Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Rok 2020 – rokiem samorządności
poniedziałek, 09 marca 2020 17:38
8 marca minęła trzydziesta rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym, a zbliża się rocznica rozpisanych na jej podstawie wyborów do samorządów. Właśnie zawiązała się Koalicja Rok Samorządności 2020, która chce uczcić te jubileusze działaniami edukacyjnymi.
Logo: Rok Samorządności 2020
 

Uchwalenie z inicjatywy Senatu RP ustawy o samorządzie terytorialnym było momentem zwrotnym w polskiej historii: umożliwiło przeprowadzenie pierwszych od pół wieku prawdziwie wolnych wyborów i stanowiło restytucję demokracji lokalnej. Dzięki wdrożeniu tej ustawy realna władza na poziomie lokalnym wróciła do obywateli gmin, miast i miasteczek w całej Polsce.

Trzydzieści lat sprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego to niewątpliwie jeden z największych sukcesów III Rzeczpospolitej.

Do Koalicji Rok Samorządności 2020 przystąpiły organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne, zainteresowane rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem Koalicji jest obywatelska „edukacja dla demokracji” w duchu wolności, samorządności i solidarności.

W ramach Koalicji Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przygotowuje pakiet edukacyjny pt. „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”, który będzie zawierał sześć scenariuszy lekcji dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Pakiet przeznaczony jest do wykorzystania przez nauczycieli szkół podstawowych (8 klasa) i ponadpodstawowych (1 i 2 klasa) oraz edukatorów i animatorów.

– Projekt narodowej lekcji o samorządzie terytorialnym ma na celu nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede wszystkim wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę dotyczącą samorządności i tym samym kształcenie świadomego, aktywnego obywatela – podkreśla Cezary Trutkowski prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Natomiast Społeczna Inicjatywa 30. Rok Wolności planuje organizację warsztatów „Wolność-Samorządność-Solidarność”, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Głównym ich celem będzie zainteresowanie młodych uczestników aktywnością obywatelską na rzecz środowiska lokalnego, samorządności w swoim najbliższym otoczeniu oraz korzystania z prawa wyborczego.

W warsztatach będą brali też udział nauczyciele i przyszli nauczyciele (studenci), co pomoże im zredefiniować swoja rolę w kierunku bycia mentorami dla uczniów i rozwinie ich umiejętności pracy metodami interaktywnymi, w duchu wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego. – Na początku chcemy odwiedzić Bielsko-Białą, Lublin i Poznań. Potem kolejne miasta, miasteczka i wsie. Chcemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie warto rozmawiać o kluczowych dla demokracji w Polsce wartościach, takich jak: wolność, samorządność i solidarność – zaznacza Jacek Michałowski, lider Inicjatywy 30. Rok Wolnosci.

Działania Koalicji będą relacjonowane na stronie internetowej www.roksamorzadnosci.pl. Koalicja ma charakter otwarty i organizacje samorządowe oraz pozarządowe do dołączenia i wspólnego świętowania 30-lecia polskiej samorządności pod hasłem „Nie ma wolnosci bez samorządności!”

Ikonka linkStrona Rok Samorządności 2020 - strona zewnętrzna