Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Tańszy gaz dla szkoły i nie tylko
sobota, 29 stycznia 2022 09:29
Dziś, 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo energetyczne i pozwalająca na korzystanie z niższych cen gazu niektórym jego odbiorcom. Wśród uprawnionych do niższych cen są m.in. szkoły i niektóre organizacje pozarządowe.
Ilustracja: Palnik gazowy - foto Sugarman Joe/Unsplash
 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 stycznia 2022 pod numerem 202, a zgodnie z art. 22 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Lista odbiorców gazu objętych cenami regulowanymi rozszerzono m.in. o wspólnoty mieszkaniowe i innych zarządców lokali mieszkalnych, a także wiele innych podmiotów. Jak napisano w uzasadnieniu do ustawy, „w celu zminimalizowania podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców (…) istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań osłonowych, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z nagłym, gwałtownym wzrostem cen błękitnego surowca na rynku”.

I tak oświadczenie o możliwości skorzystania z regulowanej ceny gazu maja prawo złożyć m.in. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Prawo to przysługuje także organizacjom pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz  spółdzielniom socjalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Aby skorzystać z niższych cen uprawnione podmioty będą musiały składać u swojego dostawcy gazu specjalne oświadczenia. Prawdziwość danych potwierdza się w nich pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wzór oświadczenia ma zostać określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii.

 

Ikonka link"Ustawa gazowa" w Dzienniku Ustaw - strona zewnętrzna