Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Uwaga! Przypominamy o pilnym obowiązku!
piątek, 27 stycznia 2017 14:28
Ważna informacja dla prowadzących małe szkoły: ustawa z 14 grudnia 2016 r. wymaga, aby do końca stycznia dopełnić ważnej formalności. Niedopełnienie tego obowiązku będzie powodować przekształcenie z mocy ustawy szkół prowadzonych przez inne niż JST podmioty w szkoły 8-klasowe!
Ilustracja: Mała szkoła w Dzierznie
 

Jak wynika z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), szkoły niepubliczne muszą złożyć wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. Podobny obowiązek dotyczy szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst: na podstawie art. 121 ust. 1 tej samej ustawy należy złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na założenie szkoły.

W obu wypadkach trzeba to zrobić do 31 stycznia 2017 r.

W przypadku braku kompletu potrzebnych do wniosku dokumentów można jednocześnie złożyć wniosek o przedłużenie terminu (do 14 lutego 2017).

Niedopełnienie tego obowiązku będzie mieć bardzo poważne konsekwencje: spowoduje przekształcenie z mocy ustawy szkół prowadzonych przez inne niż JST podmioty w szkoły 8-klasowe; ulegną one likwidacji z końcem roku szkolnego 2017/2018.