Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Leśne Szkoły
 
"Leśna Szkoła - nowe kompetencje zawodowe nauczycieli wiejskich szkół" - to projekt zakładający przekształcenie dwóch małych wiejskich szkół podstawowych, prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia, przy współpracy z jednostkami Lasów Państwowych, w placówki prowadzące naukę w środowisku leśnym i ośrodki metodyczne służące propagowaniu tej idei.
leśna szkoła - dzieci w szałasie
 

Cele i założenia programu

Koncepcja Leśnych Szkół (Forest Schools) powstała w latach 50. XX wieku w Skandynawii, jako metoda prowadzenia edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży, a szczególne miejsce zyskała w Walii, gdzie od lat 90. XX wieku służy dzieciom i dorosłym do rozwijania kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności przyrodniczych, sprawności fizycznej.

Małe, wiejskie szkoły podstawowe w Polsce, położone w dużej odległości od centrów nauki i kultury, mają często słabsze wyposażenie i infrastrukturę niż szkoły w większych miejscowościach i miastach (np. ok. połowa nie ma sali gimnastycznej i przygotowanego do zajęć sportowych boiska), natomiast ich mocną stroną, często niewykorzystywaną, jest łatwy dostęp do dzikiej przyrody, łąk i lasów. Miejsca te mogą stać się polem wielu atrakcyjnych aktywności edukacyjnych.

W Polsce brakuje metod nauczania dostosowanych do specyfiki małych wiejskich szkół, wykorzystujących ich walory. Dlatego proponujemy to innowacyjne rozwiązanie, z którego w przyszłości mogą skorzystać również większe szkoły.

Długofalowym celem programu jest zbudowanie sieci Leśnych Szkół w całej Polsce i centrum metodycznego wspierającego pracę tych jednostek.

 

Fazy programu

1) Faza pilotażowo-studyjna

Projekt "Leśna szkoła - nowe kompetencje zawodowe nauczycieli wiejskich szkół", realizowany od jesieni 2013 r. do jesieni 2014 r., objął szkolenie przygotowawcze i wyjazd studyjny do Walii grupy 20 osób – przedstawicieli dwóch wybranych szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie - gmina Cegłów, woj. mazowieckie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju - gmina Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie), ich organów prowadzących i nadleśnictw oraz ekspertów FIO i Lasów Państwowych. Projekt dofinansowany ze środków programu Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" – program sektorowy Leonardo da Vinci oraz dzięki pomocy The British Council.

2) Faza wdrożeniowa

- obejmująca organizację dwóch pilotażowych "Leśnych Szkół" w roku szkolnym 2014/15 przez szkoły uczestniczące w wyjeździe studyjnym i współpracujące z nimi jednostki Lasów Państwowych, przy wsparciu ekspertów FIO. Faza ta obejmie też wypracowanie narzędzi szkoleniowych i doradczych na potrzeby programu krajowego.

3) Faza upowszechniająca

- rozwój sieci Leśnych Szkół w Polsce w kolejnych latach oraz wspólne wdrożenie krajowego programu szkoleniowo-doradczego opartego na doświadczeniach i bazie terenowej szkół i jednostek Lasów Państwowych.

 

ikonka pobierz"Leśna Szkoła – przestrzeń edukacyjna poza budynkiem szkolnym" (PDF - 1148 KB)