Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Unieważnienie postępowania ofertowego
środa, 11 października 2017 16:21
Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego w sprawie prowadzenia szkoleń prawnych w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”, ogłoszonego w dniu 26 września 2017 r.
Ilustracja: Szkolenie
 

W odpowiedzi na zypytanie wpłynęły dwie oferty, ale zapoznanie się z nimi ujawniło błąd w Formularzu oferty: swtierdzono niezgodność zapisów w Formularzu  z kryteriami oceny ofert zawartymi w Treści zapytania ofertowego. Błąd mógł być mylący dla potencjalnych oferentów, a całkowicie uniemożliwił dokonanie oceny złożonych ofert zgodnie z określonymi w Treści zapytania ofertowego kryteriami.

W związku z tym komisja prowadząca wybór ofert postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe i rozpocząć nowe postępowanie, zmierzające do wyłonienia prowadzących szkolenia prawne w ramach projektu.

Złożone oferty pozostaną nieocenione w dokumentacji, a oferenci zostaną poinformowani o decyzji Komisji w formie przewidzianej w ogłoszeniu.