Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Małe przedszkola na wsi

Co Słychać, 16 kwietnia 2007

W marcu 2007 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki wygrało konkurs resortu edukacji dotyczący tworzenia alternatywnych form edukacji przedszkolnej na wsi.
Co Słychać - miniatura
 

Wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych oraz trzema partnerami regionalnymi do marca 2008 r. realizować będziemy projekt "Mazowieckie Małe Przedszkola" wdrażany przez MEN i współfinansowany ze środków EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich).

Projekt zakłada utworzenie 30 wiejskich ośrodków edukacji przedszkolnej nazwanych Mazowieckie Małe Przedszkola w województwie mazowieckim i północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego.

W projekcie mogą wziąć udział: gminy wiejskie, stowarzyszenia oraz osoby prywatne (np. rodzice), którym edukacja najmłodszych dzieci na wsi nie jest obojętna i chcieliby oni włączyć się w proces organizowania, prowadzenia i pracy w 8 wiejskich małych przedszkolach, które mają powstać we wsiach powiatu mińskiego.

Zapraszamy na regionalne spotkanie promocyjno-informacyjne, które odbędzie się we wtorek 17 kwietnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Szczególnie liczymy na udział:

  • przedstawicieli samorządów gminnych,
  • dyrektorów małych wiejskich szkół,
  • rodziców mieszkających na wsi,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych
    oraz
  • nauczycieli nauczania przedszkolnego lub zintegrowanego (min. licencjat), którzy poszukują pracy i są gotowi ją podjąć od połowy kwietnia br.

Podczas spotkania zostaną dokładnie omówione założenia projektu i korzyści płynące dla jednostek (JST, szkół, organizacji, osób prywatnych), które zdecydują się utworzyć w ramach projektu placówki przedszkolne. Mazowieckie Małe Przedszkola finansowane będą ze środków EFS w zakresie wyposażenia placówki, wyprawki dla dzieci, materiałów do bieżącej działalności oraz wynagrodzenia nauczycieli.

W trakcie spotkania przedstawione będą również zasady zatrudnienia nauczycieli Mazowieckich Małych Przedszkoli (umowa o pracę na czas trwania projektu, z możliwością przedłużenia). Nauczyciele wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach (stacjonarnych i e-learning – każdy nauczyciel otrzyma laptop) przygotowujących do pracy w grupie przedszkolnej różnowiekowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w środowisku wiejskim.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 509 096 422 lub 509 096 433.