Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Alternatywne przedszkola lepsze niż świetlice

Onet.pl, 4 stycznia 2008

Zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne działające w ramach alternatywnych form wychowania przedszkolnego lepiej przygotują dzieci do nauki w szkole niż np. świetlice – przekonywano we wtorek w MEN samorządowców podczas konferencji.
Onet.pl - zrzut ekranu
 

Możliwość tworzenia zespołów i punktów przedszkolnych daje samorządom ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o systemie oświaty i rozporządzenie podpisane w ubiegłym tygodniu przez minister edukacji Katarzynę Hall.

Jak podkreślano podczas konferencji poświęconej upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na wsi, tworzone zespoły będą działały w ramach systemu oświaty, a nad ich pracą pieczę będzie miał nadzór pedagogiczny. Placówki realizować mają obowiązujący program nauczania, pracować w nich będę wykwalifikowani pedagodzy.

- Takie placówki mogą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci. Świetlice działające np. przy domach kultury, czy bibliotekach, choć tańsze, nie zapewniają tego dzieciom, nie są one w systemie oświaty i nie muszą spełniać stawianych wymagań, nie ma nad nimi należytej kontroli – mówiła do wójtów i burmistrzów szefowa Federacji Inicjatyw Oświatowych (FIO) Alina Kozińska-Bałdyga.

W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia będą mogły być prowadzone tylko w niektóre wybrane robocze dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym - przez wszystkie robocze dni w tygodniu.

Zajęcia - zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i w punkcie przedszkolnym – mogą być organizowane w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny, a tygodniowy – 12 godzin. Dotyczy to zarówno zespołu wychowania przedszkolnego, jak i punktu przedszkolnego.

Jak podkreśla MEN, w alternatywnych przedszkolach chodzi głównie o inną formą organizacyjną. W obecnym stanie prawnym przedszkole jest to edukacyjna forma wielogodzinna; dziecko jest przyprowadzane do przedszkola wcześnie rano, odbierane późnym popołudniem.

W alternatywnych przedszkolach zatrudnieni będą wykwalifikowani pedagodzy, ale pozostałe wymagania, np. lokalowe, będą mniej rygorystyczne niż dla tradycyjnych przedszkoli. W placówkach tych podstawy programowe wychowania i nauczania będą mogły być realizowane w całości lub w części.

Wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski zwrócił podczas konferencji uwagę, że w przypadku alternatywnych przedszkoli, szczególną rolę spełniają rodzice; mogą np. uczestniczyć w przygotowywaniu zajęć dla swoich dzieci, czy przygotowywać posiłki dla nich.

Od kilku lat w Polsce, głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej, tworzone są małe wiejskie przedszkola. Obecnie jest ich około 800, uczęszcza do nich około 9 tys. dzieci. Tworzeniu alternatywnych przedszkoli patronują m.in. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat zapisanych do przedszkoli w Polsce jest najniższy wśród krajów UE – wynosi tylko ok. 30 proc. Tymczasem wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego np. na Węgrzech, w Belgii i Irlandii wynosi 100 proc., a w Czechach, Włoszech i Szwajcarii - ponad 90 proc.

Przeprowadzane w różnych krajach badania dotyczące rozwoju dzieci wskazują na olbrzymie znaczenie dostępu do edukacji od najmłodszych lat. Dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, lepiej rozwijają się emocjonalnie, społecznie, werbalnie i intelektualnie, lepiej dają sobie radę w szkole.