Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie na seminarium w Kancelarii Premiera
poniedziałek, 12 września 2016 09:48
Stowarzyszenia rozwoju wsi już wiele lat temu - przy okazji ratowania szkół wiejskich przed likwidacją - zostały zaproponowane przez FIO jako narzędzia do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną. Dziś SRW, wraz z prowadzonymi szkołami i przedszkolami, mają szansę stać się bardzo ważnymi, wręcz najważniejszymi instytucjami rozwoju "od dołu". Muszą się jednak tego nauczyć. Jedną z szans jest seminarium, organizowanym 21 września 2016 r. przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Polską Siecią LGD.
Ilustracja: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 

Seminarium nosi tytuł "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju". Jego celem jest rozpoczęcie dyskusji o kierunkach rozwoju mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce (RLKS) w kontekście Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

W rezolucji PE z 10 maja wskazano nie tylko na dużą rolę tego mechanizmu (jak i mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) dla rozwoju lokalnego, ale także na możliwość obowiązkowego zastosowania w nowym okresie programowania mechanizmu RLKS we wszystkich programach operacyjnych. W Polsce mechanizm RLKS jest zastosowany obecnie w formule bezpośredniej tylko w dwóch województwach na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybołówstwa oraz w 7 miastach tylko w jednym województwie. Rodzi to pytanie czy nie należy już w obecnym okresie programowania rozszerzyć zastosowanie mechanizmu RLKS, aby zarówno instytucje wdrażające, jak i przede wszystkim społeczności lokalne mogły przygotować się do rosnącej roli mechanizmu RLKS w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego.

Organizatorami seminarium są Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z Polską Siecią LGD – Federacją Regionalnych Sieci Lokalnych Grup Działania w Polsce oraz Partnerstwem Tematycznym nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora.

Seminarium odbędzie się 21 września 2016 r. godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, wejście A). Zgłoszenie udziału jest możliwe do 19 września na stronie www pod adresem rozwojlokalny.konfeo.com.

 

ikonka pobierzZaproszenie na seminarium "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność..." (PDF - 67 KB)