Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Apel: Trzeba zderusyfikować gospodarkę
piątek, 27 maja 2022 10:00
Samorządy terytorialne, organizacje przedsiębiorców i pracodawców, liczne organizacje trzeciego sektora wspólnie apelują do rządu o ujawnienie uzgodnionego z Komisją Europejską Krajowego Planu Odbudowy oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych, aby dostosować jego zawartość oraz innych strategii rządowych do wyzwań związanych z derusyfikacją polskiej gospodarki. Wśród sygnatariuszy apelu jest FIO.
Ilustracja: Na niebie obłoki w kształcie napisu 'CO2'
 

We wspólnym apelu stwierdzono, że agresja Rosji na Ukrainę powoduje konieczność zmian Krajowego Planu Odbudowy oraz szeregu innych dokumentów, związanych zarówno z wydatkowaniem funduszy europejskich, jak i programów finansowanych ze środków polskich instytucji. Jako przykłady podano rządowe programy „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”.

Odejście od importu surowców energetycznych z Rosji nazwano wprost „derusyfikacją polskiej gospodarki”, co wymaga:

  • zaprzestania finansowania ze środków publicznych wszelkich projektów wpływających na zwiększenie zapotrzebowania na paliwa kopalne.
  • redukcji zapotrzebowania na paliwa kopalne (ropa, gaz, węgiel) zarówno przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze.

W związku z tym skierowano do rządu apel o:

  • podanie do publicznej wiadomości zawartości uzgodnionego z Komisją Europejską Krajowego Planu Odbudowy,
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem byłoby dostosowanie jego zawartości, jak i zawartości innych dokumentów i strategii rządowych do wyzwań związanych z derusyfikacją polskiej gospodarki.

Konieczność modyfikacji KPO i urealnienia harmonogramu wydatkowania funduszy wynika również z tego, iż od złożenia jego projektu upłynął już ponad rok, a wszelkie objęte nim wydatki muszą zostać zrealizowane do końca 2026 roku.

Przedstawiono kilka przykładów przedsięwzięć, jakie zdaniem autorów powinny w planie się znaleźć. Szczegóły w dokumencie do pobrania poniżej.

Sygnatariuszami apelu są m. in. Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich,  Związek
Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Business Centre Club, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Koalicja Klimatyczna, WWF, Fundacja Stocznia, Fundacja Batorego, Fundacja Aktywności Lokalnej,  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Sieć Obywatelska Watchdog, a także Federacja Inicjatyw Oświatowych.

 

Ikonka pobierzApel ws. Krajowego Planu Odbudowy (PDF 429 KB)

 

Ilustracja: Matthias Heyde on Unsplash