Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Należymy do...
 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Jego członkowie współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

logo FAOW
 

FAOW zostało istnieje od 2002 roku. Przez pierwsze trzy lata swego istnienia Forum działało jako struktura nieformalna, a w grudniu 2005 roku FAOW zostało zarejestrowane jako osoba prawna i od tego momentu funkcjonuje jako związek stowarzyszeń. Lista obejmuje blisko sto organizacji członkowskich.

Celem FAOW jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

ikonka linkForum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - strona zewnętrzna

 

 

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

 

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. MAZOWIA działa jako nieformalne porozumienie organizacji od 2001 roku, a jako zarejestrowany podmiot od 2003 roku.

logo MAZOWIA
 

Jej celami działania są wspieranie działalności organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów III sektora, tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Federacja zrzesza około 50 organizacji członkowskich.

ikonka linkFederacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - strona zewnętrzna

 

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych to istniejąca od 2003 roku ogólnopolska reprezentacja organizacji III Sektora. Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego.

logo OFOP
 

Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności społecznej. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działania na rzecz ich większej integracji oraz pomoc w budowaniu wizerunku.

Obecnie OFOP zrzesza ponad sto organizacji z całej Polski, wśród których są federacje i inne duże organizacje - pośrednio należy do OFOP ponad 400 organizacji pozarządowych.

ikonka linkOgólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - strona zewnętrzna