Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Powstało pierwsze tzw. Małe Przedszkole

Wirtualna Polska, 19 kwietnia 2006

W popegeerowskiej wsi Sokołowo (gmina Golub-Dobrzyń) otwarto pierwsze tzw. Małe Przedszkole w województwie kujawsko-pomorskim. Do przedszkola, prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokołowo, uczęszczać będzie 15 dzieci.
Wirtualna Polska - zrzut ekranu
 

Małe Przedszkole w Sokołowie powstało w ramach projektu Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi". Realizowany jest on w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL), wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt zakłada wypracowanie modelu alternatywnych form edukacji przedszkolnej, dostosowanej do potrzeb środowiska wiejskiego. Jego idea wywodzi się z programu Mała Szkoła, umożliwiającego tworzenie szkół przez organizacje i stowarzyszenia, w miejsce likwidowanych placówek.

Sokołowo jest małą wioską, w której mieszka 471 osób. Ich największym problemem jest bezrobocie i tym samym bieda. A jednak mieszkańcy bardzo się angażują w działalność swojego Stowarzyszenia – powiedział zastępca wójta gminy Golub-Dobrzyń Jacek Foksiński.

W Sokołowie gmina przekazała mieszańcom budynek po zlewni mleka, w którym powstała kawiarenka dająca skromne dochody na potrzeby szkoły. Pomogliśmy i tego nie żałujemy. W Sokołowie nie było konfliktu, jak w innych wsiach, gdzie likwidowano szkoły – podkreśla Foksiński.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo powołało tzw. Małą Szkołę w 2001 roku. Teraz w tym samym budynku co szkoła mieści się także przedszkole. Na razie dzieci będą w nim spędzały cztery godziny dziennie.

W ramach projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" docelowo ma powstać 65 ośrodków edukacji przedszkolnej w czterech województwach.

W pierwszej kolejności Małe Przedszkola powstaną we wsiach: Sokołowo, Mlewo (woj. kujawsko-pomorskie), Siedlice (przedszkole już działa), Lubieniów (woj. zachodniopomorskie), Jeruzal, Kociszew (woj. łódzkie), Kleszczewo, Bytonia (woj. pomorskie). W 2006 roku mają powstać 32 Małe Przedszkola.

Większość przedszkoli w Polsce działa według jednego schematu, w innych krajach rodzice mają do wyboru kilkanaście rodzajów placówek. Według Federacji Inicjatyw Oświatowych, Małe Przedszkola to krok do zróżnicowania oferty edukacyjnej w Polsce dla przedszkolaków.

Charakterystyczną cechą Małego Przedszkola będzie to, że uczęszczające do niego dzieci nie będą dzielone na grupy wiekowe. Dzieci w wieku 3-5 lat będą chodziły do jednej, kilkunastoosobowej grupy. Edukacja w Małych Przedszkolach będzie bezpłatna.

W Polsce jedynie ok. 30% dzieci w wieku 3–5 lat jest zapisanych do przedszkoli. Odsetek ten należy do najniższych w Europie. Dla porównania, wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego wynosi 100% na Węgrzech, w Belgii i Irlandii; ponad 90% – w Czechach, Włoszech i Szwajcarii; ponad 80% – w Niemczech, Francji i Danii oraz ponad 70% w Słowacji i Hiszpanii.

Według danych GUS, w ubiegłym roku działało w Polsce 7746 przedszkoli, z tego na wsi tylko 2595. Najmniej dzieci w wieku 3-5 lat korzysta z przedszkoli w woj. podlaskim (na wsiach tylko nieco ponad 6%). Dla porównania, w woj. opolskim, gdzie do przedszkoli chodzi największy odsetek dzieci w Polsce, wskaźnik ten na wsiach wynosi prawie 50%.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządów – oznacza to, że utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia nauczycieli tam pracujących finansowane są ze środków własnych samorządów. Ograniczenia finansowe samorządów doprowadziły do zamknięcia pomiędzy 1990 a 2001 r. ponad 30% przedszkoli.