Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowy projekt szkoleniowy dla organizacji wiejskich
czwartek, 12 kwietnia 2018 09:13
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje pozarządowe terenów wiejskich i małych miast do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na uczestnictwo w procesie legislacyjnym, a także dotyczące efektywnych konsultacji z członkami organizacji w celu wypracowania wspólnych stanowisk.
Logo projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”
 

Z badania przeprowadzonego przez FAOW w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie wynika, że większość organizacji wiejskich dotychczas nie uczestniczyła w stanowieniu prawa. Spośród tych, które uczestniczyły, ponad połowa brała udział w stanowieniu prawa na poziomie lokalnym lub regionalnym. Mniej niż jedna trzecia organizacji wiejskich ma doświadczenie w stanowieniu prawa na poziomie krajowym.

W ramach projektu odbędą się szkolenia i warsztaty prezentujące najważniejsze akty prawne mające wpływ na życie mieszkańców, a uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności poszukiwania informacji i komunikowania się z członkami organizacji i innymi zanteresowanymi, by skutecznie uczestniczyć w stanowieniu prawa. Zajęcia będą miały formę stacjonarną (sesje odbędą się w każdym z województw) oraz on-line.

Celem projektu jest także zwiększenie zainteresowania organizacji wiejskich udziałem w procesie stanowienia prawa oraz zbudowanie bazy do dalszego podnoszenia kompetencji organizacji wiejskich w procesie stanowienia prawa. Zakres tematyczny obejmuje dziedziny prawa szczególnie istotne dla organizacji wiejskich, a także tematy ogólne (w tym prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa).

Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy w linku poniżej.

Przedsięwzięcie jest adresowane do organizacji pozarządowych działających na wsi i w małych miastach, których liczbę w Polsce szacuje się na od 31 do 43 tysięcy. Organizacje te różnią się znacząco od organizacji działających w miastach zarówno pod względem skali działania jak i obszarów tematycznych. Duża liczba organizacji wiejskich jest bardzo mała, ma budżet mniejszy niż 10.000 zł rocznie i nie zatrudnia pracowników, a działalnością zajmują się głównie woluntariusze. Większość przychodów tych organizacji pochodzi od administracji samorządowej. Najwięcej organizacji wiejskich deklaruje, że głównym przedmiotem ich działalności jest rozwój regionalny i lokalny, na kolejnych miejscach znajdują się pomoc społeczna, kultura i sztuka, a następnie oświata, edukacja i wychowanie.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) i Fundacji Fundusz Współpracy (FFW), a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Budżet projektu, finansowanego w 100% ze środków EFS, wynosi PLN 960.525 zł.

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

ikonka linkWięcej o projekcie„Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” - strona zewnętrzna