Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Półmetek programu „Suweren konsultuje...”
czwartek, 19 lipca 2018 12:50
Realizacja projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest już niemal na półmetku. Odbywają się szkolenia II Modułu, w których do tej pory wzięło udział 165 osób (spośród 415 uczestników projektu). Na początku sierpnia odbędzie się kolejne szkolenie w Warszawie, harmonogram dalszych spotkań przedstawiamy poniżej.
Ilustracja: Jedno ze szkoleń projektu
 

Treści II modułu obejmują proces planowania i organizowania konsultacji społecznych, w tym siedem zasad konsultacji społecznych i kanon lokalnych konsultacji społecznych. Uczestnicy korzystając z przygotowanych materiałów szkoleniowych zdobędą wiedzę na temat:

 • kluczowych kompetencji animatora konsultacji, roli lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
 • zasad, narzędzi i metod prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie), jakie instytucje są do nich zobowiązane, jak pozyskiwać i angażować interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
 • planowania czasu i terminów prowadzenia konsultacji (prawo a praktyka);
 • prowadzenia konsultacji publicznych w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje);
 • stron, zasad i form dialogu społecznego; współdziałania pracodawcy (organu prowadzącego) ze związkami zawodowymi, roli i kompetencji związków zawodowych oraz organizacji pożytku publicznego; zapisów w ustawach branżowych – o systemie oświaty, Prawo oświatowe i  przepisy je wprowadzające, Karta nauczyciela, Kodeks pracy, ustawa o samorządach.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów wykorzystujących metody aktywnego uczestnictwa.

Oto planowany harmonogram szkoleń na najbliższe tygodnie:

 • Warszawa 2 - 4 sierpnia (czwartek - sobota)
 • Kielce 27 - 29 sierpnia (poniedziałek – środa)
 • Toruń 09 – 11 sierpnia (niedziela - wtorek)
 • Gdańsk 13 -15 sierpnia (czwartek - sobota)
 • Poznań 13 – 15 sierpnia (czwartek – sobota)
 • Lublin 16 – 18 sierpnia (niedziela – wtorek)
 • Zielona Góra 20 – 22 sierpnia (czwartek – sobota)
 • Warszawa 23 – 25 sierpnia (niedziela – wtorek)
 • Opole 31 sierpnia – 02 września (piątek - niedziela)

 

ikonka linkWięcej o projekcie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”