Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zamiast przedszkoli
środa, 02 stycznia 2008 22:24

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 2.01.2008

Od nowego roku gminy mogą organizować alternatywne formy przedszkolne. Roczny koszt funkcjonowania takiej placówki to ok. 50 tys. zł. - Proponowane rozwiązania są korzystne dla gmin, bo koszty utrzymania dziecka w innej formie wychowania przedszkolnego są niższe niż w przedszkolu – podkreśla MEN.
przedszkolaki
 

Przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty uchwaloną w dniu 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1292) stworzyły gminom oraz innym osobom prawnym, a także osobom fizycznym, możliwość organizowania innych form wychowania przedszkolnego od 1 stycznia 2008 r.

Do tej pory takie placówki były tworzone i prowadzone przez organizacje pozarządowe, m.in. Federację Inicjatyw Oświatowych, Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Pozyskiwały one środki finansowe z funduszy unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na realizację projektów "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej".

Tworzenie alternatywnych form wychowania przedszkonego to nowe zadanie gminy, na które trzeba będzie znaleźć środki w lokalnym budżecie. Jak szacuje resort edukacji, roczny koszt funkcjonowania jednej innej formy wychowania przedszkolnego to ok. 45–50 tys. zł.

Pieniądzy można szukać w programie "Kapitał Ludzki". Samorządy województw będą dysponować w latach 2007–2013 kwotą ponad 240 mln euro na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej, również w formach alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, wprowadza możliwość organizowania zajęć w grupach i zespołach bez określania górnej granicy liczby dzieci.

Anna Mikołajczyk-Kłębek