Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Razem dla klimatu
środa, 12 maja 2021 17:20
FIO i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny nawiązały współpracę. MSK jest oddolnym ruchem społecznym młodzieży świadomej zagrożenia katastrofa klimatyczna i walczącej o prawo do swojej przyszłości. Naszym wspólnym postulatem są zmiany w podstawie programowej.
Jedna z manifestacji Młodzieżowego Strajku Klimatycznego - źródło: MSK.earth
 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) jest oddolnym ruchem społecznym będącym częścią światowej inicjatywy Fridays For Future. „Działając, wyrażamy swój sprzeciw wobec bierności polityków w obliczu katastrofy klimatycznej. Nie jesteśmy ekspertami ds. ekologii i zmian klimatu, lecz młodzieżą świadomą zagrożenia jakim jest katastrofa klimatyczna i walczącą o prawo do swojej przyszłości” – piszą o sobie jego aktywiści.

Jak dodają, chcą jak najszybciej wymusić zmianę systemową w Polsce i Unii Europejskiej, konieczną do powstrzymania katastrofy klimatycznej, wykorzystując energię, moralny mandat i skalę mobilizacji młodzieży.

Za podstawę zmian systemowych uznają między innymi sprawiedliwą transformację energetyczną, a za priorytet walkę o osiągniecie neutralności klimatycznej przez Polskę i Unię Europejską oraz zahamowanie wzrostu globalnej temperatury. Jak podkreślają, w konsekwencji tego podejścia nie angażują się w inne walki ekologiczne, jak na przykład ograniczenie zużycia plastiku.

Edukacja jest jednym z sześciu postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Jak podkreślają, informacji o klimacie brakuje w podstawie programowej i temat ten jest często pomijany, albo pobieżnie omawiany przy temacie ochronie środowiska.

Jak z tego widać, cele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w znacznej części są zbieżne z podejściem Federacji Inicjatyw Oświatowych, która także uznaje za konieczne dokonanie dogłębnej zmiany w podstawie programowej i upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania.  Stąd decyzja o nawiązaniu współpracy.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest inicjatorem petycji o uzupełnienie podstawy programowej w szkołach o edukację na temat zmiany i ochrony klimatu. Zachęcamy do jej podpisywania – link poniżej.

 

Ikonka linkPetycja MSK o uzupełnienie podstawy programowej - strona zewnętrzna