkami województw" – powiedział Minister Włodkowski.

Wiceminister Zbigniew Włodkowski zaznaczył, że jeden z planów MEN, obniżenie wieku szkolnego, spowoduje wzrost oferty dotyczącej wspierania rozwoju przedszkolaków. W związku z tym, zdaniem Ministra, należy stworzyć spójny system edukacji przedszkolnej, której celem powinno być stworzenie możliwości rozwojowych dla dzieci w wieku 2–5 lat.

Dyrektor Departamentu Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w szkołach, Pani Elżbieta Matejka zwróciła uwagę, że skuteczność upowszechniania edukacji przedszkolnej zależy od podjęcia dużej liczby działań, których adresatem są rodzice, wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym oraz konieczności zapewnienia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W seminarium, które odbyło się 15 stycznia br. w MEN, wzięli udział kuratorzy oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz burmistrzowie i wójtowie gmin, na terenie których powstały małe przedszkola w ramach projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", realizowanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych.

Jednym z priorytetów polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej jest rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej, której głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Zapewnienie edukacji przedszkolnej dzieciom z terenów wiejskich jest również jednym z ważniejszych zadań administracji samorządowej. Także organizacje pozarządowe, poprzez realizację projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", mają znaczący wkład w rozwój tych form.