Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nasza petycja ws. polityki oświatowej państwa
poniedziałek, 13 sierpnia 2018 11:04
FIO skierowała do Minister Edukacji Narodowej petycję, wzywającą do uwzględnienia specyfiki obszarów wiejskich w określanych przez resort kierunkach polityki oświatowej państwa na nadchodzący rok szkolny. Podkreślamy, że zarówno organizacja systemu oświaty, jak i praca szkoły i używane metody nauczania muszą uwzględniać specyfikę wynikającą z miejsca zamieszkania uczniów.
Ilustracja: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 

Minister Edukacji Narodowej 5 lipca 2018 r. ogłosiła dokument, określający kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 (do pobrania poniżej). Federacja Inicjatyw Oświatowych domaga się dodania do niego punktu dotyczącego uwzględniania w polityce oświatowej specyfiki obszarów wiejskich.

Wskazujemy, iż sam fakt życia poza obszarami zurbanizowanymi powoduje, że dzieci zamieszkujące na polskiej wsi mają znacznie mniejsze szanse edukacyjne niż dzieci żyjące i uczące się w miastach. Przywołujemy doświadczenia m. in. Finlandii, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii pokazujące, że możliwe jest stworzenie systemu edukacji wyrównującego te nierówności. W tym celu niezbędna jest inna organizacja systemu oświaty, w tym pracy szkoły i metod nauczania, uwzględniająca specyfikę miejsca zamieszkania. Te elementy powinny być określone w kierunkach polityki oświatowej państwa.

Przypominamy, że brak uwzględnienia specyfiki obszarów wiejskich i innych niż w mieście potrzeb mieszkańców wsi był w przeszłości wielokrotnie przyczyną różnych błędów w polityce oświatowej państwa. Najpoważniejszymi z nich były wymuszona na samorządach likwidacja ok. 5 tysięcy szkół wiejskich i niedostateczne wspieranie edukacji przedszkolnej.

Także przygotowywane obecnie przez MEN zmiany zagrażają istnieniu małych wiejskich szkół, zarówno prowadzonych przez gminy, jak i uratowanych przez mieszkańców wsi i prowadzonym przez inne organy, np. stowarzyszenia rozwoju wsi. Zmiany te są negatywnie oceniane także przez samorządy.

Podkreślamy też, że uwzględnienie w polityce oświatowej państwa specyfiki obszarów wiejskich będzie służyło realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie zwanej „Planem Morawieckiego”.

Niezmiennie od 18 lat deklarujemy gotowość Federacji Inicjatyw Oświatowych i innych współpracujących organizacji pozarządowych do współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w przygotowaniu rozwiązań, które uwzględniałyby specyficzne potrzeby mieszkańców wsi.

 

Ikonka pobierzPetycja FIO ws. polityki oświatowej państwa (PDF 119 KB)

Ikonka pobierzDokument MEN określający kierunki polityki oświatowej państwa (PDF 990 KB)