Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Unieważnienie postępowania ofertowego
środa, 11 października 2017 16:21
Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego w sprawie prowadzenia szkoleń prawnych w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”, ogłoszonego w dniu 26 września 2017 r.
Ilustracja: Szkolenie
 

W odpowiedzi na zypytanie wpłynęły dwie oferty, ale zapoznanie się z nimi ujawniło błąd w Formularzu oferty: swtierdzono niezgodność zapisów w Formularzu  z kryteriami oceny ofert zawartymi w Treści zapytania ofertowego. Błąd mógł być mylący dla potencjalnych oferentów, a całkowicie uniemożliwił dokonanie oceny złożonych ofert zgodnie z określonymi w Treści zapytania ofertowego kryteriami.

W związku z tym komisja prowadząca wybór ofert postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe i rozpocząć nowe postępowanie, zmierzające do wyłonienia prowadzących szkolenia prawne w ramach projektu.

Złożone oferty pozostaną nieocenione w dokumentacji, a oferenci zostaną poinformowani o decyzji Komisji w formie przewidzianej w ogłoszeniu.