Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FIO na Dzień Nauczyciela
poniedziałek, 14 października 2019 10:13
W Dniu Nauczyciela życzymy Wam, abyście kierowani miłością do dzieci i młodzieży znaleźli w sobie siłę do poprowadzenia społeczeństwa do porozumienia dla edukacji.
Ilustracja: Nauczyciel i dzieci ze szkoły w Gorzanowie
 

W naszej historii to właśnie nauczyciele umieli się organizować i organizować społeczeństwo, aby  tworzyć „dziś, jutro i pojutrze”.Stańcie się liderami nowej przyszłości, w której z trudnej historii Polski będziemy umieli wyciągnąć naukę, iż trwale budować można tylko w zgodzie, szukając konsensusu. Choć wiemy, że to nie jest łatwe, i niektórych mogą takie życzenia nawet zagniewać, to życzymy Wam i naszemu społeczeństwu, aby dzięki Nauczycielom polska polityka edukacyjna stała się obszarem porozumienia ponad podziałami dla dobra najmłodszych Obywateli – dzieci i młodzieży.

Życzymy Wam sukcesów w wychowywaniu  młodego pokolenia w patriotyzmie obywatelskim, w poczuciu wewnętrznej wolności i szacunku dla wszystkich ludzi. Jest to  niezbędne do działania  społeczeństwa samorządnego i  demokratycznego.

Życzymy Wam abyście mogli pracować w szkole autonomicznej i wolnej od wpływów partii politycznych, w szkole równych szans dla wszystkich uczniów, w której idee korczakowskie są realizowane w codziennej praktyce działania każdego nauczyciela.

Wspieramy te życzenia konkretną pracą. Samorządy i organizacje pozarządowe w ramach programu Polska Edukacja 2035 zaczęły już działania służące temu celowi. Rozpoczęto zbieranie doświadczeń zagranicznych. W dniu 4 października odbyła się w Ambasadzie Królestwa Niderlandów pierwsza z Latających Konferencji. Proponowano na niej m. in. zwiększenie autonomii samorządów, powołanie Parlamentu oświatowego i wzmocnienie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych. Wszystkie te propozycje służą budowaniu autonomii i lepszej organizacji systemu oświaty.

Lepsza organizacja będzie łączyła się ze zmianami w systemie finansowania oświaty, m. in. wprowadzeniu subwencji na edukację dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat i jednakowym finansowaniu wszystkich szkół – publicznych i niepublicznych. W efekcie tych zmian organizacyjnych, w porozumieniu ze środowiskami nauczycielskimi, w szerokich konsultacjach przygotowane winny być zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli i kadry administracyjnej. Liczymy, iż już niedługo będziemy mogli rozpocząć konsultacje nowych propozycji związanych z finansowaniem oświaty.

Życzymy Wam autonomicznej szkoły służącej demokratycznemu państwu. Niech polska szkoła stanie się przestrzenią, w której wszyscy – uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz społeczności lokalne, w dobrej, przyjacielskiej atmosferze uczyć  się będą aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej.

W imieniu Federacji Inicjatyw Oświatowych
Małgorzata Lewandowska – Prezes Zarządu
Alina Kozińska-Bałdyga – Wiceprezes Zarządu