Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Uwaga! Przypominamy o pilnym obowiązku!
piątek, 27 stycznia 2017 14:28
Ważna informacja dla prowadzących małe szkoły: ustawa z 14 grudnia 2016 r. wymaga, aby do końca stycznia dopełnić ważnej formalności. Niedopełnienie tego obowiązku będzie powodować przekształcenie z mocy ustawy szkół prowadzonych przez inne niż JST podmioty w szkoły 8-klasowe!
Ilustracja: Mała szkoła w Dzierznie
 

Jak wynika z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), szkoły niepubliczne muszą złożyć wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. Podobny obowiązek dotyczy szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst: na podstawie art. 121 ust. 1 tej samej ustawy należy złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na założenie szkoły.

W obu wypadkach trzeba to zrobić do 31 stycznia 2017 r.

W przypadku braku kompletu potrzebnych do wniosku dokumentów można jednocześnie złożyć wniosek o przedłużenie terminu (do 14 lutego 2017).

Niedopełnienie tego obowiązku będzie mieć bardzo poważne konsekwencje: spowoduje przekształcenie z mocy ustawy szkół prowadzonych przez inne niż JST podmioty w szkoły 8-klasowe; ulegną one likwidacji z końcem roku szkolnego 2017/2018.