Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nasz nowy program: Łączy nas edukacja
środa, 01 maja 2024 13:23
Aby uczcić 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2024 r. rozpoczynamy realizację projektu „Łączy nas edukacja”. Projekt przygotowaliśmy wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Byliśmy wśród 30 organizacji pozarządowych, które wygrały konkurs ogłoszony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tę datę świadomie wpisaliśmy we wniosek w trakcie negocjacji – aby dać wyraz naszej radości z uczestnictwa w europejskiej rodzinie krajów demokratycznych.
Nasz nowy program: Łączy nas edukacja
 

Nie mamy jeszcze podpisanej umowy z KPRM, ale już zaczynamy realizację projektu - czyli ryzykujemy. Ryzykujemy, bo mamy ogromną determinację, aby rok 2024 był przełomowym dla oświaty wiejskiej. Bowiem w 2023 roku na Walnym Zebraniu członków FIO podjęliśmy uchwałę, że 25. rocznicę rejestracji Federacji uczcimy przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy, która będzie chroniła Małe Szkoły. Rocznica przypada 18 stycznia 2025 r. - więc nie możemy czekać, musimy działać.

Łączy nas edukacja

To  partnerski projekt Federacji Inicjatyw Oświatowych i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w ramach EFS + na lata 2021-2027. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2024 r. do 28 lutego 2026 r.

Projekt skierowany jest do działaczy, pracowników organizacji pozarządowych / stowarzyszeń rozwoju wsi prowadzących szkoły i przedszkola na terenach wiejskich.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału do prowadzenia działań rzeczniczych, strażniczych i  monitoringu przez przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących szkoły i przedszkola na wsi. W ramach projektu przeszkolimy 168 osób. Dodatkowym celem jest podniesie jakości działania organów prowadzących szkoły i przedszkola na wsi poprzez doradztwo. W tym współpracować będziemy w sposób szczególny z 12 stowarzyszeniami prowadzącymi szkoły i przedszkola na wsi.

Utworzymy Panel Ekspertów, do którego zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani zmianami w oświacie wiejskiej, którzy przygotują swoje propozycje na 1 stronicę. Wybrane 1 stronicowe teksty zostaną rozszerzone i wejdą do materiałów służących wypracowaniu obywatelskiego projektu Ustawy o organizacji i finansowaniu oświaty wiejskiej realizowanej przez stowarzyszenia – Ustawy o Małych Szkołach.

Nauczymy się mówić „sprawdzam” regulacjom prawnym mającym wpływ na funkcjonowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez NGO na terenach wiejskich. Nauczymy się prowadzić efektywny dialog z instytucjami stanowiącymi prawo w naszym kraju, od tych lokalnych - szczebla gminnego i powiatowego, po wojewódzki, krajowy, aż do samej Europy. Nauczymy się sprawdzać finanse publiczne na oświatę, zwłaszcza dotacje należne stowarzyszeniom.

Zachęcimy do tworzenia gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad oświatowych zgodnie z 4. rozdziałem od dawna obowiązującego i obecnie martwego prawa oświatowego, dotyczącym uspołecznienia edukacji.

Doświadczymy jak kreuje się politykę, jak tworzy się prawo. Wspólnie wypracujemy obywatelski projekt ustawy o organizacji i finansowaniu oświaty wiejskiej realizowanej w oparciu o NGO – Ustawy o Małych Szkołach. Będziemy uczestnikami dwóch konferencji: jednej przybliżającej outsourcing w oświacie – przekazywanie zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym, i drugiej – w ramach Polskiego Parlamentu Wiejskiego upowszechniającej polskie doświadczenia w Europie.