Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Szukamy autora programu szkolenia prawnego
czwartek, 19 lipca 2018 13:13
FIO poszukuje wykonawcy, który opracuje program, scenariusze zajęć i materiały dla 24-godzinnego szkolenia w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Zakres tematyczny obejmuje podniesienie wiedzy uczestników, dotyczącej działania NGO i partnerów społecznych oraz ich umiejętności analizy sprawozdań finansowych.
Ilustracja: Jedno ze szkoleń projektu
 

Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego od października 2017 r. do lutego 2019 r. prowadzą projekt o nazwie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Jego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa. Jednym z elementów projektu są szkolenia, których szczegółowy program stanowi przedmiot niniejszego ogłoszenia.

Po odbytym szkoleniu uczestnicy powinni wiedzieć:

  • jakie akty prawne regulują działanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych,
  • jakie są podstawy prawne dialogu społecznego,
  • jaka jest rola i kompetencje związków zawodowych i organizacji pożytku publicznego,
  • jakie są obszary współpracy związków zawodowych z pracodawcą,
  • jak zakłada się przedsiębiorstwo ekonomii społecznej i jakie są zasady zarządzania nim.

Każdy uczestnik szkolenia powinien też umieć  założyć organizację pozarządową i związek zawodowy, włączyć się/kontrolować jakość dialogu społecznego, poszerzyć obszary współpracy z pracodawcą, założyć PES, analizować sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski.

24-godzinne szkolenie ma być prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem co najmniej ćwiczeń, mini-wykładów, burzy mózgów i pracy w grupach. Elementem zlecenia jest też opracowanie materiałów szkoleniowych dla prowadzących i uczestników w formie podręcznika.
Szczegółowe wymagania wobec zleceniobiorców do pobrania poniżej.

Oferty przyjmowane są w formie elektronicznej do 31 lipca 2018 r. do godz. 23:59.  Informacji w sprawie zlecenia udziela Małgorzata Lewandowska, tel. 661 678 848, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Do 31 lipca z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa o dzieło. Ostateczny termin wykonania dzieła to 31 sierpnia 2018 r. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w  tworzony program i materiały szkoleniowe, a dzieło zostanie przyjęte po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag zleceniodawcy.

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00.

 

Ikonka pobierzOgłoszenie: opracowanie programu (DOCX 302 KB)

 

ikonka linkWięcej o projekcie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”