Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Tańszy gaz dla szkoły i nie tylko
sobota, 29 stycznia 2022 09:29
Dziś, 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo energetyczne i pozwalająca na korzystanie z niższych cen gazu niektórym jego odbiorcom. Wśród uprawnionych do niższych cen są m.in. szkoły i niektóre organizacje pozarządowe.
Ilustracja: Palnik gazowy - foto Sugarman Joe/Unsplash
 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 stycznia 2022 pod numerem 202, a zgodnie z art. 22 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Lista odbiorców gazu objętych cenami regulowanymi rozszerzono m.in. o wspólnoty mieszkaniowe i innych zarządców lokali mieszkalnych, a także wiele innych podmiotów. Jak napisano w uzasadnieniu do ustawy, „w celu zminimalizowania podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców (…) istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań osłonowych, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z nagłym, gwałtownym wzrostem cen błękitnego surowca na rynku”.

I tak oświadczenie o możliwości skorzystania z regulowanej ceny gazu maja prawo złożyć m.in. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Prawo to przysługuje także organizacjom pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz  spółdzielniom socjalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Aby skorzystać z niższych cen uprawnione podmioty będą musiały składać u swojego dostawcy gazu specjalne oświadczenia. Prawdziwość danych potwierdza się w nich pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wzór oświadczenia ma zostać określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii.

 

Ikonka link"Ustawa gazowa" w Dzienniku Ustaw - strona zewnętrzna