Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Szukamy autora programu szkolenia prawnego
czwartek, 19 lipca 2018 13:13
FIO poszukuje wykonawcy, który opracuje program, scenariusze zajęć i materiały dla 24-godzinnego szkolenia w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Zakres tematyczny obejmuje podniesienie wiedzy uczestników, dotyczącej działania NGO i partnerów społecznych oraz ich umiejętności analizy sprawozdań finansowych.
Ilustracja: Jedno ze szkoleń projektu
 

Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego od października 2017 r. do lutego 2019 r. prowadzą projekt o nazwie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Jego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa. Jednym z elementów projektu są szkolenia, których szczegółowy program stanowi przedmiot niniejszego ogłoszenia.

Po odbytym szkoleniu uczestnicy powinni wiedzieć:

  • jakie akty prawne regulują działanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych,
  • jakie są podstawy prawne dialogu społecznego,
  • jaka jest rola i kompetencje związków zawodowych i organizacji pożytku publicznego,
  • jakie są obszary współpracy związków zawodowych z pracodawcą,
  • jak zakłada się przedsiębiorstwo ekonomii społecznej i jakie są zasady zarządzania nim.

Każdy uczestnik szkolenia powinien też umieć  założyć organizację pozarządową i związek zawodowy, włączyć się/kontrolować jakość dialogu społecznego, poszerzyć obszary współpracy z pracodawcą, założyć PES, analizować sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski.

24-godzinne szkolenie ma być prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem co najmniej ćwiczeń, mini-wykładów, burzy mózgów i pracy w grupach. Elementem zlecenia jest też opracowanie materiałów szkoleniowych dla prowadzących i uczestników w formie podręcznika.
Szczegółowe wymagania wobec zleceniobiorców do pobrania poniżej.

Oferty przyjmowane są w formie elektronicznej do 31 lipca 2018 r. do godz. 23:59.  Informacji w sprawie zlecenia udziela Małgorzata Lewandowska, tel. 661 678 848, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Do 31 lipca z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa o dzieło. Ostateczny termin wykonania dzieła to 31 sierpnia 2018 r. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w  tworzony program i materiały szkoleniowe, a dzieło zostanie przyjęte po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag zleceniodawcy.

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00.

 

Ikonka pobierzOgłoszenie: opracowanie programu (DOCX 302 KB)

 

ikonka linkWięcej o projekcie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”