Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie na seminarium w Kancelarii Premiera
poniedziałek, 12 września 2016 09:48
Stowarzyszenia rozwoju wsi już wiele lat temu - przy okazji ratowania szkół wiejskich przed likwidacją - zostały zaproponowane przez FIO jako narzędzia do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną. Dziś SRW, wraz z prowadzonymi szkołami i przedszkolami, mają szansę stać się bardzo ważnymi, wręcz najważniejszymi instytucjami rozwoju "od dołu". Muszą się jednak tego nauczyć. Jedną z szans jest seminarium, organizowanym 21 września 2016 r. przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Polską Siecią LGD.
Ilustracja: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 

Seminarium nosi tytuł "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju". Jego celem jest rozpoczęcie dyskusji o kierunkach rozwoju mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce (RLKS) w kontekście Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

W rezolucji PE z 10 maja wskazano nie tylko na dużą rolę tego mechanizmu (jak i mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) dla rozwoju lokalnego, ale także na możliwość obowiązkowego zastosowania w nowym okresie programowania mechanizmu RLKS we wszystkich programach operacyjnych. W Polsce mechanizm RLKS jest zastosowany obecnie w formule bezpośredniej tylko w dwóch województwach na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybołówstwa oraz w 7 miastach tylko w jednym województwie. Rodzi to pytanie czy nie należy już w obecnym okresie programowania rozszerzyć zastosowanie mechanizmu RLKS, aby zarówno instytucje wdrażające, jak i przede wszystkim społeczności lokalne mogły przygotować się do rosnącej roli mechanizmu RLKS w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego.

Organizatorami seminarium są Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z Polską Siecią LGD – Federacją Regionalnych Sieci Lokalnych Grup Działania w Polsce oraz Partnerstwem Tematycznym nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora.

Seminarium odbędzie się 21 września 2016 r. godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, wejście A). Zgłoszenie udziału jest możliwe do 19 września na stronie www pod adresem rozwojlokalny.konfeo.com.

 

ikonka pobierzZaproszenie na seminarium "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność..." (PDF - 67 KB)