Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Podwyżki płac tylko wraz ze zmianą systemu
czwartek, 24 stycznia 2019 11:45
Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli bez zmiany systemu organizacji oświaty będą marnowaniem publicznych pieniędzy. Będzie to konserwowało obecny zły system finansowania i zahamuje wprowadzanie niezbędnych zmian – stwierdza Federacja Inicjatyw Oświatowych w swym liście otwartym.
Nauczyciel i uczniowe w wiejskiej szkole w Gorzanowie
 

Dokładanie środków finansowych na nauczycielskie wynagrodzenia bez zmiany systemu organizacji pracy placówek edukacyjnych będzie marnowaniem publicznych pieniędzy. Wzrost wynagrodzeń w obecnej chwili zahamuje wprowadzanie potrzebnych zmian i przyczyni się do zakonserwowania istniejącego systemu finansowania, a nie do pracy nad nowym.

Domagamy się dobrego wynagradzania nauczycieli, ale i dobrej organizacji oświaty umożliwiającej funkcjonowanie małych wiejskich szkół i przedszkoli w mniejszych wsiach. Domagamy się utworzenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych, obiecanego w strategii Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako dodatkowego źródła wsparcia finansowego dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia wiejskie.

Obecnie istniejący system finansowania oświaty wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przed dwudziestu laty w ramach reformy Ministra Handkego jest odpowiedzialny za likwidację 5 tysięcy małych wiejskich szkół i słabe upowszechnienie edukacji przedszkolnej na wsi. Jego konsekwencją są mniejsze szanse edukacyjne dzieci wiejskich i słabszy rozwój obszarów wiejskich.

Federacja Inicjatyw Oświatowych występuje z apelem o natychmiastowe rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji i finansowania oświaty. Prace należy rozpocząć od  wyeliminowania absurdów obecnego systemu finansowania oświaty i poddania publicznej debacie istniejących propozycji rozwiązań wyjścia z impasu.

Przygotowanie nowego systemu organizacji i finansowania oświaty winno odbyć się w dialogu publicznym ze wszystkimi zainteresowanymi, zwłaszcza organami prowadzącymi szkoły i przedszkola: samorządami i organizacjami pozarządowymi, a nie tylko ze związkami zawodowymi. Szczególnie zadbać należy o aktywny udział przedstawicieli rodziców.

Proponując jak najszybsze  rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji  i finansowania oświaty, jednocześnie deklarujemy gotowość prowadzenia szerokich konsultacji publicznych.

Podkreślamy jeszcze raz - nauczyciele powinni być dobrze wynagradzani, ale wzrost ich wynagrodzeń powinien być związany ze zmianą organizacji systemu oświaty.

W imieniu Federacji Inicjatyw Oświatowych

Małgorzata Lewandowska, Prezes Zarządu
Alina Kozińska - Bałdyga, Wiceprezes Zarządu

 

Ikonka pobierzStanowisko FIO ws. podwyżek płac nauczycieli (PDF 277 KB)