Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Opracujmy program „Polska Edukacja 2035”
środa, 08 maja 2019 08:04
11 kwietnia 2019 r. organizacje samorządowe na II Samorządowej Debacie Oświatowej podjęły decyzję o rozpoczęciu prac i przygotowaniu dokumentu „Polska Edukacja 2035”. Samorządowcy zaprosili do współpracy obywateli i organizacje pozarządowe. Celem naszej wspólnej pracy jest stworzenie MODELU POLSKIEJ EDUKACJI i wdrożenie go do 2035 roku. Wierzymy, że model ten będzie wynikiem szerokiego społecznego porozumienia dla edukacji.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie
 

 

Inicjatywa samorządów zbiegła się w czasie z powołaniem przez premiera Mateusza Morawieckiego „okrągłego stołu oświatowego”.

Federacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała i przyjęła oba zaproszenia – Korporacji Samorządowych i premiera – deklarując gotowość do prac nad porozumieniem dla edukacji ponad wszelkimi podziałami.

Mamy nadzieję, że połączenie wyników prac „okrągłego stołu” i modelu oświaty wypracowanego w ramach inicjatywy samorządowej – przy współudziale organizacji pozarządowych, środowisk nauczycielskich i wszystkich zainteresowanych obywateli - pozwoli wypracować model oświaty, który będzie mógł być wdrażany pomimo wszelkich podziałów politycznych i niezależnie od wyników tegorocznych i kolejnych wyborów. Najważniejszym bowiem problemem polskiej edukacji jest jej niestabilność i zależność od polityki partyjnej.

Zapraszamy do współpracy w przygotowaniu programu zmian w oświacie do 2035 wszystkich, którym leży na sercu przyszłość kolejnych pokoleń Polaków kształconych w naszych szkołach.

W ramach prac nad dokumentem „Polska Edukacja 2035” powstał Zespół Koordynujący, w skład którego weszli przedstawiciele: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, ruchu JaNauczyciel, Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadr Kierowniczych Oświaty oraz Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Prace prowadzone będą w 6 tematach:

 1. Uczeń - rodzic - nauczyciel - szkoła - społeczność lokalna
 2. Jakość i standardy oświatowe
 3. Kształcenie zawodowe
 4. Finansowanie oświaty
 5. Organizacja systemu oświaty
 6. Pracownicy oświaty

Federacja Inicjatyw Oświatowych wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP podjęła się koordynowania piątego tematu: „organizacja systemu oświaty”.

Do pracy nad określeniem organizacji systemu oświaty w Polsce w perspektywie do roku 2035 zapraszamy wszystkich:

 • Obywateli (przedstawicieli: rodziców i Rad Rodziców, organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, oświaty niepublicznej, samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad gmin, absolwentów szkół).
 • Pracowników oświaty i wychowania (związków  zawodowych, organizacji  branżowych, stowarzyszeń  nauczycielskich).
 • Samorządy terytorialne (reprezentantów sołectw, gmin, powiatów i województw).
 • Administrację rządową (przedstawicieli ministerstw, wojewodów, kuratorów oświaty, jednostek badawczych i wspierających).
 • Przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk i ośrodków akademickich, stowarzyszeń naukowych i eksperckich, samorządów studenckich i kół naukowych.
 • Przedstawicieli Komisji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, Muzułmańskiego Związku Religijnego RP i innych wyznań i religii.
 • Przedstawicieli pracodawców prowadzących szkoły zawodowe.
 • Przedstawicieli firm biznesowych wspierających rozwój edukacji lokalnie i na poziomie centralnym.
 • Przedstawicieli mediów lokalnych, regionalnych i centralnych.
 • Przedstawicieli Ambasad  oraz organizacji europejskich i światowych zainteresowanych realizacją 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.
 • Wszystkich innych zainteresowanych, którzy chcą poświecić swój czas, aby stworzyć model oświaty w Polsce do roku 2035 i zacząć go realizować.

Dokument „Polska Edukacja 2035” będzie opracowaniem zawierającym:

 • Krótką analizę  aktualnego stanu w danym obszarze zagadnień,
 • Wizję  przyszłego modelu edukacji w perspektywie wieloletniej,
 • Propozycje rozwiązań prowadzących do osiągnięcia modelu (kto?, co?, jak?, za co?)

W ramach tematu „organizacja systemu oświaty” zapraszamy do współpracy poprzez przygotowywanie krótkich, jednostronicowych tekstów. Teksty winny zawierać informacje o Autorze, kontakt (w tym numer telefonu) i treść uwag, przemyśleń, doświadczeń oraz wizji i marzeń w perspektywie 15 lat. Ma to być krótkie opracowanie, może być w punktach,. Do jednostronicowych tekstów można dołączać szersze opracowania, rozbudowujące te krótkie teksty, co ułatwi pracę redaktorom scalającym napływające wypowiedzi. 

Na obecnym etapie prac prosimy o przesyłanie tekstów dotyczących 3 obszarów:

 1. Własne doświadczeń dotyczące historii, pracy, uczęszczania, ratowania, tworzenia, wspierania, działania, specyfiki szkoły na wsi. Adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Odpowiedzi na pytanie o podział kompetencji: Ile rządu, a ile samorządu?
  Kto o czym ma decydować w oświacie? O czym mają decydować rodzice (a może także o czym ma decydować społeczność lokalna, sołectwo?),o czym mają decydować nauczyciele, o czym ma decydować dyrektor szkoły, o czym ma decydować władza gminy, o czym ma decydować kurator, o czym ma decydować ministerstwo. Adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Rozwiązania międzynarodowe do implementacji w polskim systemie oświaty.
  Prosimy o doświadczenia osób, które poznały szkoły w innych krajach w czasie dłuższych pobytów, jak i krótszych wizyt, w tym realizowanych w ramach współpracy finansowanej ze środków UE. Prosimy o przekazanie także innych informacji dotyczących szczegółowych rozwiązań, np. związanych z programami, zarządzaniem czy finansowaniem oświaty. Adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Inne uwagi dotyczące tematu „organizacja systemu oświaty”, które nie mieszczą się w wymienionych wyżej punktach,lub dotyczące innych tematów prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W miarę pojawiających się potrzeb uruchamiać będziemy kolejne adresy  mailowe dla innych tematów, Czekamy na odpowiedzi oparte zarówno  na doświadczeniach, jak i na badaniach. Prosimy, aby teksty, jeśli to możliwe, zawierały także propozycje i marzenia/wyobrażenia o tym, jak ma wyglądać sytuacja za 15 lat.

W imieniu Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych
Małgorzata Lewandowska, Prezes
Alina Kozińska-Bałdyga, Wiceprezes