Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Potrzebny kontakt z parlamentarzystami!
sobota, 05 grudnia 2020 17:09
Projekt budżetu na 2021 rok uwzględnia postulat wyrównania dotacji oświatowej na każdego ucznia szkół publicznych i niepublicznych. Wciąż jednak to tylko projekt, nadal pracuje nad nim parlament. Skontaktujcie się z parlamentarzystami z Waszego okręgu i przekonajcie ich do głosowania za równością uczniów w naliczaniu subwencji – apeluje Izabela Kaźmierczak z zarządu FIO, działająca też w zarządzie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo.
Izabela Kaźmierczak
 

Jestem pełna podziwu dla każdej organizacji pozarządowej, każdego stowarzyszenia, które prowadzi szkołę lub przedszkole. Podziwiam zwłaszcza te, które działają na wsi i prowadzą placówki uratowane przed całkowitą likwidacją.

Sama, jako uczennica, przed 19 laty przeżyłam likwidację szkoły samorządowej i założenie szkoły społecznej przez moich rodziców i sąsiadów z dwóch wsi – Dalewo i Gogolewo. Teraz do tej szkoły chodzą moje dzieci, a ja jestem w zarządzie stowarzyszenia prowadzącego szkołę. Jestem także w Zarządzie Federacji Inicjatyw Oświatowych, która od ponad 20 lat wspiera placówki oświatowe prowadzone w formie społecznej pracy Rodziców oraz ludzi dobrej woli.

Łączy nas troska o dobrą szkołę

Problemy podobnych szkół oraz społeczności wiejskich są w FIO doskonale znane, podobnie jak mankamenty polskiej edukacji, ponieważ większość członków Zarządu i cała Komisja Rewizyjna to osoby delegowane przez stowarzyszenia prowadzące szkoły społeczne na wsi.

Zdajemy sobie sprawę, że łączy nas wszystkich troska o edukację dzieci i młodzieży, troska o bezpieczną i dobrą szkołę. Razem z naszymi Partnerami – Stowarzyszeniami, których historia jest w dużej mierze podobna do Państwa, jednoczymy siły w walce o dostrzeżenie problemów edukacji na polskiej wsi.

Federacja realizowała szereg projektów. Szczególnie jest mi bliski projekt „Z małej szkoły w wielki świat”, który miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Jego efekty są ciągle obecne w mojej szkole, w Dalewie. Zachęcam do poznania naszych dawnych projektów opisanych na stronie fio.org.pl. Mamy nadzieję, że poznając nasze projekty i tematykę omawianych przez nas zagadnień, będziecie chcieli uczestniczyć w kolejnych, a może Wasze stowarzyszenie zaprosi nas  do współpracy?

Razem zmienimy polską oświatę

Wszyscy bowiem uczestniczymy w procesie zmiany oświaty w naszym kraju. Im lepiej się zorganizujemy, im  lepiej będziemy współpracować, tym szybciej stworzymy lepszy system oświaty w Polsce. Tym łatwiej będzie prowadzić szkoły społeczne na wsi. Zależy nam na pozyskaniu jak najszerszego grona Partnerów i wolontariuszy wspierających działalność FIO i wspierających szkoły społeczne na wsi.

W połowie sierpnia wysłaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej petycję, aby w rozporządzeniu dotyczącym ramowych planów nauczania  ułatwić dostosowania szkoły do pracy w czasie pandemii. Zaproponowaliśmy, aby obok nauczania hybrydowego i zdalnego wprowadzić nauczanie w ramach „baniek szkolnych”. Ciągle czekamy na dalsze kroki ze strony ministerstwa, teraz już zarządzanego przez nowego ministra.  Jesteśmy przygotowani do świadczenia doradztwa w poszukiwaniu rozwiązań dla edukacji w czasie pandemii.

Wróci równa dotacja? Na razie to tylko projekt...

Warto być cierpliwym. Półtora roku temu Federacja zaprotestowała, gdy ministerstwo wprowadziło krzywdzące dla naszych uczniów naliczanie subwencji oświatowej. Oznaczało to każdego roku o blisko 600 zł mniej na każdego ucznia szkoły niepublicznej w porównaniu z uczniem szkoły publicznej. Wysłaliśmy petycję.  Przedstawicielka FIO kilkakrotnie wypowiadała się na ten temat na posiedzeniach sejmowej komisji.

Mamy szanse na sukces! Obecnie dostaliśmy do konsultacji projekt budżetu na 2021 rok. Subwencja na uczniów szkół niepublicznych znów planowana jest w takiej samej wysokości, jak na uczniów szkół publicznych. Na razie to wciąż projekt, aby stał się rzeczywistością musi zostać uchwalony przez parlament. Aby został uchwalony posłowie i senatorowie muszą wiedzieć jak najwięcej o naszych szkołach.

Dlatego prosimy, abyście Państwo nawiązali kontakt z parlamentarzystami z Waszego okręgu i przekonali ich do głosowania za równością uczniów w naliczaniu subwencji.

Zapraszamy do współpracy

Chcielibyśmy zwiększyć obszar działalności i zdobyć dla FIO poparcie większego grona Partnerów, ponieważ uważamy, że wspólnie możemy odnieść sukces. Zależy nam, by nasze działania były wsparciem zarówno dla Państwa szkoły, jak i dla wszystkich innych borykających się z codziennymi  trudnościami.

Uważamy, że łączy nas nie tylko historia czy problemy, ale przede wszystkim wielkie serce – miłość do naszej „małej ojczyzny” i naszych dzieci.

Działając w zarządzie Federacji czuję się przedstawicielką każdej szkoły społecznej. Wiem, że podobnie czują inne osoby. Jest nas ciągle za mało.  Żywimy głęboką nadzieję, że zechcą Państwo pomóc nam w partnerstwie i wspólnie wesprzeć inicjatywy ratujące szkoły przed likwidacją oraz wspierające te, w utrzymanie których lokalna społeczność bardzo się zaangażowała.

Zapraszamy do współpracy – wspólnie z Federacją zmieniajmy polską oświatę.

Izabela Kaźmierczak
Członkini Zarządu FIO