Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FIO na Dzień Nauczyciela
poniedziałek, 14 października 2019 10:13
W Dniu Nauczyciela życzymy Wam, abyście kierowani miłością do dzieci i młodzieży znaleźli w sobie siłę do poprowadzenia społeczeństwa do porozumienia dla edukacji.
Ilustracja: Nauczyciel i dzieci ze szkoły w Gorzanowie
 

W naszej historii to właśnie nauczyciele umieli się organizować i organizować społeczeństwo, aby  tworzyć „dziś, jutro i pojutrze”.Stańcie się liderami nowej przyszłości, w której z trudnej historii Polski będziemy umieli wyciągnąć naukę, iż trwale budować można tylko w zgodzie, szukając konsensusu. Choć wiemy, że to nie jest łatwe, i niektórych mogą takie życzenia nawet zagniewać, to życzymy Wam i naszemu społeczeństwu, aby dzięki Nauczycielom polska polityka edukacyjna stała się obszarem porozumienia ponad podziałami dla dobra najmłodszych Obywateli – dzieci i młodzieży.

Życzymy Wam sukcesów w wychowywaniu  młodego pokolenia w patriotyzmie obywatelskim, w poczuciu wewnętrznej wolności i szacunku dla wszystkich ludzi. Jest to  niezbędne do działania  społeczeństwa samorządnego i  demokratycznego.

Życzymy Wam abyście mogli pracować w szkole autonomicznej i wolnej od wpływów partii politycznych, w szkole równych szans dla wszystkich uczniów, w której idee korczakowskie są realizowane w codziennej praktyce działania każdego nauczyciela.

Wspieramy te życzenia konkretną pracą. Samorządy i organizacje pozarządowe w ramach programu Polska Edukacja 2035 zaczęły już działania służące temu celowi. Rozpoczęto zbieranie doświadczeń zagranicznych. W dniu 4 października odbyła się w Ambasadzie Królestwa Niderlandów pierwsza z Latających Konferencji. Proponowano na niej m. in. zwiększenie autonomii samorządów, powołanie Parlamentu oświatowego i wzmocnienie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych. Wszystkie te propozycje służą budowaniu autonomii i lepszej organizacji systemu oświaty.

Lepsza organizacja będzie łączyła się ze zmianami w systemie finansowania oświaty, m. in. wprowadzeniu subwencji na edukację dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat i jednakowym finansowaniu wszystkich szkół – publicznych i niepublicznych. W efekcie tych zmian organizacyjnych, w porozumieniu ze środowiskami nauczycielskimi, w szerokich konsultacjach przygotowane winny być zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli i kadry administracyjnej. Liczymy, iż już niedługo będziemy mogli rozpocząć konsultacje nowych propozycji związanych z finansowaniem oświaty.

Życzymy Wam autonomicznej szkoły służącej demokratycznemu państwu. Niech polska szkoła stanie się przestrzenią, w której wszyscy – uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz społeczności lokalne, w dobrej, przyjacielskiej atmosferze uczyć  się będą aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej.

W imieniu Federacji Inicjatyw Oświatowych
Małgorzata Lewandowska – Prezes Zarządu
Alina Kozińska-Bałdyga – Wiceprezes Zarządu