Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Uwagi FIO do Krajowego Planu Odbudowy
piątek, 02 kwietnia 2021 19:02
Federacja Inicjatyw Oświatowych brała aktywny udział w wysłuchaniach publicznych na temat koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce w latach 2021-2027. Na ich zakończenie skierowaliśmy swoje uwagi na ręce sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy.
Krajowy Plan Odbudowy - logo
 

Federacja Inicjatyw Oświatowych brała intensywny udział w wysłuchaniach publicznych na temat koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce w latach 2021-2027. Na ich zakończenie skierowaliśmy swoje uwagi na ręce sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  Waldemara Budy.

Przypomnijmy, że o utworzeniu unijnego Funduszu Odbudowy, jego ogólne zasady działania i kwoty przypadające na poszczególne kraje zdecydowali  liderzy krajów Unii Europejskiej na szczycie 21 lipca 2020 r. Polsce ze wszystkich źródeł ma przypaść ok. 136,4 mld euro dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczek. Żeby sięgnąć po te fundusze Polska – jak każde państwo UE - musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy. To właśnie on był konsultowany w ramach wysłuchań publicznych.

W naszym piśmie podsumowujemy uwagi zgłaszane w ich trakcie. Najważniejsza z nich to wydzielenie specjalnych funduszy na edukację we wszystkich pięciu obszarach: gospodarki, transformacji cyfrowej, zdrowia, zielonej energii i mobilności.

Natomiast edukację proponujemy realizować w następujący sposób:

  1. Powszechna edukacja obywateli realizowana poprzez i w oparciu o instytucję szkoły i przedszkola.
  2. Edukacja specjalistyczna dla przygotowania kadr do gospodarek w w/w 5 obszarach realizowana poprzez szkoły ponadpodstawowe, wyższe i doskonalenie zawodowe.
  3. Edukacja praktyczna poprzez wykorzystanie instytucji stowarzyszenia do wspierania realizacji działań w szkołach i przedszkolach samorządowych i placówkach społecznych.
  4. Zapewnienie trwałości efektów i dalszego finansowania zmian w edukacji zarówno w perspektywie objętej przez KPO, jak i po roku 2027 w oparciu o Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych zasilany środkami z OZE i firm włączonych w tworzenie Nowego Zielonego Ładu.

Za niezwykle ważne uważamy przygotowanie nowych rozwiązań prawnych, umożliwiających pokonanie biurokracji i szybkie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań prawnych niezbędnych do budowy Nowego Zielonego Ładu. Bez nowego prawa jego budowanie nie będzie możliwe, a środki zostaną po prostu zrnarnotrawione. W tym obszarze proponujemy prowadzenie powszechnych konsultacji obywatelskich w oparciu o instytucję szkoły/przedszkola. Proponujemy powiązać te konsultacje z programem powszechnej edukacji obywateli realizowanym w oparciu o instytucję szkoły/przedszkola.

Proponujemy, aby działania te zostały zrealizowane najpierw  w ramach pilotażu przeprowadzonego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez organizacje pozarządowe na wsiach.

Pełna treść naszych uwag do pobrania poniżej.

 

Ikonka pobierzUwagi FIO do Krajowego Planu Odbudowy (PDF 381 KB)