Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nasza petycja: Wariant D dla edukacji
środa, 19 sierpnia 2020 07:14
Federacja Inicjatyw Oświatowych i EDU-Klaster wystąpiły z petycją do ministra edukacji narodowej. Petycja dotyczy zmian w Prawie oświatowym i ramowych planach nauczania, aby umożliwić stworzenie dodatkowej możliwości w zakresie organizacji pracy szkoły i dostosować je do działania w warunkach pandemii COVID-19.
#MisjaWrzesień
 

Określamy to jako „Wariant D” w nawiązaniu do trzech wariantów funkcjonowania szkoły, jakie w przewiduje MEN dla działania szkół w czasie ograniczeń sanitarnych. Postulowane zmiany umożliwią realizację nauczania w formie edukacji hybrydowej, opartej na tzw. "Bańkach szkolnych".

Postulowane przez nas zmiany:

 1. Dopisanie pkt. 6 do paragrafu 4.1 w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, w brzmieniu:
  Art. 4.1.6
  Dyrektor szkoły może wprowadzić realizowanie edukacji metodą projektu dla całej szkoły lub wybranych klas. W takiej sytuacji zajęcia nie są prowadzone z podziałem na poszczególne lekcje z przerwami, lecz podstawa programowa realizowana jest metodą projektu edukacyjnego.
 2. Zmiana brzmienia paragrafu 4.2 rozporządzenia o ramowych planach nauczania.
  Art. 4.2
  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego mogą tworzyć blok międzyprzedmiotowy lub być realizowane metodą projektu. Możliwe jest zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem zapewnienia realizacji celów kształcenia i treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz zachowania łącznego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym.
 3. Wykreślenie słowa „poszczególnych” w art. 14.3.2 Ustawy Prawo oświatowe:
  Art. 14.1.3
  Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która:
  2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Naszym marzeniem jest stworzenie odważnym dyrektorom i nauczycielom możliwości wprowadzania zmian organizacyjnych w ich szkołach.

Chcielibyśmy umożliwić taki rodzaj edukacji, w którym jeden/dwoje nauczycieli prowadzi edukację z daną grupą uczniów przez cały rok. Nauczyciele innych specjalności pełnią funkcje konsultacyjne/wspierające i kontaktują się z tą grupą jedynie w formie zdalnej (zależnie od potrzeb uczniów).

Edukacja jest oparta po pierwsze na prowadzeniu procesu grupowego, czyli tego, czego nam wszystkim w okresie pandemii tak bardzo brakowało. Nauczyciel/e pozostający w dłuższym kontakcie z uczniami ma czas na poznanie dzieci, ich rodziców i na budowanie z nimi relacji. Może poświęcić czas realizacji celów edukacyjnych określonych w preambule do podstawy programowej, która jest spójna dla wszystkich przedmiotów szkolnych.

Treści dla poszczególnych przedmiotów uczniowie realizują metodami projektów interdyscyplinarnych oraz korzystając z narzędzi pracy zdalnej (takich jak np. Khan Academy). Rolą nauczyciela jest w tym przypadku wspieranie dzieci w zakresie rozwoju kompetencji uczenia się, stawiania sobie celów, monitorowania własnej pracy i postępów.

Taka forma edukacji sprawia, że nauczyciel przestaje skupiać się na przekazywaniu uczniom wiedzy. Nauczyciel staje się osobą, która wspiera uczniów w samodzielnym poszukiwaniu, odkrywaniu i kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

Obecne zapisy ustawy prawo oświatowe i rozporządzenia ramowe plany nauczania ograniczają możliwość takiej organizacji pracy szkoły. Wynika z nich, że dyrektor na koniec okresu kształcenia musi się rozliczyć z konkretnej liczby godzin każdego przedmiotu, które były realizowane z każdą klasą.

Dopuszczalna obecnie forma organizacji pracy szkoły zakłada, że każda klasa musi każdego tygodnia spotykać się nawet z kilkunastoma różnymi nauczycielami, a nauczyciele mają kontakt z kilkunastoma klasami (nawet 600 osób) w różnych szkołach. Rodzi to potrzebę wprowadzenia karkołomnych reżimów sanitarnych, które z jednej strony są nierealne do utrzymania, a z drugiej mają niekorzystny wpływ na budowanie relacji w grupie rówieśniczej oraz pomiędzy uczniami i nauczycielem.

Nasze wystąpienie do ministra Dariusza Piontkowskiego do pobrania poniżej.

Podpis pod naszą petycją można złożyć on-line – link poniżej.

 

Ikonka pobierzPetycja do Ministra Edukacji Narodowej (PDF 61 KB)

Ikonka linkZbiórka podpisów pod petycją na stronie naszademokracja.pl - strona zewnętrzna