Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nasza petycja ws. polityki oświatowej państwa
poniedziałek, 13 sierpnia 2018 11:04
FIO skierowała do Minister Edukacji Narodowej petycję, wzywającą do uwzględnienia specyfiki obszarów wiejskich w określanych przez resort kierunkach polityki oświatowej państwa na nadchodzący rok szkolny. Podkreślamy, że zarówno organizacja systemu oświaty, jak i praca szkoły i używane metody nauczania muszą uwzględniać specyfikę wynikającą z miejsca zamieszkania uczniów.
Ilustracja: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 

Minister Edukacji Narodowej 5 lipca 2018 r. ogłosiła dokument, określający kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 (do pobrania poniżej). Federacja Inicjatyw Oświatowych domaga się dodania do niego punktu dotyczącego uwzględniania w polityce oświatowej specyfiki obszarów wiejskich.

Wskazujemy, iż sam fakt życia poza obszarami zurbanizowanymi powoduje, że dzieci zamieszkujące na polskiej wsi mają znacznie mniejsze szanse edukacyjne niż dzieci żyjące i uczące się w miastach. Przywołujemy doświadczenia m. in. Finlandii, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii pokazujące, że możliwe jest stworzenie systemu edukacji wyrównującego te nierówności. W tym celu niezbędna jest inna organizacja systemu oświaty, w tym pracy szkoły i metod nauczania, uwzględniająca specyfikę miejsca zamieszkania. Te elementy powinny być określone w kierunkach polityki oświatowej państwa.

Przypominamy, że brak uwzględnienia specyfiki obszarów wiejskich i innych niż w mieście potrzeb mieszkańców wsi był w przeszłości wielokrotnie przyczyną różnych błędów w polityce oświatowej państwa. Najpoważniejszymi z nich były wymuszona na samorządach likwidacja ok. 5 tysięcy szkół wiejskich i niedostateczne wspieranie edukacji przedszkolnej.

Także przygotowywane obecnie przez MEN zmiany zagrażają istnieniu małych wiejskich szkół, zarówno prowadzonych przez gminy, jak i uratowanych przez mieszkańców wsi i prowadzonym przez inne organy, np. stowarzyszenia rozwoju wsi. Zmiany te są negatywnie oceniane także przez samorządy.

Podkreślamy też, że uwzględnienie w polityce oświatowej państwa specyfiki obszarów wiejskich będzie służyło realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie zwanej „Planem Morawieckiego”.

Niezmiennie od 18 lat deklarujemy gotowość Federacji Inicjatyw Oświatowych i innych współpracujących organizacji pozarządowych do współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w przygotowaniu rozwiązań, które uwzględniałyby specyficzne potrzeby mieszkańców wsi.

 

Ikonka pobierzPetycja FIO ws. polityki oświatowej państwa (PDF 119 KB)

Ikonka pobierzDokument MEN określający kierunki polityki oświatowej państwa (PDF 990 KB)