Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Utworzyć Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych!
wtorek, 23 października 2018 19:40
FIO wystąpiła do sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z petycją o powołanie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych. Odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w ustawie budżetowej na przyszły rok, wraz z przeznaczeniem odpowiednich kwot na jego utworzenie i funkcjonowanie.
Ilustracja: Sejm RP
 

Jak podkreślamy w naszym wystąpieniu, propozycja utworzenia takiego funduszu pojawiła się po raz pierwszy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. Później zaś została wpisana do Strategii Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych ma być wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne oddolnych inicjatyw edukacyjnych rodziców, nauczycieli i środowisk lokalnych, tworzących organizacje pozarządowe mające na celu prowadzenia szkół i przedszkoli niepobierających czesnego, utrzymujących się tylko z dotacji samorządowych.

Wskazujemy, że podobne inicjatywy powstają od wielu lat i dotąd nie doczekały się żadnego systemowego wsparcia państwa. Jednak pomimo wielu trudności nadal funkcjonują, uzupełniając sieć oświatowych placówek samorządowych.

Najlepszym dowodem na potrzebę utworzenia takiego funduszu jest historia przedszkola i szkoły z edukacją włączającą prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Gminie Mrozy. Placówka przez rok nie dostawała dotacji, nauczyciele pracowali bez wynagrodzeń, środki na zakup opału przekazały organizacje pozarządowe. Burmistrz pomimo informacji z MEN o łamaniu prawa i mediacji FIO nie zmienił swojej decyzji i doprowadził do jej likwidacji. Szkoła została zamknięta, dzieci, zwłaszcza niepełnosprawne, zostały skrzywdzone, budynek niszczeje. Obecnie Stowarzyszenie wygrywa kolejne sprawy sądowe – to jednak nie naprawi krzywd i nie przywróci szkoły do istnienia.

Wiele innych małych placówek staje dziś również na krawędzi niebytu. Muszą sprostać nowym – bardziej kosztownym - wymogom w kwestii zatrudniania nauczycieli, muszą szukać dodatkowych środków na wyposażanie pracowni dla klas 7 i 8. Przede wszystkim jednak muszą się mierzyć z niespójną polityką państwa, która jest też wskazówką dla polityki oświatowej samorządów.

W naszej petycji wskazujemy, że  utworzenie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych będzie jednoznacznym dowodem, że obywatelskie inicjatywy rodziców i nauczycieli są faktycznie wspierane przez państwo.