Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Razem dla klimatu
środa, 12 maja 2021 17:20
FIO i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny nawiązały współpracę. MSK jest oddolnym ruchem społecznym młodzieży świadomej zagrożenia katastrofa klimatyczna i walczącej o prawo do swojej przyszłości. Naszym wspólnym postulatem są zmiany w podstawie programowej.
Jedna z manifestacji Młodzieżowego Strajku Klimatycznego - źródło: MSK.earth
 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) jest oddolnym ruchem społecznym będącym częścią światowej inicjatywy Fridays For Future. „Działając, wyrażamy swój sprzeciw wobec bierności polityków w obliczu katastrofy klimatycznej. Nie jesteśmy ekspertami ds. ekologii i zmian klimatu, lecz młodzieżą świadomą zagrożenia jakim jest katastrofa klimatyczna i walczącą o prawo do swojej przyszłości” – piszą o sobie jego aktywiści.

Jak dodają, chcą jak najszybciej wymusić zmianę systemową w Polsce i Unii Europejskiej, konieczną do powstrzymania katastrofy klimatycznej, wykorzystując energię, moralny mandat i skalę mobilizacji młodzieży.

Za podstawę zmian systemowych uznają między innymi sprawiedliwą transformację energetyczną, a za priorytet walkę o osiągniecie neutralności klimatycznej przez Polskę i Unię Europejską oraz zahamowanie wzrostu globalnej temperatury. Jak podkreślają, w konsekwencji tego podejścia nie angażują się w inne walki ekologiczne, jak na przykład ograniczenie zużycia plastiku.

Edukacja jest jednym z sześciu postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Jak podkreślają, informacji o klimacie brakuje w podstawie programowej i temat ten jest często pomijany, albo pobieżnie omawiany przy temacie ochronie środowiska.

Jak z tego widać, cele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w znacznej części są zbieżne z podejściem Federacji Inicjatyw Oświatowych, która także uznaje za konieczne dokonanie dogłębnej zmiany w podstawie programowej i upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania.  Stąd decyzja o nawiązaniu współpracy.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest inicjatorem petycji o uzupełnienie podstawy programowej w szkołach o edukację na temat zmiany i ochrony klimatu. Zachęcamy do jej podpisywania – link poniżej.

 

Ikonka linkPetycja MSK o uzupełnienie podstawy programowej - strona zewnętrzna