Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Trójkąt bezpieczeństwa: samorząd, NGO i szkoła
środa, 15 grudnia 2021 09:25
Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym. „Trójkąt bezpieczeństwa: samorząd, organizacje pozarządowe i szkoła”. Będzie on poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa we współczesnej szkole. Jego organizatorami są Fundacja Praesterno i Federacja Inicjatyw Oświatowych.
Ilustracja: Ręka wzywająca pomocy na znaku drogowym - Photo by Andrea Bellucci on Unsplash
 

Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Zoom w poniedziałek 20 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00-12:40. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników (link do formularza rejestracyjnego poniżej).

Panel jest częścią realizowanego przez Fundację Praesterno od 2019 roku programu „Profilaktyka uzależnień w rozwoju”. Na początku koncentrował się on na kwestii uzależnień jako istotnym problemie, z którym mierzyć się musi polska szkoła.

Dziś, po doświadczeniach traumy pandemii i kryzysu gospodarczego, światowego kryzysu migracyjnego i kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, a także po dotarciu do świadomości społecznej zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, obszar wspólnego zainteresowania zostaje rozszerzony. Wspólnie uważamy, że najważniejsze jest ochronienie szkoły jako instytucji przed strachem. Stworzenie takich warunków, by szkoła mogła uczyć i wychowywać w poczuciu bezpieczeństwa.

W trakcie poniedziałkowego panelu omówione zostaną m.in. zagrożenia uzależnieniami ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w małych miejscowościach i na wsi, koncepcje tworzenia mechanizmów zwiększających  bezpieczeństwo młodzieży, także z uwzględnieniem nieoczywistych wymiarów bezpieczeństwa w szkole. Szczegółowy program do pobrania poniżej.

Trójkąt bezpieczeństwa

Proponowany przez Fundację Praesterno wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych Trójkąt Bezpieczeństwa to samorządy, organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne – szkoły i przedszkola.

Samorządy są organami prowadzącymi większość placówek edukacyjnych, dotują też placówki prowadzone przez inne podmioty. To samorządom najłatwiej jest kreować lokalną politykę edukacyjną zgodnie z potrzebami uczniów, ich rodziców i lokalnych środowisk.

Organizacje pozarządowe – które w wielu wypadkach same prowadzą placówki oświatowe – są zazwyczaj naturalnym sojusznikiem szkoły, wspierającym ją w uczeniu i wychowywaniu, w zaspokojeniu różnych potrzeb środowiska szkolnego związanych z profilaktyką, pomocą społeczną i samopomocą. Stowarzyszenia i Fundacje prowadzą także szkolenia dla nauczycieli, i programy dla uczniów oraz rodziców. Dzięki organizacjom pozarządowym szkole łatwiej zaspokajać różne potrzeby uczniów i stawać się wielofunkcyjnym ośrodkiem kultury, pomocy, przedsiębiorczości, przygotowania do zmian klimatycznych i innych wyzwań przyszłości.

Uważamy, że aby móc jak najpełniej zaspokajać potrzeby swoich uczniów. szkoły i przedszkola potrzebują silnego wsparcia samorządów i organizacji pozarządowych, Dobrze funkcjonujące placówki edukacyjne winny wspierać także rodziny swoich uczniów i oddziaływać na współpracować oraz wzmacniać lokalną społeczność.

Jesteśmy świadomi, że idea współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych jest bliska także innym środowiskom i organizacjom. Zapraszamy wszystkich do wymiany poglądów i współpracy.

Panel jest częścią programu „Profilaktyka uzależnień w rozwoju” finansowanego ze środków dotacji przyznanej Fundacji Praesterno przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

 

Ikonka pobierzProgram panelu 20 grudnia 2021 r. (PDF 553 KB)

Ikonka linkFormularz rejestracyjny do udziału w panelu 20.XII.2021 r. - strona zewnętrzna

 

Ilustracja: Andrea Bellucci on Unsplash