Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Uwagi FIO do Krajowego Planu Odbudowy
piątek, 02 kwietnia 2021 19:02
Federacja Inicjatyw Oświatowych brała aktywny udział w wysłuchaniach publicznych na temat koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce w latach 2021-2027. Na ich zakończenie skierowaliśmy swoje uwagi na ręce sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy.
Krajowy Plan Odbudowy - logo
 

Federacja Inicjatyw Oświatowych brała intensywny udział w wysłuchaniach publicznych na temat koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce w latach 2021-2027. Na ich zakończenie skierowaliśmy swoje uwagi na ręce sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  Waldemara Budy.

Przypomnijmy, że o utworzeniu unijnego Funduszu Odbudowy, jego ogólne zasady działania i kwoty przypadające na poszczególne kraje zdecydowali  liderzy krajów Unii Europejskiej na szczycie 21 lipca 2020 r. Polsce ze wszystkich źródeł ma przypaść ok. 136,4 mld euro dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczek. Żeby sięgnąć po te fundusze Polska – jak każde państwo UE - musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy. To właśnie on był konsultowany w ramach wysłuchań publicznych.

W naszym piśmie podsumowujemy uwagi zgłaszane w ich trakcie. Najważniejsza z nich to wydzielenie specjalnych funduszy na edukację we wszystkich pięciu obszarach: gospodarki, transformacji cyfrowej, zdrowia, zielonej energii i mobilności.

Natomiast edukację proponujemy realizować w następujący sposób:

  1. Powszechna edukacja obywateli realizowana poprzez i w oparciu o instytucję szkoły i przedszkola.
  2. Edukacja specjalistyczna dla przygotowania kadr do gospodarek w w/w 5 obszarach realizowana poprzez szkoły ponadpodstawowe, wyższe i doskonalenie zawodowe.
  3. Edukacja praktyczna poprzez wykorzystanie instytucji stowarzyszenia do wspierania realizacji działań w szkołach i przedszkolach samorządowych i placówkach społecznych.
  4. Zapewnienie trwałości efektów i dalszego finansowania zmian w edukacji zarówno w perspektywie objętej przez KPO, jak i po roku 2027 w oparciu o Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych zasilany środkami z OZE i firm włączonych w tworzenie Nowego Zielonego Ładu.

Za niezwykle ważne uważamy przygotowanie nowych rozwiązań prawnych, umożliwiających pokonanie biurokracji i szybkie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań prawnych niezbędnych do budowy Nowego Zielonego Ładu. Bez nowego prawa jego budowanie nie będzie możliwe, a środki zostaną po prostu zrnarnotrawione. W tym obszarze proponujemy prowadzenie powszechnych konsultacji obywatelskich w oparciu o instytucję szkoły/przedszkola. Proponujemy powiązać te konsultacje z programem powszechnej edukacji obywateli realizowanym w oparciu o instytucję szkoły/przedszkola.

Proponujemy, aby działania te zostały zrealizowane najpierw  w ramach pilotażu przeprowadzonego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez organizacje pozarządowe na wsiach.

Pełna treść naszych uwag do pobrania poniżej.

 

Ikonka pobierzUwagi FIO do Krajowego Planu Odbudowy (PDF 381 KB)