Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie na Walne Zebranie członków FIO
sobota, 24 listopada 2018 11:02
Zarząd Federacji Inicjatyw Oświatowych zaprasza wszystkich członków FIO do wzięcia udziału w kontynuacji Walnego Zebrania, rozpoczętego w dniu 30 czerwca 2018 r. Zebranie odbędzie się 1 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie FIO.
Logo FIO
 

Przypominamy adres: Warszawa, ul. Śniadeckich 23 lok. 9 (IV piętro, działa winda).

Drugi termin wyznaczono na ten sam dzień, na godz. 11.30.

Zarząd przewiduje następujący porządek Walnego Zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum
  2. Odczytanie porządku obrad Zebrania
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (głosowanie jawne)
  4. Przypomnienie przebiegu Walnego Zebrania w dniu 30 czerwca 2018 r.
  5. Informacja o działaniach FIO w ostatnim okresie i planie pracy na 2019 rok
  6. Przedstawienie propozycji zmian statutowych i dyskusja nad nimi
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie
  8. Podjęcie innych uchwał
  9. Sprawy bieżące – informacja nt. działań w sprawie art. 10 A
  10. Zakończenie Walnego Zebrania

Przewidywany czas zakończenia Walnego Zebrania to ok. godz. 15  – 16.

Prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku niemożności przybycia prosimy o wcześniejszy kontakt. Przewidujemy możliwość uczestniczenia zdalnego za pośrednictwem platformy Skype.

Poniżej zamieszczamy do pobrania propozycje zmian w statucie FIO. Propozycje uchwał Walnego Zebrania zostaną przesłane członkom FIO przed jego terminem.

Ikonka pobierzPropozycje zmian w statucie FIO na Walne Zebranie 1 grudnia 2018 r. (DOCX 11,7 KB)