Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Opracujmy program „Polska Edukacja 2035”
środa, 08 maja 2019 08:04
11 kwietnia 2019 r. organizacje samorządowe na II Samorządowej Debacie Oświatowej podjęły decyzję o rozpoczęciu prac i przygotowaniu dokumentu „Polska Edukacja 2035”. Samorządowcy zaprosili do współpracy obywateli i organizacje pozarządowe. Celem naszej wspólnej pracy jest stworzenie MODELU POLSKIEJ EDUKACJI i wdrożenie go do 2035 roku. Wierzymy, że model ten będzie wynikiem szerokiego społecznego porozumienia dla edukacji.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie
 

 

Inicjatywa samorządów zbiegła się w czasie z powołaniem przez premiera Mateusza Morawieckiego „okrągłego stołu oświatowego”.

Federacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała i przyjęła oba zaproszenia – Korporacji Samorządowych i premiera – deklarując gotowość do prac nad porozumieniem dla edukacji ponad wszelkimi podziałami.

Mamy nadzieję, że połączenie wyników prac „okrągłego stołu” i modelu oświaty wypracowanego w ramach inicjatywy samorządowej – przy współudziale organizacji pozarządowych, środowisk nauczycielskich i wszystkich zainteresowanych obywateli - pozwoli wypracować model oświaty, który będzie mógł być wdrażany pomimo wszelkich podziałów politycznych i niezależnie od wyników tegorocznych i kolejnych wyborów. Najważniejszym bowiem problemem polskiej edukacji jest jej niestabilność i zależność od polityki partyjnej.

Zapraszamy do współpracy w przygotowaniu programu zmian w oświacie do 2035 wszystkich, którym leży na sercu przyszłość kolejnych pokoleń Polaków kształconych w naszych szkołach.

W ramach prac nad dokumentem „Polska Edukacja 2035” powstał Zespół Koordynujący, w skład którego weszli przedstawiciele: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, ruchu JaNauczyciel, Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadr Kierowniczych Oświaty oraz Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Prace prowadzone będą w 6 tematach:

 1. Uczeń - rodzic - nauczyciel - szkoła - społeczność lokalna
 2. Jakość i standardy oświatowe
 3. Kształcenie zawodowe
 4. Finansowanie oświaty
 5. Organizacja systemu oświaty
 6. Pracownicy oświaty

Federacja Inicjatyw Oświatowych wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP podjęła się koordynowania piątego tematu: „organizacja systemu oświaty”.

Do pracy nad określeniem organizacji systemu oświaty w Polsce w perspektywie do roku 2035 zapraszamy wszystkich:

 • Obywateli (przedstawicieli: rodziców i Rad Rodziców, organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, oświaty niepublicznej, samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad gmin, absolwentów szkół).
 • Pracowników oświaty i wychowania (związków  zawodowych, organizacji  branżowych, stowarzyszeń  nauczycielskich).
 • Samorządy terytorialne (reprezentantów sołectw, gmin, powiatów i województw).
 • Administrację rządową (przedstawicieli ministerstw, wojewodów, kuratorów oświaty, jednostek badawczych i wspierających).
 • Przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk i ośrodków akademickich, stowarzyszeń naukowych i eksperckich, samorządów studenckich i kół naukowych.
 • Przedstawicieli Komisji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, Muzułmańskiego Związku Religijnego RP i innych wyznań i religii.
 • Przedstawicieli pracodawców prowadzących szkoły zawodowe.
 • Przedstawicieli firm biznesowych wspierających rozwój edukacji lokalnie i na poziomie centralnym.
 • Przedstawicieli mediów lokalnych, regionalnych i centralnych.
 • Przedstawicieli Ambasad  oraz organizacji europejskich i światowych zainteresowanych realizacją 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.
 • Wszystkich innych zainteresowanych, którzy chcą poświecić swój czas, aby stworzyć model oświaty w Polsce do roku 2035 i zacząć go realizować.

Dokument „Polska Edukacja 2035” będzie opracowaniem zawierającym:

 • Krótką analizę  aktualnego stanu w danym obszarze zagadnień,
 • Wizję  przyszłego modelu edukacji w perspektywie wieloletniej,
 • Propozycje rozwiązań prowadzących do osiągnięcia modelu (kto?, co?, jak?, za co?)

W ramach tematu „organizacja systemu oświaty” zapraszamy do współpracy poprzez przygotowywanie krótkich, jednostronicowych tekstów. Teksty winny zawierać informacje o Autorze, kontakt (w tym numer telefonu) i treść uwag, przemyśleń, doświadczeń oraz wizji i marzeń w perspektywie 15 lat. Ma to być krótkie opracowanie, może być w punktach,. Do jednostronicowych tekstów można dołączać szersze opracowania, rozbudowujące te krótkie teksty, co ułatwi pracę redaktorom scalającym napływające wypowiedzi. 

Na obecnym etapie prac prosimy o przesyłanie tekstów dotyczących 3 obszarów:

 1. Własne doświadczeń dotyczące historii, pracy, uczęszczania, ratowania, tworzenia, wspierania, działania, specyfiki szkoły na wsi. Adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Odpowiedzi na pytanie o podział kompetencji: Ile rządu, a ile samorządu?
  Kto o czym ma decydować w oświacie? O czym mają decydować rodzice (a może także o czym ma decydować społeczność lokalna, sołectwo?),o czym mają decydować nauczyciele, o czym ma decydować dyrektor szkoły, o czym ma decydować władza gminy, o czym ma decydować kurator, o czym ma decydować ministerstwo. Adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Rozwiązania międzynarodowe do implementacji w polskim systemie oświaty.
  Prosimy o doświadczenia osób, które poznały szkoły w innych krajach w czasie dłuższych pobytów, jak i krótszych wizyt, w tym realizowanych w ramach współpracy finansowanej ze środków UE. Prosimy o przekazanie także innych informacji dotyczących szczegółowych rozwiązań, np. związanych z programami, zarządzaniem czy finansowaniem oświaty. Adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Inne uwagi dotyczące tematu „organizacja systemu oświaty”, które nie mieszczą się w wymienionych wyżej punktach,lub dotyczące innych tematów prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W miarę pojawiających się potrzeb uruchamiać będziemy kolejne adresy  mailowe dla innych tematów, Czekamy na odpowiedzi oparte zarówno  na doświadczeniach, jak i na badaniach. Prosimy, aby teksty, jeśli to możliwe, zawierały także propozycje i marzenia/wyobrażenia o tym, jak ma wyglądać sytuacja za 15 lat.

W imieniu Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych
Małgorzata Lewandowska, Prezes
Alina Kozińska-Bałdyga, Wiceprezes