Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Obywatelski Monitoring Funduszy UE – zgłoś się!
sobota, 10 września 2022 09:39
Do Polski już wkrótce może trafić ponad 76 miliardów euro na realizację Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Tym razem realizacja tych programów ma odbywać się pod nadzorem niezależnych od organów rządowych komitetów monitorujących. Do tego monitoringu potrzebnych jest kilka setek ludzi, ich poszukiwaniem zajmuje się już teraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Banknoty euro w ludzkich dłoniach - Photo by Christian Dubovan on Unsplash
 

 

Wspomniane ponad 76 mld. euro to środki niezależne od budzącego spory Krajowego Planu Odbudowy.  Realizacja finansowanych z nich przedsięwzięć będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów oraz powołaniu komitetów monitorujących.

Ich zadaniem będzie monitorowanie respektowania zasad wynikających z Karty Praw Podstawowych UE, a także innych zasad tzw. horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Do tego zadania potrzebne są osoby, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z programami, m.in.:

  • edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie,
  • cyfryzacja, gospodarka,
  • klimat, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport,
  • obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe,
  • rybactwo (krajowo),
  • zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych (krajowo),
  • Polska Wschodnia,
  • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Jak dotąd nie jest jasny sposób wyłaniania przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych - czy odbędą się wybory, czy będzie trzeba zebrać poparcie, czy obowiązywać będzie inna formuła. Jednak wyłonienie przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych musi się odbyć w transparentnej procedurze, niezależnie od władz i ich organów doradczych.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych szacuje, że potrzebnych będzie od 500 do 800 aktywnych osób z organizacji pozarządowych, które zajmą się  monitorowaniem 8 programów krajowych, 16 regionalnych oraz 13 transgranicznych (tzw. Interreg). Ponadto monitorowane powinny być tzw. strategie rozwoju (po kilka w każdym województwie), finansowane z funduszy europejskich.

Postępowania wyłaniające przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych odbędą się najprawdopodobniej jesienią lub pod koniec roku. OFOP już dzisiaj zachęca do współpracy i pełnej mobilizacji, aby zadbać o dobry skład strony obywatelskiej komitetów monitorujących.

Zgłoszenia zainteresowanych osób OFOP przyjmuje do 20 września przez formularz – link poniżej.

 

Ikonka linkStrona z informacjami i formularzem zgłoszeniowym - strona zewnętrzna