Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Leśne Szkoły
 
"Leśna Szkoła - nowe kompetencje zawodowe nauczycieli wiejskich szkół" - to projekt zakładający przekształcenie dwóch małych wiejskich szkół podstawowych, prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia, przy współpracy z jednostkami Lasów Państwowych, w placówki prowadzące naukę w środowisku leśnym i ośrodki metodyczne służące propagowaniu tej idei.
leśna szkoła - dzieci w szałasie
 

Cele i założenia programu

Koncepcja Leśnych Szkół (Forest Schools) powstała w latach 50. XX wieku w Skandynawii, jako metoda prowadzenia edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży, a szczególne miejsce zyskała w Walii, gdzie od lat 90. XX wieku służy dzieciom i dorosłym do rozwijania kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności przyrodniczych, sprawności fizycznej.

Małe, wiejskie szkoły podstawowe w Polsce, położone w dużej odległości od centrów nauki i kultury, mają często słabsze wyposażenie i infrastrukturę niż szkoły w większych miejscowościach i miastach (np. ok. połowa nie ma sali gimnastycznej i przygotowanego do zajęć sportowych boiska), natomiast ich mocną stroną, często niewykorzystywaną, jest łatwy dostęp do dzikiej przyrody, łąk i lasów. Miejsca te mogą stać się polem wielu atrakcyjnych aktywności edukacyjnych.

W Polsce brakuje metod nauczania dostosowanych do specyfiki małych wiejskich szkół, wykorzystujących ich walory. Dlatego proponujemy to innowacyjne rozwiązanie, z którego w przyszłości mogą skorzystać również większe szkoły.

Długofalowym celem programu jest zbudowanie sieci Leśnych Szkół w całej Polsce i centrum metodycznego wspierającego pracę tych jednostek.

 

Fazy programu

1) Faza pilotażowo-studyjna

Projekt "Leśna szkoła - nowe kompetencje zawodowe nauczycieli wiejskich szkół", realizowany od jesieni 2013 r. do jesieni 2014 r., objął szkolenie przygotowawcze i wyjazd studyjny do Walii grupy 20 osób – przedstawicieli dwóch wybranych szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie - gmina Cegłów, woj. mazowieckie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju - gmina Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie), ich organów prowadzących i nadleśnictw oraz ekspertów FIO i Lasów Państwowych. Projekt dofinansowany ze środków programu Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" – program sektorowy Leonardo da Vinci oraz dzięki pomocy The British Council.

2) Faza wdrożeniowa

- obejmująca organizację dwóch pilotażowych "Leśnych Szkół" w roku szkolnym 2014/15 przez szkoły uczestniczące w wyjeździe studyjnym i współpracujące z nimi jednostki Lasów Państwowych, przy wsparciu ekspertów FIO. Faza ta obejmie też wypracowanie narzędzi szkoleniowych i doradczych na potrzeby programu krajowego.

3) Faza upowszechniająca

- rozwój sieci Leśnych Szkół w Polsce w kolejnych latach oraz wspólne wdrożenie krajowego programu szkoleniowo-doradczego opartego na doświadczeniach i bazie terenowej szkół i jednostek Lasów Państwowych.

 

ikonka pobierz"Leśna Szkoła – przestrzeń edukacyjna poza budynkiem szkolnym" (PDF - 1148 KB)