Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie na Walne Zebranie członków FIO
sobota, 24 listopada 2018 11:02
Zarząd Federacji Inicjatyw Oświatowych zaprasza wszystkich członków FIO do wzięcia udziału w kontynuacji Walnego Zebrania, rozpoczętego w dniu 30 czerwca 2018 r. Zebranie odbędzie się 1 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie FIO.
Logo FIO
 

Przypominamy adres: Warszawa, ul. Śniadeckich 23 lok. 9 (IV piętro, działa winda).

Drugi termin wyznaczono na ten sam dzień, na godz. 11.30.

Zarząd przewiduje następujący porządek Walnego Zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum
  2. Odczytanie porządku obrad Zebrania
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (głosowanie jawne)
  4. Przypomnienie przebiegu Walnego Zebrania w dniu 30 czerwca 2018 r.
  5. Informacja o działaniach FIO w ostatnim okresie i planie pracy na 2019 rok
  6. Przedstawienie propozycji zmian statutowych i dyskusja nad nimi
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie
  8. Podjęcie innych uchwał
  9. Sprawy bieżące – informacja nt. działań w sprawie art. 10 A
  10. Zakończenie Walnego Zebrania

Przewidywany czas zakończenia Walnego Zebrania to ok. godz. 15  – 16.

Prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku niemożności przybycia prosimy o wcześniejszy kontakt. Przewidujemy możliwość uczestniczenia zdalnego za pośrednictwem platformy Skype.

Poniżej zamieszczamy do pobrania propozycje zmian w statucie FIO. Propozycje uchwał Walnego Zebrania zostaną przesłane członkom FIO przed jego terminem.

Ikonka pobierzPropozycje zmian w statucie FIO na Walne Zebranie 1 grudnia 2018 r. (DOCX 11,7 KB)