Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Półmetek programu „Suweren konsultuje...”
czwartek, 19 lipca 2018 12:50
Realizacja projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest już niemal na półmetku. Odbywają się szkolenia II Modułu, w których do tej pory wzięło udział 165 osób (spośród 415 uczestników projektu). Na początku sierpnia odbędzie się kolejne szkolenie w Warszawie, harmonogram dalszych spotkań przedstawiamy poniżej.
Ilustracja: Jedno ze szkoleń projektu
 

Treści II modułu obejmują proces planowania i organizowania konsultacji społecznych, w tym siedem zasad konsultacji społecznych i kanon lokalnych konsultacji społecznych. Uczestnicy korzystając z przygotowanych materiałów szkoleniowych zdobędą wiedzę na temat:

 • kluczowych kompetencji animatora konsultacji, roli lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
 • zasad, narzędzi i metod prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie), jakie instytucje są do nich zobowiązane, jak pozyskiwać i angażować interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
 • planowania czasu i terminów prowadzenia konsultacji (prawo a praktyka);
 • prowadzenia konsultacji publicznych w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje);
 • stron, zasad i form dialogu społecznego; współdziałania pracodawcy (organu prowadzącego) ze związkami zawodowymi, roli i kompetencji związków zawodowych oraz organizacji pożytku publicznego; zapisów w ustawach branżowych – o systemie oświaty, Prawo oświatowe i  przepisy je wprowadzające, Karta nauczyciela, Kodeks pracy, ustawa o samorządach.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów wykorzystujących metody aktywnego uczestnictwa.

Oto planowany harmonogram szkoleń na najbliższe tygodnie:

 • Warszawa 2 - 4 sierpnia (czwartek - sobota)
 • Kielce 27 - 29 sierpnia (poniedziałek – środa)
 • Toruń 09 – 11 sierpnia (niedziela - wtorek)
 • Gdańsk 13 -15 sierpnia (czwartek - sobota)
 • Poznań 13 – 15 sierpnia (czwartek – sobota)
 • Lublin 16 – 18 sierpnia (niedziela – wtorek)
 • Zielona Góra 20 – 22 sierpnia (czwartek – sobota)
 • Warszawa 23 – 25 sierpnia (niedziela – wtorek)
 • Opole 31 sierpnia – 02 września (piątek - niedziela)

 

ikonka linkWięcej o projekcie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”