Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nasza petycja: Wariant D dla edukacji
środa, 19 sierpnia 2020 07:14
Federacja Inicjatyw Oświatowych i EDU-Klaster wystąpiły z petycją do ministra edukacji narodowej. Petycja dotyczy zmian w Prawie oświatowym i ramowych planach nauczania, aby umożliwić stworzenie dodatkowej możliwości w zakresie organizacji pracy szkoły i dostosować je do działania w warunkach pandemii COVID-19.
#MisjaWrzesień
 

Określamy to jako „Wariant D” w nawiązaniu do trzech wariantów funkcjonowania szkoły, jakie w przewiduje MEN dla działania szkół w czasie ograniczeń sanitarnych. Postulowane zmiany umożliwią realizację nauczania w formie edukacji hybrydowej, opartej na tzw. "Bańkach szkolnych".

Postulowane przez nas zmiany:

 1. Dopisanie pkt. 6 do paragrafu 4.1 w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, w brzmieniu:
  Art. 4.1.6
  Dyrektor szkoły może wprowadzić realizowanie edukacji metodą projektu dla całej szkoły lub wybranych klas. W takiej sytuacji zajęcia nie są prowadzone z podziałem na poszczególne lekcje z przerwami, lecz podstawa programowa realizowana jest metodą projektu edukacyjnego.
 2. Zmiana brzmienia paragrafu 4.2 rozporządzenia o ramowych planach nauczania.
  Art. 4.2
  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego mogą tworzyć blok międzyprzedmiotowy lub być realizowane metodą projektu. Możliwe jest zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem zapewnienia realizacji celów kształcenia i treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz zachowania łącznego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym.
 3. Wykreślenie słowa „poszczególnych” w art. 14.3.2 Ustawy Prawo oświatowe:
  Art. 14.1.3
  Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która:
  2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Naszym marzeniem jest stworzenie odważnym dyrektorom i nauczycielom możliwości wprowadzania zmian organizacyjnych w ich szkołach.

Chcielibyśmy umożliwić taki rodzaj edukacji, w którym jeden/dwoje nauczycieli prowadzi edukację z daną grupą uczniów przez cały rok. Nauczyciele innych specjalności pełnią funkcje konsultacyjne/wspierające i kontaktują się z tą grupą jedynie w formie zdalnej (zależnie od potrzeb uczniów).

Edukacja jest oparta po pierwsze na prowadzeniu procesu grupowego, czyli tego, czego nam wszystkim w okresie pandemii tak bardzo brakowało. Nauczyciel/e pozostający w dłuższym kontakcie z uczniami ma czas na poznanie dzieci, ich rodziców i na budowanie z nimi relacji. Może poświęcić czas realizacji celów edukacyjnych określonych w preambule do podstawy programowej, która jest spójna dla wszystkich przedmiotów szkolnych.

Treści dla poszczególnych przedmiotów uczniowie realizują metodami projektów interdyscyplinarnych oraz korzystając z narzędzi pracy zdalnej (takich jak np. Khan Academy). Rolą nauczyciela jest w tym przypadku wspieranie dzieci w zakresie rozwoju kompetencji uczenia się, stawiania sobie celów, monitorowania własnej pracy i postępów.

Taka forma edukacji sprawia, że nauczyciel przestaje skupiać się na przekazywaniu uczniom wiedzy. Nauczyciel staje się osobą, która wspiera uczniów w samodzielnym poszukiwaniu, odkrywaniu i kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

Obecne zapisy ustawy prawo oświatowe i rozporządzenia ramowe plany nauczania ograniczają możliwość takiej organizacji pracy szkoły. Wynika z nich, że dyrektor na koniec okresu kształcenia musi się rozliczyć z konkretnej liczby godzin każdego przedmiotu, które były realizowane z każdą klasą.

Dopuszczalna obecnie forma organizacji pracy szkoły zakłada, że każda klasa musi każdego tygodnia spotykać się nawet z kilkunastoma różnymi nauczycielami, a nauczyciele mają kontakt z kilkunastoma klasami (nawet 600 osób) w różnych szkołach. Rodzi to potrzebę wprowadzenia karkołomnych reżimów sanitarnych, które z jednej strony są nierealne do utrzymania, a z drugiej mają niekorzystny wpływ na budowanie relacji w grupie rówieśniczej oraz pomiędzy uczniami i nauczycielem.

Nasze wystąpienie do ministra Dariusza Piontkowskiego do pobrania poniżej.

Podpis pod naszą petycją można złożyć on-line – link poniżej.

 

Ikonka pobierzPetycja do Ministra Edukacji Narodowej (PDF 61 KB)

Ikonka linkZbiórka podpisów pod petycją na stronie naszademokracja.pl - strona zewnętrzna