Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport 2006. O naprawie sytuacji mieszkaniowej
środa, 16 maja 2007 01:25
Opracowanie pt. "Raport 2006. O naprawie sytuacji mieszkaniowej” jest repliką "Raportu o naprawie budownictwa mieszkaniowego" sporządzonego 25 lat wcześniej przez interdyscyplinarną grupę 34 niezależnych specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i praktyki budowlanej.
dzieci
 

Autorzy "Raportu 1981" postulowali m.in. wprowadzenie mechanizmów rynkowych w budownictwie mieszkaniowym oraz uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym, przekazującej władzom lokalnym szerokie uprawnienia w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego i koordynacji przedsięwzięć budowlanych. Postulaty te zostały spełnione w wyniku przemian demokratycznych, jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989.

Mimo to, zdaniem autorów "Raportu 2006", sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest dziś nie mniej dramatyczna niż w roku 1980. Po 25 latach wzrosła liczba rodzin pozbawionych samodzielnego mieszkania. Powoduje to dramatyczne konsekwencje demograficzne – spadek liczby urodzeń, emigrację i powolne wymieranie Polski (od roku 1996 liczba ludności systematycznie maleje). Zjawiska te zagrażają nie tylko polskiemu systemowi edukacji, ale wręcz przyszłości narodu – ostrzegają autorzy.

Przedstawiona przez nich analiza dowodzi istnienia zależności liczby urodzeń od liczby budowanych mieszkań. Obecnie deficyt mieszkań jest wynikiem nie jakichkolwiek ograniczeń obiektywnych, ale braku właściwej polityki mieszkaniowej państwa. Jeśli przez tyle lat budownictwo mieszkaniowe nie stało się priorytetem politycznym żadnej ekipy sprawującej władzę, to bez nacisku społecznego nigdy się nim nie stanie – podkreślają autorzy "Raportu 2006".

Dokument, opublikowany 11 kwietnia 2007 r., został wykonany w trybie społecznym przez zespół w składzie: prof. Zofia Bolkowska, dr Elżbieta Hibner, mgr Jacek Koziński, doc. Hanna Kulesza, doc. Tadeusz Nawrot, prof. Piotr Witakowski, mgr Włodzimierz Witakowski (kierownictwo zespołu – Piotr Witakowski).

 

ikonka pobierzRaport (PDF - 1.582 KB)

ikonka pobierzStreszczenie (PDF - 374 KB)

ikonka pobierzSkąd się biorą dzieci? (PDF - 378 KB)