Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Mazowieckie Małe Przedszkola
 
Efektem projektu "Mazowieckie Małe Przedszkola", trwającego od marca 2007 r. do marca 2008 r., jest utworzenie w województwie mazowieckim i północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego 30 wiejskich ośrodków edukacji przedszkolnej, działających co najmniej 15 godzin w tygodniu przez cały rok.
MMP - zasięg programu
 

Adresatami projektu były gminy, stowarzyszenia i osoby prywatne, zainteresowane pracą w wiejskich przedszkolach.

Społeczności lokalne, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie i udostępnić powstającemu Małemu Przedszkolu lokal (z dostępem do internetu), otrzymały:

  • opłacanego ze środków programu, zatrudnionego na pół etatu, w pełni wykwalifikowanego nauczyciela,
  • pomoc prawnika i innych specjalistów w procesie zakładania stowarzyszenia i dalszego działania,
  • środki na wyposażenie placówki w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki,
  • środki na materiały papiernicze i organizację przedszkolnych imprez,
  • zestaw wybranych przez fachowców książeczek dla dzieci,
  • laptop i drukarkę jako wyposażenie przedszkola umożliwiające nauczycielowi korzystanie w pracy z internetu.

Po zakończeniu projektu całe wyposażenie stało się własnością organu, który podjął się dalszego prowadzenia przedszkola.

Przedszkolaki otrzymały wyprawki: książeczkę, maskotkę programu i przybory plastyczne. Dzieci były też badane przez psychologa/pedagoga i logopedę, dzięki czemu nauczyciel i rodzice dostali pisemne wskazówki dotyczące wspomagania dziecka w rozwoju.

 

Ważny i cieszący się wielką popularnością element projektowego dorobku stanowią bezpłatne materiały edukacyjne, dotyczące m.in. wspierania rozwoju dzieci, literatury dziecięcej, metodyki i organizacji pracy w Małych Przedszkolach, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Bogaty wybór tych tekstów udostępniamy na stronie MMP.
Mazowieckie Małe Przedszkola logo
 

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki – zwycięzca konkursu MEN dotyczącego tworzenia alternatywnych form edukacji przedszkolnej na wsi – wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych oraz trzema partnerami regionalnymi: Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie, Stowarzyszeniem Rodziców "TU" z Zalesia Górnego i Towarzystwem Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty w Płocku.

Założenia projektu "Mazowieckie Małe Przedszkola" są poparte doświadczeniem z wdrażania przez Federację Inicjatyw Oświatowych podobnych rozwiązań w programach "Mała Szkoła" i "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".

Przedszkole w Podcierniu

ikonka linkWięcej informacji - na stronie projektu