Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Prawo małych przedszkoli

Serwis Samorządowy PAP, 29 sierpnia 2007. Autorka: Anna Mikołajczyk-Kłębek

Samorządy będą mogły zakładać małe przedszkola. To długo oczekiwana zmiana, która pozwoli nie tylko na wykorzystanie unijnych środków na alternatywne formy wychowania przedszkolnego, ale może również zmniejszyć koszty prowadzenia publicznych placówek.
Serwis Samorządowy PAP - zrzut ekranu
 

Sejm uchwalił ustawę o systemie oświaty. Dzięki nowelizacji, obok tradycyjnych przedszkoli, które prowadzą zajęcia dla dzieci przez co najmniej pięć godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi, rada gminy będzie mogła uzupełnić sieć przedszkoli o "inne formy wychowania przedszkolnego". Placówki te będą mogły prowadzić mniej niż pięć godzin zajęć dziennie, jednak nie mniej niż 12 godzin tygodniowo.

Zgodnie z nowelizacją, inne formy wychowania przedszkolnego mogą być organizowane dla dzieci w wieku 3–5 lat, w miejscu możliwie najbliższym miejsca ich zamieszkania.W takich alternatywnych przedszkolach zatrudnieni będą wykwalifikowani pedagodzy, ale pozostałe wymagania, np. lokalowe, będą mniej rygorystyczne niż dla tradycyjnych przedszkoli. Nowe placówki mogą być prowadzone m.in. przez organizacje pozarządowe.

Dzięki wprowadzonym zmianom samorządy będą mogły skorzystać z unijnych środków, które są przeznaczone na tworzenie małych przedszkoli. Od kilku lat w Polsce, głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej, tworzone są małe wiejskie przedszkola. Obecnie jest ich około 800, uczęszcza do nich około 9 tys. dzieci. Tworzeniu alternatywnych przedszkoli patronują m.in. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Elementarz, Fundacja Kalos Gai Agathos.

Problem polega na tym, że unijne pieniądze kończą się w grudniu, a bez wpisania małych przedszkoli do ustawy o systemie oświaty gminy – nawet gdyby chciały – nie miałyby podstaw, żeby dać pieniądze na takie przedszkola. To m.in. dzięki interwencji instytucji wdrażających EFS "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej" Sejm zajął nowelizacją ustawy o systemie oświaty, umożliwiającej kontynuowanie oraz możliwość zakładania innych niż przedszkola form wychowania przedszkolnego.

Polska należy do krajów o bardzo niskim wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3–5 lat. Aktualnie wychowaniem przedszkolnym objętych jest około 36 proc. takich dzieci. Według danych GUS wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2004/2005 wynosił w mieście 42 proc., a na wsi jedynie 16 proc. Tymczasem pierwsze lata życia człowieka to jego złoty okres rozwoju. Ponad 50 proc. zdolności uczenia się powstaje w wieku przedszkolnym.