Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowy projekt szkoleniowy dla organizacji wiejskich
czwartek, 12 kwietnia 2018 09:13
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje pozarządowe terenów wiejskich i małych miast do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na uczestnictwo w procesie legislacyjnym, a także dotyczące efektywnych konsultacji z członkami organizacji w celu wypracowania wspólnych stanowisk.
Logo projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”
 

Z badania przeprowadzonego przez FAOW w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie wynika, że większość organizacji wiejskich dotychczas nie uczestniczyła w stanowieniu prawa. Spośród tych, które uczestniczyły, ponad połowa brała udział w stanowieniu prawa na poziomie lokalnym lub regionalnym. Mniej niż jedna trzecia organizacji wiejskich ma doświadczenie w stanowieniu prawa na poziomie krajowym.

W ramach projektu odbędą się szkolenia i warsztaty prezentujące najważniejsze akty prawne mające wpływ na życie mieszkańców, a uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności poszukiwania informacji i komunikowania się z członkami organizacji i innymi zanteresowanymi, by skutecznie uczestniczyć w stanowieniu prawa. Zajęcia będą miały formę stacjonarną (sesje odbędą się w każdym z województw) oraz on-line.

Celem projektu jest także zwiększenie zainteresowania organizacji wiejskich udziałem w procesie stanowienia prawa oraz zbudowanie bazy do dalszego podnoszenia kompetencji organizacji wiejskich w procesie stanowienia prawa. Zakres tematyczny obejmuje dziedziny prawa szczególnie istotne dla organizacji wiejskich, a także tematy ogólne (w tym prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa).

Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy w linku poniżej.

Przedsięwzięcie jest adresowane do organizacji pozarządowych działających na wsi i w małych miastach, których liczbę w Polsce szacuje się na od 31 do 43 tysięcy. Organizacje te różnią się znacząco od organizacji działających w miastach zarówno pod względem skali działania jak i obszarów tematycznych. Duża liczba organizacji wiejskich jest bardzo mała, ma budżet mniejszy niż 10.000 zł rocznie i nie zatrudnia pracowników, a działalnością zajmują się głównie woluntariusze. Większość przychodów tych organizacji pochodzi od administracji samorządowej. Najwięcej organizacji wiejskich deklaruje, że głównym przedmiotem ich działalności jest rozwój regionalny i lokalny, na kolejnych miejscach znajdują się pomoc społeczna, kultura i sztuka, a następnie oświata, edukacja i wychowanie.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) i Fundacji Fundusz Współpracy (FFW), a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Budżet projektu, finansowanego w 100% ze środków EFS, wynosi PLN 960.525 zł.

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

ikonka linkWięcej o projekcie„Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” - strona zewnętrzna