Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

A może Uniwersytet Ludowy?
niedziela, 12 lipca 2020 08:20
Wasze stowarzyszenie rozwoju wsi zastanawia się nad poszerzeniem działalności? A może szuka dodatkowego wsparcia? Proponujemy, aby rozważyć możliwość powołania Uniwersytetu Ludowego. Wkrótce będzie okazja zyskania znacznego wsparcia dla takiej działalności.
Ilustracja: Kaszubski Uniwersytet Ludowy (fot. Gdaniec / Wikipedia.org - CC BY-SA 3.0)
 

Każde stowarzyszenie, które prowadzi Małą Szkołę ma duży potencjał dla takiego rozszerzenia działalności: kadrę nauczycielską, budynek szkolny i jego wyposażenie - czyli prawie wszystko, co potrzebne, aby zaproponować ofertę skierowaną do dorosłych.

Niebawem zaś pojawi się możliwość zdobycia funduszy na taką działalność: Rada Ministrów niedawno przyjęła nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”. Jak to określono, jest to „pierwszy w Polsce program, którego celem jest rozwój edukacji dorosłych w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną, czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności”.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe, obejmujące cztery priorytety:

  • Priorytet 1: wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne. Środki pochodzące z programu posłużą rozwojowi organizacji pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie standardów zarządzania.
  • Priorytet 2: wsparcie organizacji obywatelskich, planujących uruchomić nową placówkę, prowadzących działalność oświatową i wychowawczą w myśl zasad metodologii grundvigiańskiej oraz organizacji, które zamierzają reaktywować działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.
  • Priorytet 3: wsparcie sieci i federacji organizacji obywatelskich działających w formule uniwersytetów ludowych.
  • Priorytet 4: wsparcie partnerstw lokalnych, utworzonych z udziałem uniwersytetów ludowych, których zadaniem będzie tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.

Według założeń, wymiernymi efektami realizacji programu ma być włączenie i wykorzystanie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego potencjału, jaki stwarza koncepcja prowadzenia uniwersytetów ludowych, wzrost zainteresowania zaproponowaną ofertą pozaformalnej edukacji skierowanej do osób dorosłych oraz zapewnienie środków na rozwój instytucjonalny istniejących, nowo powstałych oraz reaktywowanych placówek.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych został zaplanowany w perspektywie długofalowej na lata 2020 – 2030. Każdego roku na realizowane w jego ramach działania przewidziano ponad 9 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie jest planowany na III kwartał bieżącego roku.

Nie ma jeszcze szczegółowych informacji o konkursie, ale już teraz warto zastanowić się: czy na terenie działania szkoły prowadzonej przez Wasze stowarzyszenie istnieją lub istniały w przeszłości uniwersytety ludowe. Jeśli nie – warto może spróbować w ramach programu taki uniwersytet utworzyć.

 

Ikonka linkInformacja o programie na stronie NIW.gov.pl - strona zewnętrzna

 

Zdjęcie ilustracyjne: Kaszubski Uniwersytet Ludowy (fot. Gdaniec / Wikipedia.org / CC BY-SA 3.0)