Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Podwyżki płac tylko wraz ze zmianą systemu
czwartek, 24 stycznia 2019 11:45
Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli bez zmiany systemu organizacji oświaty będą marnowaniem publicznych pieniędzy. Będzie to konserwowało obecny zły system finansowania i zahamuje wprowadzanie niezbędnych zmian – stwierdza Federacja Inicjatyw Oświatowych w swym liście otwartym.
Nauczyciel i uczniowe w wiejskiej szkole w Gorzanowie
 

Dokładanie środków finansowych na nauczycielskie wynagrodzenia bez zmiany systemu organizacji pracy placówek edukacyjnych będzie marnowaniem publicznych pieniędzy. Wzrost wynagrodzeń w obecnej chwili zahamuje wprowadzanie potrzebnych zmian i przyczyni się do zakonserwowania istniejącego systemu finansowania, a nie do pracy nad nowym.

Domagamy się dobrego wynagradzania nauczycieli, ale i dobrej organizacji oświaty umożliwiającej funkcjonowanie małych wiejskich szkół i przedszkoli w mniejszych wsiach. Domagamy się utworzenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych, obiecanego w strategii Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako dodatkowego źródła wsparcia finansowego dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia wiejskie.

Obecnie istniejący system finansowania oświaty wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przed dwudziestu laty w ramach reformy Ministra Handkego jest odpowiedzialny za likwidację 5 tysięcy małych wiejskich szkół i słabe upowszechnienie edukacji przedszkolnej na wsi. Jego konsekwencją są mniejsze szanse edukacyjne dzieci wiejskich i słabszy rozwój obszarów wiejskich.

Federacja Inicjatyw Oświatowych występuje z apelem o natychmiastowe rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji i finansowania oświaty. Prace należy rozpocząć od  wyeliminowania absurdów obecnego systemu finansowania oświaty i poddania publicznej debacie istniejących propozycji rozwiązań wyjścia z impasu.

Przygotowanie nowego systemu organizacji i finansowania oświaty winno odbyć się w dialogu publicznym ze wszystkimi zainteresowanymi, zwłaszcza organami prowadzącymi szkoły i przedszkola: samorządami i organizacjami pozarządowymi, a nie tylko ze związkami zawodowymi. Szczególnie zadbać należy o aktywny udział przedstawicieli rodziców.

Proponując jak najszybsze  rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji  i finansowania oświaty, jednocześnie deklarujemy gotowość prowadzenia szerokich konsultacji publicznych.

Podkreślamy jeszcze raz - nauczyciele powinni być dobrze wynagradzani, ale wzrost ich wynagrodzeń powinien być związany ze zmianą organizacji systemu oświaty.

W imieniu Federacji Inicjatyw Oświatowych

Małgorzata Lewandowska, Prezes Zarządu
Alina Kozińska - Bałdyga, Wiceprezes Zarządu

 

Ikonka pobierzStanowisko FIO ws. podwyżek płac nauczycieli (PDF 277 KB)