Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Pięć postulatów do ministra edukacji
środa, 19 czerwca 2019 16:00
Uczestnicy Kwadratowego Stołu - Koalicji dla Edukacji skierowali listę postulatów do nowego ministra edukacji narodowej. Jak piszą, ich szybkie podjęcie pozwoliłoby na złagodzenie negatywnych skutków ubocznych reformy systemu edukacji. Kwadratowy Stół tworzą przedstawiciele korporacji samorządowych, organizacji pozarządowych i osoby, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły. Wśród nich jest też FIO.
Siedziba Ministerstwa Edukacji Narodowej
 

 

„Łączy nas przekonanie, że podstawowym zadaniem polskiej szkoły powinno być tworzenie warunków do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów poprzez rozwijanie ich zainteresowań, kluczowych kompetencji, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz uczenie współpracy i współodpowiedzialności za społeczność, w której żyją” - stwierdzają sygnatariusze listu.

Przedstawione ministrowi postulaty to:

  1. Dostosowanie podstaw programowych nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na danym etapie ich rozwoju, poprzez przyznanie nauczycielom większej autonomii w doborze treści nauczania i metod pracy dydaktycznej.
  2. Realizację obietnicy minister Anny Zalewskiej, że od września 2019 w każdej szkole będzie pedagog lub psycholog.
  3. Gwarancja odpowiednich nakładów finansowych na edukację dzieci i młodzieży, w tym rozpoczęcie procesu zwiększania nakładów na system oświaty w Polsce tak, żeby osiągnąć w 2024 roku wskaźnik 6,0 proc. PKB.
  4. Zapewnienie wszystkim nauczycielom wzrostu wynagrodzeń za pracę.
  5. Przyznanie samorządom terytorialnym prawa do decydowania o tworzeniu sieci szkół na swoim terenie i o zasadach rejonizacji.

Sygnatariuszami listu są: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Grupa Ja, nauczyciel, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Fundacja EDU-Klaster, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Obywatele dla Edukacji.

Pełna treść listu do pobrania poniżej.

 

Ikonka pobierzList z postulatami do ministrab edukacji narodowej (PDF 274 KB)