Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerzy
 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

 

TIE działa w Łodzi i regionie od 2000 r. Realizuje projekty unijne związane z edukacją społeczną i obywatelską, współpracując z administracją rządową i samorządową. Działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i spójności Unii Europejskiej.

logo TIE
 
Zaczynaliśmy od...
 • promocji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jedną z naszych pierwszych inicjatyw był konkurs "Korespondent Europy", w którym młodzież redagowała po angielsku gazetki poświęcone problematyce polskiej i unijnej. Nagrodą był kilkudniowy wyjazd do Brukseli. Po wstąpieniu Polski do Unii postawiliśmy na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zrealizowaliśmy dwie edycje projektów: "Akademia Rozwoju Społecznego" i "Moderator", w których uczniowie i studenci prowadzili badania socjologiczne w naszym regionie. Opracowane przez nich ankiety pozwoliły sformułować wnioski dotyczące m.in. poziomu życia młodych ludzi oraz potrzeb i kierunków rozwoju.
Dziś...
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi",
 • uczestniczymy w projekcie "Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw" adresowanym do osób, które zdecydowały się podjąć działalność gospodarczą (pożyczki, szkolenia z zakresu zarządzania małymi firmami),
 • wystartowaliśmy z programem "Nowy Impuls", który zakłada opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych dla 50 szkół wiejskich. Szkoły, zależnie od potrzeb, organizują zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych, promują kulturę regionu. Nauczyciele i opiekunowie pobudzają i rozwijają zainteresowania dzieci i młodzieży, tworząc "ścieżki dydaktyczne" związane z lokalną tradycją (np. zespoły ludowe, wykorzystanie infrastruktury sportowej).
Zamierzamy...
 • nadal wzbogacać naszą ofertę programową, dostosowując ją do potrzeb społeczności lokalnych, uczestniczyć w konkursach projektów oraz rozbudowywać sieć współpracowników i beneficjentów.

 

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków

 

GSPP powstało w 1998 r. Działa z młodzieżą i dla młodzieży, a głównym adresatem jego działań są dzieci wymagające szczególnej uwagi i pomocy oraz ich rodziny. Stowarzyszenie oferuje wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne, zajmuje się rzecznictwem praw dzieci, profilaktyką uzależnień i promocją zdrowia. Prowadzi doskonalenie zawodowe dla rodziców.

logo GSPP
 
Zaczynaliśmy od...
 • powołania Centrum Dziecka i Rodziny w Gdańsku-Stogach (programy profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, dożywianie i pomoc rzeczowa, obozy terapeutyczne i półkolonie, festyny i imprezy, Szkoła dla Rodziców).
 • Naszym sukcesem jest też zorganizowanie i prowadzenie pierwszej w gminie Pruszcz Gdański świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Przejazdowie.
Dziś...
 • prowadzimy Klub Czystych Serc (jego twórcy, wychowankowie Centrum, realizują idee Marka Kotańskiego), Klub Młodzieżowy przy Gimnazjum nr 11 (programy dla trudnej młodzieży) i Klub Kobiety Kobietom (ośrodek samopomocowy dla ofiar przemocy domowej);
 • organizujemy – w partnerstwie z samorządem i innymi organizacjami – wielki festyn dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych "Planeta Marzeń";
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".

 

Reczańskie Towarzystwo Oświatowe – "Pro Educatio"

 

Organizacja powstała w 2004 r. Skupia nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych i inne osoby, którym bliska jest problematyka oświaty i wychowania. Działa na rzecz edukacji, zrównoważonego rozwoju gminy i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

logo Pro Educatio
 
Zaczynaliśmy od...
 • organizowania zajęć dla dzieci wiejskich ("Świetlica pod chmurką", współorganizowanie "Dnia Wiosny", "Dnia Matki", "Dnia Dziecka").
Dziś współpracujemy z...
 • Federacją Inicjatyw Oświatowych, koordynując w naszym regionie projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i pomagając mieszkańcom wsi w zakładaniu stowarzyszeń, które prowadzą przedszkola i przejmują szkoły przeznaczone do likiwdacji,
 • Towarzystwem Miłośników Recza, m.in. organizując każdego lata średniowieczne widowisko "Na Kupieckim Szlaku",
 • Watahą Reckich Raubritterów – bractwem rycerskim, które łączy naukę historii regionu z zabawą, prowadząc na terenie woj. zachodniopomorskiego zajęcia historyczne dla zainteresowanych stowarzyszeń i Małych Przedszkoli,
 • pochodzącymi z Recza i okolic studentami Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy organizują zabawy językowe dla dzieci z naszej gminy.

Lokalne organizacje aktywnie szukają środków na prowadzenie szkół i przedszkoli: piszą projekty, zabiegają o sponsorów, sprzedają własne produkty podczas imprez lokalnych. RTO – "Pro Educatio" wspiera te działania. Konsultujemy projekty i informujemy się wzajemnie o stronach internetowych, na których można znaleźć wiadomości o funduszach unijnych.

Nasze działania znalazły uznanie lokalnych władz, które zaczęły dotować Małe Przedszkola. Dzięki tej współpracy powstał drugi oddział przedszkolny w Łubowie. Władze większości gmin, w których powstały nasze przedszkola, deklarują wsparcie finansowe po zakończeniu projektu.

Razem...
 • działamy na rzecz edukacji w naszej gminie;
 • wspieramy wszechstronny i zrównoważony rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy;
 • budujemy demokratyczne społeczeństwo obywatelskie.

Działania te zaczynają się od najmłodszych mieszkańców gminy.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo powstało w 2000 roku z inicjatywy grupy nauczycieli, którzy postanowili uratować zagrożoną likwidacją szkołę podstawową w naszej miejscowości. Od początku swego istnienia stowarzyszenie współpracuje z gminą Golub-Dobrzyń.

logo Stowarzyszenia w Sokołowie
 
Zaczynaliśmy od...
 • przejęcia szkoły, którą prowadzimy, jako placówkę niepubliczną, od 2001 r. Jej utrzymanie uważamy za swój największy sukces. Nasi uczniowie co roku osiągają znakomite wyniki w sprawdzianach zewnętrznych i zwyciężają w konkursach gminnych i regionalnych. To zasługa wspaniałego zespołu nauczycieli, dyrektora i wspierających ich rodziców.
Dziś...
 • oprócz szkoły, prowadzimy także sklep wielobranżowy i karczmę "Sokół" – dochody z ich działalności są przekazywane na potrzeby szkoły;
 • należymy do Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy", zajmującej się promocją naszego regionu;
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".
Zamierzamy...
 • ściśle współpracować ze wszystkimi stowarzyszeniami, które realizują z nami projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", razem realizować kolejne projekty i zdobywać środki na działalność przedszkoli.

 

Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu

 

Stowarzyszenie Pomocy osobom z problemami Emocjonalnymi SPOZA