Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Powstało pierwsze tzw. Małe Przedszkole

Wirtualna Polska, 19 kwietnia 2006

W popegeerowskiej wsi Sokołowo (gmina Golub-Dobrzyń) otwarto pierwsze tzw. Małe Przedszkole w województwie kujawsko-pomorskim. Do przedszkola, prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokołowo, uczęszczać będzie 15 dzieci.
Wirtualna Polska - zrzut ekranu
 

Małe Przedszkole w Sokołowie powstało w ramach projektu Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi". Realizowany jest on w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL), wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt zakłada wypracowanie modelu alternatywnych form edukacji przedszkolnej, dostosowanej do potrzeb środowiska wiejskiego. Jego idea wywodzi się z programu Mała Szkoła, umożliwiającego tworzenie szkół przez organizacje i stowarzyszenia, w miejsce likwidowanych placówek.

Sokołowo jest małą wioską, w której mieszka 471 osób. Ich największym problemem jest bezrobocie i tym samym bieda. A jednak mieszkańcy bardzo się angażują w działalność swojego Stowarzyszenia – powiedział zastępca wójta gminy Golub-Dobrzyń Jacek Foksiński.

W Sokołowie gmina przekazała mieszańcom budynek po zlewni mleka, w którym powstała kawiarenka dająca skromne dochody na potrzeby szkoły. Pomogliśmy i tego nie żałujemy. W Sokołowie nie było konfliktu, jak w innych wsiach, gdzie likwidowano szkoły – podkreśla Foksiński.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo powołało tzw. Małą Szkołę w 2001 roku. Teraz w tym samym budynku co szkoła mieści się także przedszkole. Na razie dzieci będą w nim spędzały cztery godziny dziennie.

W ramach projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" docelowo ma powstać 65 ośrodków edukacji przedszkolnej w czterech województwach.

W pierwszej kolejności Małe Przedszkola powstaną we wsiach: Sokołowo, Mlewo (woj. kujawsko-pomorskie), Siedlice (przedszkole już działa), Lubieniów (woj. zachodniopomorskie), Jeruzal, Kociszew (woj. łódzkie), Kleszczewo, Bytonia (woj. pomorskie). W 2006 roku mają powstać 32 Małe Przedszkola.

Większość przedszkoli w Polsce działa według jednego schematu, w innych krajach rodzice mają do wyboru kilkanaście rodzajów placówek. Według Federacji Inicjatyw Oświatowych, Małe Przedszkola to krok do zróżnicowania oferty edukacyjnej w Polsce dla przedszkolaków.

Charakterystyczną cechą Małego Przedszkola będzie to, że uczęszczające do niego dzieci nie będą dzielone na grupy wiekowe. Dzieci w wieku 3-5 lat będą chodziły do jednej, kilkunastoosobowej grupy. Edukacja w Małych Przedszkolach będzie bezpłatna.

W Polsce jedynie ok. 30% dzieci w wieku 3–5 lat jest zapisanych do przedszkoli. Odsetek ten należy do najniższych w Europie. Dla porównania, wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego wynosi 100% na Węgrzech, w Belgii i Irlandii; ponad 90% – w Czechach, Włoszech i Szwajcarii; ponad 80% – w Niemczech, Francji i Danii oraz ponad 70% w Słowacji i Hiszpanii.

Według danych GUS, w ubiegłym roku działało w Polsce 7746 przedszkoli, z tego na wsi tylko 2595. Najmniej dzieci w wieku 3-5 lat korzysta z przedszkoli w woj. podlaskim (na wsiach tylko nieco ponad 6%). Dla porównania, w woj. opolskim, gdzie do przedszkoli chodzi największy odsetek dzieci w Polsce, wskaźnik ten na wsiach wynosi prawie 50%.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządów – oznacza to, że utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia nauczycieli tam pracujących finansowane są ze środków własnych samorządów. Ograniczenia finansowe samorządów doprowadziły do zamknięcia pomiędzy 1990 a 2001 r. ponad 30% przedszkoli.