Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Małe Przedszkola w Każdej Wsi

Feminoteka, 22 maja 2006

Pierwsze Małe Przedszkola już działają. W kwietniu rozpoczęły pracę przedszkola w Sokołowie (woj. kujawsko-pomorskie), Siedlicach i Lubieniowie (woj. zachodniopomorskie), Bytonii i Kleszczewie (woj. pomorskie), w Jeruzalu, Turowej Woli i Paradyżu (woj. łódzkie).
Feminoteka - zrzut ekranu
 

"Rodzice w Sokołowie bardzo się angażują – mówi Mikołaj Gassen-Piekarski, koordynator regionalny – pomagali w remoncie sali, pomagają w opiece nad dziećmi. Zainteresowanie jest ogromne. Zgłosiło się więcej dzieci, niż zakładaliśmy. Podczas otwarcia przedszkola słyszałem od różnych osób, że na taką inicjatywę czekali od dawna. W końcu ich dzieci mają zapewniony kontakt z nauką już od najmłodszych lat".

Projekt Małe Przedszkole w każdej wsi prowadzony przez Federację Inicjatyw Oświatowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL), wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, powstał w odpowiedzi na lukę polskiego systemu edukacji. Nie dysponuje on obecnie ogólnopolskim programem, który zapewniałby dzieciom wiejskim taki sam dostęp do edukacji przedszkolnej jak dzieciom w miastach.

Projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" zakłada wypracowanie modelu alternatywnych form edukacji przedszkolnej, dostosowanej do potrzeb środowiska wiejskiego.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi. Powstanie 65 ośrodków edukacji przedszkolnej w czterech województwach:

 • kujawsko-pomorskim,
 • łódzkim,
 • pomorskim,
 • zachodniopomorskim.

W projekcie tym mogą wziąć udział: gminy, stowarzyszenie oraz osoby indywidualne zainteresowane pracą w wiejskim przedszkolu.

Czas trwania projektu listopad 2005 – grudzień 2007.

 

Skąd wywodzi się idea Małego Przedszkola?

Specyfika projektu Federacji Inicjatyw Oświatowych polega na tym, że Małe Przedszkola są tworzone i prowadzone przez stowarzyszenia wiejskie działające na rzecz społeczności lokalnej. Jest to sprawdzony model aktywizacji środowisk wiejskich i współdziałania rodziców z nauczycielami dla dobra dzieci. Jego idea wywodzi się z programu Mała Szkoła, w którym w obronie likwidowanej placówki rodzice zakładają organizację i przejmują prowadzenie szkoły, przekształcając ją w ośrodek rozwoju wsi.

Edukacja w Małych Przedszkolach jest bezpłatna.

 

Na czym polega specyfika Małego Przedszkola?

Z założenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi prowadzone jest przez rodziców, którym zależy na edukacji dzieci. Rodzice mogą brać udział w zajęciach, będą angażować się w działania przedszkoli, współpracę z władzami lokalnymi, i innymi instytucjami.

Charakterystyczna cechą Małego Przedszkola jest to, że uczęszczające do niego dzieci nie są dzielone na grupy wiekowe. Dzieci w wieku 3–5 lat chodzą do jednej, kilkunastoosobowej grupy. Grupa dzieci w różnym wieku i o różnych możliwościach rozwojowych oddaje atmosferę rodziny wielopokoleniowej. Jedne dzieci dorastają i odchodzą a na ich miejsce przychodzą nowe, które są przyjmowane przez starszych przedszkolaków i uczą się od nich. Nowe dzieci łatwiej adaptują się do życia w przedszkolu w takiej atmosferze, starszaki uczą się odpowiedzialności za młodsze, bądź słabsze dzieci. Dzięki temu Małe Przedszkole wzmacnia poczucie wartości starszych dzieci i poczucie bezpieczeństwa młodszych. Wszystkich uczy współdziałania i życia społecznego.

Grupy różnowiekowe wymagają edukacji ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej, w parach i w małych grupkach. Dotychczas nie ma programu edukacji dla nauczycieli prowadzących takie ośrodki. Jednym z efektów projektu "Małe Przedszkole w każdej wsi" jest stworzenie programu, dostosowanego do nauczania grup różnowiekowych i przygotowującego nauczycieli do działań animatorskich dla środowiska lokalnego.

 

Jakie jest zainteresowanie projektem?

Nie spodziewaliśmy się tak wielkiego zainteresowania projektem, szczególnie ze strony gmin. Niektóre gminy są bardzo zainteresowane, aby Małe Przedszkole powstało na ich terenie, deklarują też znaczne środki finansowe na funkcjonowanie tych placówek. Wiele z nich chciałoby aby na terenie ich gminy powstało więcej niż jedno Małe Przedszkole.

Projekt cieszy się zainteresowaniem także rodziców, nauczycieli i stowarzyszeń. W pierwszej edycji zgłosiło się ok. 40 ośrodków.

Mimo dużego zainteresowania spotykamy się z różną reakcją, w szczególności nauczycieli. Zgłaszają się stowarzyszenia prowadzące Małe Szkoły bądź funkcjonujące przy szkołach samorządowych, gdzie nauczyciele-społecznicy, prowadzą zajęcia z maluchami w ramach wolontariatu. Zdarzają się także tacy nauczyciele, którzy, gdy dowiadują się, że nie będą zatrudniani w oparciu o Kartę Nauczyciela – rezygnują.

Co w ramach projektu mają zagwarantowane Małe Przedszkola?

 • pensję dla nauczyciela
 • wyprawkę edukacyjną dla dzieci i dla przedszkola
 • wyposażenie przedszkola
 • szkolenie dla nauczycieli
 • doradztwo dla nowopowstających stowarzyszeń.

Partnerami projektu Małe Przedszkole w Każdej Wsi są:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Pomocy osobom z problemami Emocjonalnymi SPOZA,
 • Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Reczańskie Towarzystwo Oświatowe Pro Educatio w województwie zachodniopomorskim
 • Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu.