Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Utworzyć Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych!
wtorek, 23 października 2018 19:40
FIO wystąpiła do sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z petycją o powołanie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych. Odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w ustawie budżetowej na przyszły rok, wraz z przeznaczeniem odpowiednich kwot na jego utworzenie i funkcjonowanie.
Ilustracja: Sejm RP
 

Jak podkreślamy w naszym wystąpieniu, propozycja utworzenia takiego funduszu pojawiła się po raz pierwszy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. Później zaś została wpisana do Strategii Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych ma być wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne oddolnych inicjatyw edukacyjnych rodziców, nauczycieli i środowisk lokalnych, tworzących organizacje pozarządowe mające na celu prowadzenia szkół i przedszkoli niepobierających czesnego, utrzymujących się tylko z dotacji samorządowych.

Wskazujemy, że podobne inicjatywy powstają od wielu lat i dotąd nie doczekały się żadnego systemowego wsparcia państwa. Jednak pomimo wielu trudności nadal funkcjonują, uzupełniając sieć oświatowych placówek samorządowych.

Najlepszym dowodem na potrzebę utworzenia takiego funduszu jest historia przedszkola i szkoły z edukacją włączającą prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Gminie Mrozy. Placówka przez rok nie dostawała dotacji, nauczyciele pracowali bez wynagrodzeń, środki na zakup opału przekazały organizacje pozarządowe. Burmistrz pomimo informacji z MEN o łamaniu prawa i mediacji FIO nie zmienił swojej decyzji i doprowadził do jej likwidacji. Szkoła została zamknięta, dzieci, zwłaszcza niepełnosprawne, zostały skrzywdzone, budynek niszczeje. Obecnie Stowarzyszenie wygrywa kolejne sprawy sądowe – to jednak nie naprawi krzywd i nie przywróci szkoły do istnienia.

Wiele innych małych placówek staje dziś również na krawędzi niebytu. Muszą sprostać nowym – bardziej kosztownym - wymogom w kwestii zatrudniania nauczycieli, muszą szukać dodatkowych środków na wyposażanie pracowni dla klas 7 i 8. Przede wszystkim jednak muszą się mierzyć z niespójną polityką państwa, która jest też wskazówką dla polityki oświatowej samorządów.

W naszej petycji wskazujemy, że  utworzenie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych będzie jednoznacznym dowodem, że obywatelskie inicjatywy rodziców i nauczycieli są faktycznie wspierane przez państwo.