Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowość wydawnicza – psychologia
piątek, 22 grudnia 2006 19:09
W połowie stycznia 2007 r. na rynku ukażą się "Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice" – nowa publikacja Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.
Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice - okładka
 

Informacje o publikacji:

Joined Committee of American Educational Research Association, the American Psychological Association, The National Council on Measurement in Education.

Przekład: Elżbieta Hornowska, wstęp: Profesor Jerzy Brzeziński

Podręcznik został wznowiony z myślą o twórcach, wydawcach i użytkownikach szeroko rozumianych metod testowych. Jego podstawowym celem jest dostarczenie kryteriów do oceny testów, sposobów ich zastosowania oraz efektów, które są dzięki nim uzyskiwane.

Nowe wydanie książki liczy piętnaście rozdziałów ujętych w trzy części. Każdy rozdział składa się z (1) Wprowadzenia, sygnalizującego tematykę całego rozdziału i umieszczającego poruszane w nim zagadnienia w kontekście systemu edukacyjnego i instytucji psychologicznych, (2) standardów, opatrzonych komentarzem wyjaśniającym. Całość zamyka słownik najważniejszych terminów i indeks rzeczowy.

 

Z recenzji prof. Jerzego Brzezińskiego:

Standardy powinny stać się lekturą obowiązkową nie tylko dla studentów psychologii, pedagogiki czy socjologii, ale także dla wszystkich specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, dla wszystkich tych, dla których test jest narzędziem, a uzyskane dzięki niemu wyniki stanowią podstawę (czasem jedyną!) podejmowania decyzji dotyczących losów poszczególnych osób czy grup.

 

Z recenzji prof. Bogdana Zawadzkiego:

Ta wybitna praca zapoczątkowała rozwój psychometrii i diagnostyki psychologicznej w Polsce. Obejmuje podstawowe kwestie psychometryczne i omawia zasady dotyczące badania trafności i rzetelności pomiaru testowego, zasady tworzenia testów, normalizacji wyników oraz ich interpretowania, a także prezentowania i gromadzenia informacji z badań. Czytelnik znajdzie tu tak ważne informacje, jak obowiązki osób prowadzących badania testowe, zasady testowania w badaniach psychologicznych i pedagogicznych oraz specyficzne zastosowania testów, na przykład w badaniach doboru zawodowego czy służb państwowych.